Building  UCB, Kamenice 5, Building A32,

Department of Botany and Zoology

Location:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Building A32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Building A31
Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
Projects


Total number of projects: 18

Biologická diverzita – analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí (MUNI/A/1362/2016)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (GB14-36079G)

MU Researcher: Prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2014 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Diverzita, dynamika a fylogenetické vztahy klíčových společenstev významných evropských biotopů (MUNI/A/1301/2016)

MU Researcher: Assoc. Prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (GBP505/12/G112)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2012 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research

Endemizmus žeberních parazitů ve světle evoluce a biogeografie jejich hostitelů (Cyprinidae) v oblastech kolem Středozemního moře (GA15-19382S)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy (GA17-05696S)

MU Researcher: Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 1/2019
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Charakterizace dominantních proteinových molekul s diagnostickým potenciálem a molekulárně-biogeografická analýza jihoamerických populací parazitů rodu Trichinella. (7AMB15AR020)

MU Researcher: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)

Koevoluce potravní-specializace a složení jedu u pavouků (GA15-14762S)

MU Researcher: Prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
3/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále (GA16-03881S)

MU Researcher: Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2016 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu (GA15-15548S)

MU Researcher: Assoc. Prof. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info