doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Bar 1.3.1965 Opava ženatý 2 děti
Pracoviště
 • 1.neurologická klinika LF MU Brno
  Neurologická klinika FN Ostrava
  Lekařská Fakulta OU Ostrava
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Gymnasium Opava 1979-83
  Lékařská fakulta University Palackého 1984-1989
  Atestace prvního stupně v oboru neurologie ,1992
  Atestace druhého stupně v oboru neurologie ,1995
  Absolvent doktorandského studia v oboru neurologie,LF UP Olomouc 2005 
Přehled zaměstnání
 • 2006 – do současnosti - přednosta neurologické kliniky FN v Ostravě
 • 2001-2006 FN Ostrava - zástupce přednosty neurologické kliniky pro LP
 • 1996-2000 Fakultní Nemocnice Ostrava (FN Ostrava) –staniční lékař neurologické kliniky
 • 1990 -1995 Krajská nemocnice Ostrava –Zábřeh- sekundární lékař
Pedagogická činnost
 • Lékařská Fakulta Masarykovy university v Brně , odborný asistent v předmětu neurologie pro studenty magisterské studia oboru všeobecného lékařství a studenty oboru fyzioterapie bakalářského studie
 • Lékařská Fakulta Ostravské University,odborný asistentv předmětu neurologie pro magisterské studium fyzioterapie a ergoterapie a bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář
 • Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (PVZ) - školitel, Základní kurs ultrazvukového vyšetřování magistrálních mozkových artérií
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grant Ostravské University. IMT jako ukazatel časných vaskulárních změn u dětí s diabetem typu 1. 2003-2004(Spoluřešitel , hlavní řešitel MUDr. Šuláková Teresie)
  Grant města Ostravy K. Zdravotnická osvěta občanů města Ostravy zaměřená na prevenci cévních mozkových příhod, 2005. (Hl. řešitel: MUDr. Michal Bar, Ph.D.)
  Grant GAČR - Farana V, Bar M, Školoudík D, et al. Vývoj zařízení na 3D ultrazvukové zobrazení a měření aterosklerotického plátu v oblasti karotické artérie. GA101/06/0491, 2006 – 2008. (Spoluřešitel; hl. řešitel: Prof. Ing. Radim Farana, VŠB-TU Ostrava)
  Grant IGA MZ ČR - Školoudík D, Bar et al. Aktivace fibrinolytického systému pomocí kontinuálního ultrazvukového monitoring u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a dobrovolníků. NR/9487-3/2007, 2007 – 2009. (Spoluřešitel, Hl. řešitel Doc.MUDr.D.Školoudík
  Grant IGA MZ ČR NS/10106-4/2008– Studie na optimalizaci tPA dávky v závislosti na stavu tepeného řečiště u pacientů s akutním mozkovým infarktem. (Spoluřešitel,hlavní řešitel Doc.MUDr.R.Mikulík PhD
  Grant IGA Ministerstvo zdravotnictví ČR NT11152 – 6/2010 Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby, období: 2010 – 2015.(Spoluřešitel, H.řešitel prof.MUDr.V.Janout CSc).
  Relevantní publikace
 • BAR M, MIKULÍK R, KRAJINA A, ROUBEC M ET al Diagnosis of Recanalization of Intracranial Artery Has Poor Inter-Rater Variability. AJNR Am J Neuroradiol originally published online on January 12, 2012, 10.3174/ajnr.A2896. (IF 2011=3.464)
 • KRAUSS, G.L. - BAR, Michal - BITON, V., et al. Tolerability and safety of perampanel: two randomized dose-escalation studies. Acta Neurologica Scandinavica. 2011 Aug 29. doi: 10.1111/j.1600-0404.2011.01588.x. [Epub ahead of print] ISSN 0001-6314. (IF 2010 2.153)
 • BAR, Michal - MIKULÍK, Robert - ŠKOLOUDÍK, David, et al. Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication. Journal of Neurology. 2011, vol. 258, no. 9 , p. 1689-1694. ISSN 0340-5354. (IF 2010 3.853)
 • ŠKOLOUDÍK, David - HERZIG, Roman - FADRNÁ, Táňa,- BAR,Michal et al. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage. British journal of ophthalmology. 2011, vol. 95, no. 2 , p. 217-221. ISSN 0007-1161.(IF 2010 2.934)
 • BAR, Michal - SANDERCOCK, P. - ŠKOLOUDÍK, David, et al. Should mechanical embolectomy devices be used in routine clinical practice?. Journal of neural transmission. 2011, vol. 118, no. 8 , p. 1131-1138. ISSN 0300-9564.(IF 2010 2.597)
 • ŠKOLOUDÍK, David - FADRNÁ, Táňa - ROUBEC, Martin, ,- BAR,Michal et al. Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe. Ultrasound in Medicine & Biology. 2010, vol. 36, no. 7 , p. 1052-59. ISSN 0301-5629.(IF 2.493)
 • BAR, Michal - ŠKOLOUDÍK, David - ROUBEC, Martin, et al. Transcranial duplex sonography and CT angiography in acute stroke patients. Journal of Neuroimaging. 2010, vol. 20, no. 3 , p. 240-245. ISSN 1051-2284.(IF 1.287)
 • BAR, Michal - MIKULÍK, Robert - ŠKOLOUDÍK, David, et al. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Journal of Neurosurgery. 2010, vol. 113, no. 4 , p. 897-900. ISSN 0022-3085. (IF 2.739)
 • ŠKOLOUDÍK, David - BAR, Michal - ŠAŇÁK, D., et al. D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization. Journal of thrombosis and thrombolysis. 2010, vol. 29, no. 4 , p. 477-482. ISSN 0929-5305.(IF 1.539)
 • HRADÍLEK, Pavel - ŠTOURAČ, Pavel - BAR, Michal, et al. Colour Doppler imaging evaluation of blood flow parameters in the ophthalmic artery in acute and chronic phases of optic neuritis in multiple sclerosis. Acta Ophthalmologica. 2009, vol. 87, no. 1 , p. 65-70. ISSN 1755-375X.(IF 2.441)
Akademické stáže
 • Absolvent postgraduálního kursu European Stroke Organisation - 3rd European stroke summer school (prof. Charles Warlow –Edinburg-1999, SEP.)
 • Absolvent postgraduálního kurzu v epileptologii -Expert Workshop (MAR,2006 prof. C.E. Engel Vienna)
 • Absolvent Salzburg Weil Cornell Medical Collegue Seminar in Neurology (Mar 2010)
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen výboru České neurologické společnosti –ČNS ČLS JEP
  Člen výboru cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP.
  Místopředseda Neurosonologické komise ČNS ČLS JEP.
  Člen European Stroke Organization
  Člen odborného panelu Neuroimaging - European Federation of Neurological Societes
  Člen The Neurosonology Research Group of The World Federation of Neurology
Ocenění vědeckou komunitou
 • Laureát Výroční ceny Českého literárního fondu (Literární cena Josefa Hlávky) za nejlepší odbornou publikaci v České republice za rok 2003 za monografii Neurosonologie: Školoudík D, Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1-389. ISBN 80-7262-245-5.
 • Laureát Haškovcovy ceny Nadačního fondu Paula Janssena za nejlepší publikaci v oboru neurologie za rok 2003 za monografii Neurosonologie: Školoudík D, Škoda O, Bar M, Václavík D, Brozman M. Neurosonologie. Praha : Galén 2003: 1-389. ISBN 80-7262-245-5.
 • Laureát Hennerovy ceny za nejlepší odbornou práci v oboru neurologie za rok 2010 za původní práci : Bar M,Mikulik R,SkoloudikD et al. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. Journal of Neurosurgery. 2010, vol. 113, no. 4 , p. 897-900. ISSN 0022-3085.
 • Lauerát ceny The best poster presentation za práci Bartová P, Skoloudik D, Bar M, Kraft B Transcranial Sonography and 1231FP-CIT SPECT in Movement Disorders. 5th World Congress on Controversies in Neurology ,Bejing 13-16.10.2011.

26. 2. 2012

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info