Publication details

Projekt SVC v oboru ortodoncie

Authors

ČERNOCHOVÁ Pavlína TVARDEK Jiří MORAVCOVÁ Šárka KRŠEK Přemysl KRUPA Petr

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description V uvedeném období bylo řešeno pět aktivit a řada dílčích cílů. Cílem aktivity Srovnání pevnosti vazby materiálů používaných pro lepení ortodontických zámků bylo stanovit pevnost vazby adhezivních materiálů používaných v ortodoncii pro lepení ortodontických zámků na sklovinu a arteficiální povrchy (pryskyřice a porcelán). V rámci aktivity Biomodely v ortodoncii bylo cílem vyvinout a aplikovat technologii tvorby 3D virtuálních a reálných modelů lidských tkání (čelistí a zubů). Zavedli jsme použití biomodelů při autotransplantacích zubů (virtuální model ve fázi plánování, reálný model během chirurgického výkonu). Aktivita Diagnostické a léčebné postupy v ortodoncii byla zaměřena na řešení několika dílčích cílů. Byla realizována retrospektivní CT analýza zaměřená na analýzu výskytu lokálních faktorů predisponujících k poruchám prořezávání horního stálého špičáku, která usnadňuje včasnou diagnostiku těchto poruch. Byl proveden systematický přehled odborné literatury analyzující úspěšnost autotransplantací zubů. Další pilotní studie ukázala vysoký výskyt parapatogenů u pacientů léčených fixním ortodontickým aparátem. Současně byl testován vliv ortodontických adhezivních materiálů na růst bakterií in vitro. Jiná retrospektivní studie zkoumala četnost jednotlivých typů extrakční ortodontické léčby, která je indikována u 26 % pacientů. Aktivita Srovnání pevnosti vazby materiálů používaných pro lepení keramických ortodontických zámků vyhodnotila výsledky 156 tahových zkoušek 6 druhů estetických ortodontických zámků a jednoho typu adhezivního materiálu (BrackFix NT). V rámci aktivity Diagnostické a léčebné postupy v ortodoncii, aplikace 3D metod, biologie a mikrobiologie materiálů používaných v ortodoncii bylo řešeno několik dílčích cílů. CT analýza výskytu patologických resorpcí kořenů stálých zubů souvisejících s ektopicky prořezávajícími horními stálými špičáky, které byly zaznamenány u 17,7 % těchto špičáků. Významně častější výskyt byl zaznamenán u bukálně umístěných špičáků a u nedostatku místa v zubním oblouku. Byly popsány jednotlivé léčebné postupy u pacientů s patologickými resorpcemi kořenů. V další retrospektivní studii byl zaznamenán statisticky významně vyšší výskyt Angleovy I. třídy u pacientů s ektopickými špičáky. 3D virtuální digitální metody byly využity u plánování implantologické fáze léčby pacientky s ortodontickou anomálií. Retrospektivní studie dentoskeletálních parametrů u pacientů s poruchami prořezávání horního stálého špičáku poukázala na odlišnou morfologii obličeje. U pacientů s palatinálně přemístěnými špičáky se významně častěji vyskytuje I. skeletální třída, prognátní maxila, retruze horních středních řezáků, hypodivergentní typ obličeje a růstová anteriorotace dolní čelisti. Naopak u pacientů s bukálně přemístěnými špičáky se významně častěji vyskytovala III. skeletální třída a méně často retruze horních středních řezáků.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info