Publication details

Lapatinib a capecitabin v léčbě pacientek s pokročilým karcinomem prsu exprimujícím HER2 receptory - studie s rozšířením vstupných kritérií. (Jana Kyselá). Komentář ke studii.

Authors

PETRÁKOVÁ Katarína

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Farmakoterapie
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info