Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.

Assistant professor, Department of French Language and Literature


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/3005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3450
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • SUQUET, Petra, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of French language and literature, Faculty of Education, Masaryk University
Function, current position
 • Research Scientist
 • Teacher Trainer
Education and academic qualifications
 • 2013: Ph.D. in Educational Science
  Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Czech Republic
 • 2006: Professional Master, Linguistics and didactics of FFL and foreign languages
  Sorbonne University, Paris III, France
 • 2004: Bachelor in French language and literature; Bachelor in French as foreign language
  Sorbonne University, Paris IV, France
 • 2001: Master in English and French language, literature and civilization (Mgr)
  Masaryk University, Brno, Faculty of Education, Czech Republic
Professional experience
 • since 2013: assistant professor
  Masaryk University, Faculty of Education, Department of French language and literature, Brno, Czech Republic
 • 2013-2014: university assistant
  Masaryk University, Faculty of Education, Institute of Pedagogical Development and Innovation, Brno, Czech Republic
 • 2009-2013: university assistant
  Masaryk University, Faculty of Education, Department of French language and literature, Brno, Czech Republic
 • 2007-2009: university assistant
  University of Hradec Králové, Faculty of Education, Department of English and French language and literature, Hradec Králové, Czech Republic
 • 2006: professional internship
  Boulle Academy of Applied Arts, Paris, France (3 months)
 • 2005: professional internship
  French Alliance, Brno, Czech Republic (3 months)
 • 2003-2004: assistant
  Czech Cultural Center at the Czech Embassy, Paris, France
 • 1997-2001: teaching practice
  Bakalovo nábřezí Elementary School, Brno, Czech Republic
Teaching activities
 • Didactics of the French language
 • Practical French language
 • Guarantee of teaching practices
 • Supervision of final bachelor's and master's theses
Research activities
 • Textbook research
 • Research on learning and teaching of French as foreign language
Professional stays abroad
Other academic activities
 • Consultant for doctoral students in Didactics of Foreign Languages.
Non-university activities
 • Consultant and lecturer of textbooks "Le français entre nous". Fraus Publishing.
Major publications
 • SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie ve výuce a učení se cizím jazykům. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 750-756. ISBN 978-80-87952-35-1. URL info
 • SUQUET, Petra. Informační a komunikační technologie a přístupy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021. Hradec Králové: Magnanimitas, 2021. s. 757-764. ISBN 978-80-87952-35-1. URL info
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzštiny v kontextu současných podmínek vyučovacího a učebního procesu. In Magnanimitas. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 880-885. ISBN 978-80-87952-33-7. URL info
 • SUQUET, Petra. Le contenu linguistique des manuels de français pour les apprenants du college. Synergies Europe. Gerflint, 2018, roč. 13, č. 2018, s. 139-146. ISSN 1951-6088. URL info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. ISBN 978-80-210-8457-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016. URL info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro hospodářskou a administrativní činnost: odborná slovní zásoba a možnosti e-learningu. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 420-428. ISBN 978-80-87952-11-5. info
 • SUQUET, Petra. Francouzština pro specifické účely: analýza diskursu televizního zpravodajství a rozvoj dovednosti poslechu s porozuměním. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1545-1552. ISBN 978-80-87952-12-2. info
 • SUQUET, Petra. Jazykový obsah a učebnice francouzštiny. In V. Janíková, M. Píšová, S. Hanušová (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 20-36. ISBN 978-80-210-7704-1. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice francouzského jazyka a obecná doporučení Společného evropského referenčního rámce. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů Quaere 2013. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1864-1872. ISBN 978-80-905243-7-8. URL info
 • SUQUET, Petra. Slovní zásoba učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 205-223. Spisy Pedagogické fakulty MU 165. ISBN 978-80-210-6682-3. info
 • SUQUET, Petra. NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS A SLOVNÍ ZÁSOBA V UČEBNICÍCH FRANCOUZSKÉHO JAZYKA. In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 2565-2571. ISBN 978-80-905243-3-0. URL info
 • SUQUET, Petra. SLOVNÍ ZÁSOBA A POPISY REFERENČNÍCH ÚROVNÍ PRO FRANCOUZŠTINU. In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 195-202. ISBN 978-80-905243-2-3. info
 • SUQUET, Petra. Profily referenčních úrovní pro francouzštinu a jazykové funkce. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 121-131, 10 s. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5. info
 • SUQUET, Petra. ANALÝZA JAZYKOVÉHO OBSAHU UČEBNIC FRANCOUZŠTINY PRO VZDĚLÁVACÍ OBOR DALŠÍ CIZÍ JAZYK. In Magnanimitas. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 511-519. ISBN 978-80-904877-2-7. info
 • SUQUET, Petra. OSVOJOVÁNÍ GRAMATIKY CIZÍCH JAZYKŮ A VÝBĚR GRAMATICKÝCH JEVŮ. In Magnanimitas. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů QUAERE 2011. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 624-633. ISBN 978-80-904877-3-4. info
 • SUQUET, Petra. JAZYKOVÉ FUNKCE A JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1 PRO FRANCOUZŠTINU. In MAGNANIMITAS. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2011. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 342-349. ISBN 978-80-904877-6-5. info
 • SUQUET, Petra. Osvojování gramatiky francouzského jazyka a profily referenčních úrovní. In Janíková,V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 101-113. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0. info
 • SUQUET, Petra. Les contenus grammaticaux de manuels pour les débutants dans le contexte scolaire en République tcheque et le Niveau A1 pour le français. In Parenté/s Actes de la XIVe École doctorale. první. Prešov: Université de Prešov, 2010. s. 272-284. ISBN 978-80-555-0195-6. info
 • SUQUET, Petra. Analýza jazykového obsahu učebnic pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v porovnání s Niveau A1 pour le francais. In Janíková, V., Hanušová, S. (eds.). Cizí jazyky ve výzkumu. První vydání. Brno: Masarykova univerzita., 2010. s. 43-54, 11 s. ISBN 978-80-210-5377-9. info
 • SUQUET, Petra. Učebnice Le français entre nous a RVP ZV. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. ISBN 978-80-210-4927-7. info
 • PLCHOTOVÁ, Petra. Analýza verbálního obsahu učebnic francouzštiny pro jazykovou úroveň A1. In Bulletin centra pedagogického výzkumu PdF MU 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 3 s. ISBN 978-80-210-4753-2. info

2021/11/16

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info