Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D.

Assistant professor, Department of Physical Education and Social Sciences


Office: bldg. D33/337
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7403
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D., nar. 1977 v Táboře, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Katedra tělesné výchovy a společenských věd (EDUC), Fakulta sportovních studií
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Ph.D. v oboru Kinantropologie, FSpS MU Brno
 • 2008: Mgr. v oboru Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, FSpS MU Brno
 • 2006: Bc. v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek, FSpS MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2022 - dosud: odborný asistent, Katedra tělesné výchovy a společenských věd (EDUC), Fakulta sportovních studií MU Brno
 • 2018 - 2022: ředitel, Základní škola a Mateřská škola Vranovice
 • 2008 - 2018: učitel, Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav
 • 2007 - 2008: školitel, OKAY s.r.o. Brno
 • 2004 - 2007: lektor - instruktor, Policie ČR
Pedagogická činnost
 • Tělesná výchova, Didaktika tělesné výchovy, Pedagogika a didaktika, Základy pedagogiky a didaktiky, Didaktika, Školní pedagogika, Úvod do pedagogické praxe, Pedagogická praxe, Reflexe praxe, Školní management
Vědeckovýzkumná činnost
 • Didaktika tělesné výchovy, učitel tělesné výchovy, pedagogická praxe v tělesné výchově
Vybrané publikace
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016. Čítárna Munispace info
 • SLIACKY, Jiří a Marcela JANÍKOVÁ. Spektrum didaktických řídicích stylů ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2013, roč. 7, č. 1, s. 81-97. ISSN 1802-7679. info
 • SLIACKY, Jiří. Výuková situace : Driblinkem mezi didaktickými řídicími styly aneb Kdopak by se spektra bál. Komenský. Masarykova univerzita, 2013, roč. 138, č. 2, s. 36-42. ISSN 0323-0449. info

1. 3. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info