doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Associate professor, Department of Corporate Economy


Office: 551
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4783
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.,
Department
 • Business Economics Faculty of Economics and Administration Lipova 41a Brno, 60200
Employment - Position
 • Assoc. Prof.
Education and Academic Qualifications
 • Ing. - VUT Brno, Faculty of Business and Administration, 1989 – 1994, Industry Economics and Management
 • Ph.D. - VUT Brno, Faculty of Business and Administration, 1996 – 2000, Business Economics and Management, Thesis: Acquisition of Companies
 • Assoc. Prof. - VUT Brno, Faculty of Business and Administration, 2005, Business Economics and Management, Thesis: Management profit and non profit organizacions.
Employment
 • 1994 - 2015 Faculty of Management, Prague University of Economics and Business
 • 1997 - 2000 Coordinátor, Institute of Health Care Management, Faculty of Management, Prague University of Economics and Business
 • 1999 - 2000 Head of department of Management, Faculty of Management, Prague University of Economics and Business
 • 1999 - 2006 Vicedean for external relations, Faculty of Management, Prague University of Economics and Business
 • 2012 - 2020 vice-dean for science, research, quality and academic qualifications – Faculty of Economics and Administration
 • 2007 - now associate professor, Dept.of Corporate Economy, Faculty of Economics and Administration
Teaching Activities
 • Management, Project Management, Health Care Management, International Trade, Business Policy
Scientific and Research Activities
 • Managerial Components - strategy, structure, culture, environment
 • Corporate Governance of SME organizations
 • Health care management
Internship
 • 1996 Quality Management, University of Nevada, Las Vegas
 • 1997 Management – Leadership, University of Nevada, Reno
 • 2003 School of Business, Otago University, Dunedin, New Zealand
University Activities
 • 2012 - 2020 member of Scientific Board of Faculty of Economics and Administration
 • 2012 - 2020 Vice-dean for science, research, quality and qualifications
Awards Related to Science and Research
 • 2004 - 2019 consultant of Ministry of Education - EU projects
 • 2004 - 2017 consultant of Ministry of Trade and Industry - EU projects
 • 2011 - 2018: member of commission programm Omega (Human and Social research), Technology Agency Czech Republic
 • 2019 - now member of commission programm ETA (Human and Social research), Technology Agency Czech Republic
 • 2017 - now Evaluator National Accreditation Bureau for Higher Education
 • 2020 - MUNI Scientist Awards 2020 - Petr Pirožek contributed to the development of doctoral studies at the Faculty of Economics and Administration. Some of his activities have a university-wide impact. He was the initiator of negotiations on the policy concerning the concept of Collaborative PhD, the preparation of which he then coordinated. The result is a university-wide strategy for the cooperation of MU and partners in the application sphere on the supervision of doctoral students' dissertation theses.
Major Publications
 • PIROŽEK, Petr, Lenka KOMÁRKOVÁ a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Business ethics in subsidiaries of multinational companies in countries in the post-transition economic phase using the example of the Czech Republic. Journal of East European Management Studies. WALDSEESTR 3 5, BADEN-BADEN, 76530, GERM: NOMOS VERLAGSGESELLSCHAFT MBH & CO KG, 2018, roč. 23, č. 2, s. 255-276. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2018-2-255. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla, Lenka KOMÁRKOVÁ a Petr PIROŽEK. The Association of Selected Economic Parameters in Construction Output – an International Comparison. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2016, roč. 29/2016, č. 1, s. 18-31. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2015.1106331. URL info
 • PUDIL, Pavel, Petr PIROŽEK, Petr SOMOL a Lenka KOMARKOVÁ. Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance. In Dmitry Vasilenko and Natalia Khazieva. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia): ACPI UK, 2016. s. 290 - 297. ISBN 978-1-910810-84-2. info
 • LEŠETICKÝ, Ondřej, Taťána HAJDÍKOVÁ, Lenka KOMÁRKOVÁ a Petr PIROŽEK. Gender Diversity in the Management of Hospitals in Czech Republic. In Dmitry Vasilenko and Natalia Khazieva. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia): ACPI UK, 2016. s. 202 - 209. ISBN 978-1-910810-84-2. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Petr PIROŽEK. FAMILY BUSINESSES IN THE CORPORATE GOVERNANCE OF MNCS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 63, č. 3, s. 979-984. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563030979. URL info
 • PIROŽEK, Petr a Lenka KOMÁRKOVÁ. The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic. Management. Split: University of Split - Faculty of Economics, 2015, roč. 20, 1/2015, s. 23 - 37. ISSN 1331-0194. www stránky článku v časopisu info
 • PIROŽEK, Petr, Lenka KOMARKOVÁ, Ondřej LEŠETICKÝ a Taťana HAJDÍKOVÁ. Corporate governance in Czech hospitals after the transformation. Health Policy. Dorchetser UK: The Dorset Press, 2015, roč. 119, č. 8, s. 1086 - 1095. ISSN 0168-8510. doi:10.1016/j.healthpol.2015.05.002. www stránky článku info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA a Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu. první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 s. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3. info
 • KOMÁRKOVÁ, Lenka, Petr PIROŽEK a Pavel PUDIL. The Factors and Other Characteristics Influencing Competitiveness of Enterprises in Countries in the Post-Transition Phase of the Economy. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. 2014, roč. 25, č. 5, s. 513-521. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.25.5.3136. URL info
 • PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Petr PIROŽEK. Searching Factors of Corporate Competitiveness Using Statistical Pattern Recognition Techniques. In John Politis. Proceedings of the 8th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2012. s. 556-559. ISBN 978-1-908272-76-8. info
 • PIROŽEK, Petr. TRW DAS případová studie. In In Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 158 - 166. Nadnárodní společnosti v České republice II. ISBN 978-80-210-5677-0. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ondřej ČÁSTEK, Alena KLAPALOVÁ, Jana MAJEROVÁ, Petr PIROŽEK, Milan SEDLÁČEK, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ a Sylva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice II. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 345 s. ISBN 978-80-210-5677-0. info
 • PIROŽEK, Petr. EON - empirická studie. In Nadnárodní společnosti v České republice. In Nadnárodní společnosti v České republice I. I. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 127 - 146, 19 s. Nadnárodní společnosti v České republice I. ISBN 978-80-210-5327-4. info
 • PUDIL, Pavel a Petr PIROŽEK. Učící se přístupy a jejich potenciál pro stanovení nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti. In Konkurenceschopnost podniků - sborník příspěvků z mezinárodní konference. ESF MU. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 573-584, 775 s. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • PIROŽEK, Petr. Ekonomické studie spojené s transferem technologií. In Seminář k transferu technologií na UZPI Praha. 2008. info
 • PIROŽEK, Petr a Lenka KOMÁRKOVÁ. Konkurenceschopnost z hlediska vybraných faktorů působících v prostředí podniku. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky MU Brno, 2008. 32 s. Working paper 24/2008. ISSN 1801-4496. URL info

2022/11/23

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info