Mgr. Petr Klenovský, Ph.D.

Researcher III, Department of Condensed Matter Physics


Office: pav. 09/02020
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3193
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petr Klenovský Ph.D., narozen 12. 8. 1984 ve Zlíně
Pracoviště
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek MU
 • Centrum pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologii CEITEC MU
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník ve výzkumu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008--2013: Ph.D., obor Fyzika kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Práce: Optical properties of low dimensional structures
 • 2006--2008: Mgr., obor Fyzika kondenzovaných látek, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Práce: Studium mechanismu vytváření obrazu v NSOM
 • 2003--2006: Bc., obor Fyzika, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Práce: Porovnání primárního etalonu vakua na principu kónické tlakové měrky s primárním etalonem velmi vysokého vakua na principu dynamické expanze pomocí útlumového viskózního vakuometru (SRG)
 • 1999--2003: Ukončené středoškolské vzdělání, Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše 14, Brno, maturitní předměty: matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk
Přehled zaměstnání
 • 2008-- Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF MU, odborný pracovník
 • 2006--2008 Oddělení nanometrologie, Český metrologický institut, Brno, výzkumný pracovník
 • 2004--2006 Laboratoř primární metrologie tlaku a vakua, Český metrologický institut, Brno, pomocný výzkumný pracovník
Pedagogická činnost
 • Fyzikální praktikum, 4 a 2b
 • Python pro fyziky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Numerické výpočty elektronových a excitnových stavů nízkodimenzonálních struktur
 • Měření fotoluminiscence, Ramanské spektroskopie, atomární mikroskopie, hrotem zesílené Ramanské spektroskopie
 • 2006--2008 Rozvoj měření na NSOM v ČMI
 • 2005--2006 Porovnání primárního etalonu vakua na principu kónické tlakové měrky s primárním etalonem vysokého vakua na principu dynamické expanze v ČMI
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2018,2017,2015, 2014, 2011, 2010 dvou a čtyřměsíční pobyty na Keplerově univerzitě v Linci, spolupráce s prof. Fromherz, prof. Trotta a prof. Rastelli
 • 12. 9. 2011 – 18. 11. 2011: Johannes Kepler University Linz, Linz, AUT
 • 15. 10. 2010 – 15. 2. 2011: Johannes Kepler University Linz, Linz, AUT
Universitní aktivity
 • Člen Spolku přírodovědců
Mimouniversitní aktivity
 • člen německé fyzikální společnosti (DPG)
Vybrané publikace
 • KLENOVSKÝ, Petr, Petr STEINDL a Dominique GEFFROY. Excitonic structure and pumping power dependent emission blue-shift of type-II quantum dots. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2017, roč. 7, March, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/srep45568. URL info
 • ABERL, Johannes, Petr KLENOVSKÝ, Johannes S. WILDMANN, Javier MARTÍN-SÁNCHEZ, Thomas FROMHERZ, Eugenio ZALLO, Josef HUMLÍČEK, Armando RASTELLI a Rinaldo TROTTA. Inversion of the exciton built-in dipole moment in In(Ga)As quantum dots via nonlinear piezoelectric effect. Physical Review B. COLLEGE PK, MD USA: AMER PHYSICAL SOC, 2017, roč. 96, č. 4, s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2469-9950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.96.045414. URL info
 • KŘÁPEK, Vlastimil, Petr KLENOVSKÝ a Tomáš ŠIKOLA. Excitonic fine structure splitting in type-II quantum dots. Physical Review B. COLLEGE PK: The American Physical Society, 2015, roč. 92, č. 19, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.195430. URL info
 • KLENOVSKÝ, Petr, Dušan HEMZAL, Petr STEINDL, Markéta ZÍKOVA, Vlastimil KŘÁPEK a Josef HUMLÍČEK. Polarization anisotropy of the emission from type-II quantum dots. Physical Review B. COLLEGE PK: The American Physical Society, 2015, roč. 92, č. 24, s. "nestránkováno", 5 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.241302. URL info
 • KLENOVSKÝ, Petr, Moritz BREHM, Vlastimil KŘÁPEK, Elisabeth LAUSECKER, Dominik MUNZAR, Florian HACKL, Hubert STEINER, Thomas FROMHERZ, Günther BAUER a Josef HUMLÍČEK. Excitation intensity dependence of photoluminescence spectra of SiGe quantum dots grown on prepatterned Si substrates: Evidence for biexcitonic transition. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2012, roč. 86, č. 11, s. "nestránkováno", 8 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.115305. URL info
 • PLUMHOF, Johannes David, Vlastimil KŘÁPEK, Fei DING, K. D. JOENS, R. HAFENBRAK, Petr KLENOVSKÝ, A. HERKLOTZ, K. DORR, P. MICHLER, Armando RASTELLI a Oliver G. SCHMIDT. Strain-induced anticrossing of bright exciton levels in single self-assembled GaAs/AlxGa1-xAs and InxGa1-xAs/GaAs quantum dots. Physical Review B. USA: American Physical Society, 2011, roč. 83, č. 12, s. "nestrankovano", 4 s. ISSN 1098-0121. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.83.121302. URL info
 • KLENOVSKÝ, Petr, Vlastimil KŘÁPEK, Dominik MUNZAR a Josef HUMLÍČEK. Electronic structure of InAs quantum dots with GaAsSb strain reducing layer: Localization of holes and its effect on the optical properties. Applied Physics Letters. USA: American institute of physics, 2010, roč. 97, č. 203107, 3 s. ISSN 0003-6951. URL info

8. 6. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info