Komise pro vyhodnocení Ceny děkana of the Faculty of Medicine