Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce Lékařské fakulty