Seminar: „Cognitive distortion in diagnostic and therapeutic proces“

Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., Centrum Neurověd CEITEC: Tiky v dospělém věku a Tourettův syndrom

MUDr. Pavel Filip, Ph.D., 1. Neurologická klinika LF MU a FNuSA: Frontotemporální demence

Odkaz na pracoviště Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno zde.

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info