Publication details

Srovnání vykazování nehmotných aktiv v různých účetních systémech

Investor logo
Title in English Comparison on Reporting on Intangible Assets in Different Reporting Systems
Authors

KŘÍŽOVÁ Zuzana HÝBLOVÁ Eva

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
Conference Evropské finanční systémy 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Field Economy
Keywords intangible assets; reporting;SMEs
Description Nehmotná aktiva jsou jednou ze součástí majetku, u kterého můžeme sledovat významné rozdíly při vykazování v závislosti na tom, jaký účetní systém pro sestavení účetních výkazů použijeme. Cílem tohoto článku je poskytnout přehled způsobů vykazování nehmotných aktiv podle českých účetních předpisů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a nově přijatého Mezinárodního účetního standardu pro malé a střední podniky.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info