Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce of the Faculty of Medicine