Publication details

Nadaný? Vždyť neumí číst ani počítat!

Title in English Gifted? He can not even read and count!
Authors

PORTEŠOVÁ Šárka

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Psychologie DNES
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Field Psychology
Keywords gifted; talented; dyslexia
Description Příspěvek mapuje v zahraničí intenzivně sledovanou problematiku nadaných dětí s poruchami učení. Zaměřuje se na popis typických rozporů ve školních výkonech těchto žáků a následně na efekt vzájemného maskování jejich nadprůměrných schopností a handicapů. Ty stojí s velkou pravděpodobností v cestě úspěšné školní identifikace skutečného nadání této populace dětí. Stále častěji se vžívá označení pro tuto skupinu nadaných jako chytří žáci se školními problémy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info