Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.

Assistant professor, Language Centre, Faculty of Medicine Division


Office: bldg. C15/118
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4649
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Masaryk University Language Centre
  Faculty of Medicine Department
  Kamenice 753/5
  625 00 Brno-Bohunice
  Czech Republic
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2008: PhD in Classical Philology (dissertation: Epistemic Modality in Classical Greek)
 • 2001: MA in Classical Greek Language and Literature, Latin Language and Literature (thesis: Expressing Epistemic Modality in Classical Greek in Comparison with Latin and Czech)
Professional experience
 • since 2007: Masaryk University Language Center, Faculty of Medicine Department
 • 2004-2007: Masaryk University, Phaculty of Arts, Department of Classical Studies
Teaching activities
 • Basic Medical Terminology (General Medicine)
Research activities
 • Corpus Linguistics
 • Medical Terminology
 • Latin for Specific Purposes

  Projects and grants:
 • 2012-2015: IMPACT project sponsored by EU structural funds: language course innovations, testing
 • 2009-2012: COMPACT project sponsored by EU structural funds: Medical terminology course innovations
 • 2005–2007: co-investigator in the project of Czech Science Foundation (GAČR 405/05/0223): comparative syntax of sentence in Greek and Latin
 • 2004–2005 co-investigator in the Transformation and Development Programmes of Czech Ministry of Education, Youth and Culture (202/2004+193/2005): Education of Research and Pedagogical Workers Specialising in Ancient Indo-European Languages (two years long course for PhD students of language disciplines)
 • 2002: co-investigator in the project of University Development Fund (FRVŠ F 5/710/2002): Comparative Syntax of Latin and Ancient Greek As Reflected in Czech
Research and study stays abroad
 • 2014 Lithuanian University of Health Sciences, Department of Languages and Education (1 week)
 • 2014 Medizinische Fakultät Heidelberg, Institut für Geschichte und Ethik der Medizine (2 weeks)
 • 2002 Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft (4 months)
 • 2002 University of Cyprus, Department of Classics and Philosophy (1 month)
Other academic activities
 • 2014-2015: vice-head of Language Center, Faculty of Medicine Department
 • 2009-2015: head of Medical Latin Special Interest Group
Non-university activities
 • Member of Czech Association of Classical Philologists
Most significant professional accomplishments
 • 2015: coeditor of thematic compilation Latinitas Medica
 • 2001-2005: editor of Vademecum Graeco-Latinum Brunense
Major publications
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Petr Honč, Jana Přívratská, Kristina Hellerová: Essential Medical Terminology. Your Lifeboat in the Sea of Terms. Časopis pro moderní filologii. Czech Republic: Charles University, Faculty of Arts, 2023, roč. 2/2023, č. 105, s. 303-305. ISSN 0008-7386. Digitální repozitář Univerzity Karlovy info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Úvod do aplikované korpusové lingvistiky: možnosti využití korpusů ve výuce a studiu cizího jazyka. 2022. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Classical languages pragmatically: adapting Latin and Greek linguistic phenomena as an interlingual competence for denoting technical concepts. In Appreciating Plurilingual Competencies: Current and Future Perspectives. 2022. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Corpus-based Approaches to Teaching Medical Terminology. In CERCLES 2022. The Future of Language Education in an Increasingly Digital World: Embracing Change. 2022. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Teaching academic writing through disciplinary corpora: a review of Learning the Language of Dentistry by Peter Crosthwaite and Lisa Cheung. CASALC Review. Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2020, Vol. 10, No 2, s. 79-81. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2020-2-7. URL info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jan SLÍVA a Libor ŠVANDA. Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie. In Týden CJV. 2019. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Využití ICT ve výuce lékařské terminologie. In Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR. 2019. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1. Optimed Repo info
 • ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4. Optimed Repo info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8. Optimed Repo info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Corpus of Authentic Clinical Diagnoses: Sketch Engine as a Tool for Innovative Approach to Teaching Latin Medical Terminology. In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015. URL info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 s. ISBN 978-80-210-7789-8. Sborník ke stažení Sborník online info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Latina pro chirurgické obory (praktický průvodce jak "ušít" jazykově správnou diagnózu). 1. vyd. Brno: Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita, 2015. 8 s. URL info
 • KATRŇÁKOVÁ, Hana, Hana REICHOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Kateřina SEDLÁČKOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Štěpánka BILOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Robert HELÁN, Blanka POJSLOVÁ a Eva SLOŽILOVÁ. Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015. Mezinárodní konference International conference info
 • ČERNÁ, Alena, Tilman BERGER, Alena HADRAVOVÁ, Kateřina POŘÍZKOVÁ a Boris LEHEČKA. Adam z Veleslavína, Daniel: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus. 1. vydání. Praha: Academia, 2015. 365 s. ISBN 978-80-200-2406-0. URL info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Robert HELÁN. Using Tools of Corpus Linguistics for Investigating and Teaching Language for Medical Purposes. In Dalija Gudaityte. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas, Lithuania: Lithuanian University of Health Sciences, 2014. s. 101-105. ISBN 978-9955-15-370-2. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Pavel NEČAS. Empirický pohled na výuku latinské lékařské terminologie. In Klasické jazyky na českých a slovenských univerzitách v 21. století. 2014. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. The Urachus in Medicine: what is the Motivation of the Term? Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, 18/2, s. 89-96. ISSN 1803-7402. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. ACC Journal. Liberec: Technická univerzita, 2013, XIX, 3/2013/Issue C, s. 134-139. ISSN 1803-9782. Repozitář info
 • ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA a Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu. In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. s. 91-101. ISBN 978-80-223-3506-5. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace. In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012. s. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1. Repozitář info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Epistemic modality in Classical Greek. In A Comparative Graeco-Latin Sentence Syntax within the European Context. München: Lincom, 2010. s. 165-181. Lincom Studies in Indo-European Linguistics 37. ISBN 978-3-86288-003-4. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. (Rec.) Bartoněk Antonín, Dialekty klasické řečtiny. Brno: Masarykova univerzita. 2009. 295 s. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15/2010, č. 1, s. 140-141. ISSN 1803-7402. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. (Rec.) Xenofón. Hostina, Sokratova obhajoba. Překlad a poznámky Andrej Kalaš, úvod Matúš Porubjak. Kalligram, Bratislava, 2006, 206 s. ISBN 80-7149-890-4. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity N 12. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 168-169. ISSN 1211-6335. info
 • POŘÍZKOVÁ, Kateřina. Epistemic Modality in Classical Greek. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 51-56. ISBN 80-210-4069-6. info

2019/08/22

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info