Project information

Feedbacks between Biodiversity and Climate (FeedBaCks)

Project Identification
SS70010002
Project Period
3/2021 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt mezinárodního výzkumného konsorcia klimatologů a vegetačních ekologů se zabývá zpětnými vazbami mezi změnami klimatu a změnami vegetace. Zatímco vlivy klimatické změny na vegetaci jsou prozkoumány relativně dobře a zahrnuty v současných modelech, vlivy změn vegetace (zejména její druhové a funkční diverzity) na regionální klima jsou známy málo. Projekt zkoumá právě tyto zpětné vazby.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info