doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Associate professor, Department of Special and Inclusive Education


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. A/2005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 1664
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Name, Scientific Degrees
 • Assoc. Prof. Barbora Bazalová, Ph. D.
University/Faculty/Department
 • Masaryk University, Faculty of Education, Department of Special and Inclusive Education
 • Poříčí 9, 603 00 Brno, Czech Rep., email: bazalova@ped.muni.cz, ph. 00 420 603 901 990
Specialisation
 • Autism Spectrum Disorders, Disorders of Intellectual Development
Education and Academic Qualifications
 • 2012: Assoc. Prof., Special Education, MU, thesis Education of Students with Autism Spectrum Disorders in the Inclusive School in the Czech and International Context
 • 2011: English Language and Literature for Elementary Schools, MU, Lifelong Learning, thesis Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders
 • 2010: PREFEKT, training in research, MU
 • 2008: Diagnosis for Children and Adults with Autism Spectrum Disorders, Prague, APLA
 • 2008: Maths Step by Step, focus on children with Down Syndrome
 • 2006: Sexuality in People with Learning Disabilities, Prague, Pragoversa
 • 2003: International On-line Course Autismconsulting
 • 2003: PhD, Special Education, MU
 • 2003: PhDr., Special Education, MU
 • 2002: AEFIN - Advanced English for International Networking, University of Jyväskyla
 • 2000: Master's, Special Education and Physical Education, MU
 • 1998: The Advanced Level of English as a Second Language, Adult and Continuing Education, Virginia Beach City Public Schools
 • 1995: graduation exam; Bishop's Grammar School, Brno
Professional Experience
 • 2023-2022: International research projects evaluator. European Science Foundation
 • 2023-2022: Research project evaluator, GAMU
 • 2023-2020: Research project evaluator and supervisor, TAČR
 • 2022-2014: Research, development and innovation outcomes evaluator, RVVI, Evaluator for the Research, Development and Innovation Council, an advisory body to the Government of the Czech Republic
 • 2022-2021: Supervisor of the High School Projects, JCMM
 • 2021: Supervisor of T-Excursion focused on Asperger's syndrome. JCMM 2020-2012: Maternity leave
 • 2013-2008: Research team leader at Fac. of Education, MU, MSM 0021622443
 • 2011: Founder of the Autistic Centre at MU
 • 2009: HEAG project, the European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 2009-2005: Cooperation with a non-profit organization focusing on autism APLA-JM
 • 2008: Committee Member, the conference Sexuality of People with Learning Disabilities II
 • 2008: Vice-chairman of the non-profit organization Domov pro mne
 • 2008-2006: Expert in Community Planning of Social Services in Brno
 • 2004: Founder of the course Autism at MU
 • 2004-1998: English Lessons for individuals and language schools
 • 2002-2000: Personal Assistant for Liga vozíčkářů
Awards Related to Science and Research
 • 2018: Dean's Award for Academic and Scientific Activities for the book Autism in the Educational Practice
 • 2014: Dean's Award for Academic and Scientific Activities
 • 2009: Acknowledgments from APLA-JM, non-profit organization specialized in autism
 • 2004: Rector's Award for excellent doctoral studies and Ph.D. thesis
Scientific and Research Activities
 • 2024-2022: Erasmus + Project "Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching for the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals" 2022-1-TR01-KA220-HED-000085572
 • 2023: Project SNESP: Specification of the Educational and Socialization Needs of Children/Adults with Disabilities/Disadvangates
 • 2019-2017: APIV Project Quality Inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs in Primary and Secondary Schools, focus on Asperger Syndrome, CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872
 • 2013-2008: Research project MSM 0021622443 Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Elementary Education
 • 2011-2010: Research project Inclusive Education of Pupils in Current Czech Schools
 • 2011: Establishing Autistic Centre, FRVS
 • 2011: Developing E-learning Course - Interactive Multimedia Learning Materials, FRVS
 • 2008: Cooperation on the developmental project n. 63/2008 - New Study Field of Special Education - Special Andragogy, People with Learning Disabilities
 • 2009: Research within the HEAG project, the European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • 2008: Faculty grants, n. MUNI/41/ 091/08, the course focused on Down Syndrome
 • 2007-2004: Research projects within the Internationalization of MU
 • 2006: Research for Brno, Community Planning of Social Services in Brno
 • 2006: Cooperation on the developmental project focused on the Education of People with Learning Disabilities
 • 2005 - 2001: EQUAL, Transition from school to work
 • 2005-2003: Faculty grants
Internship
 • 2023: Turkey, University of Duzce: Kick-off Meeting Erasmus + project with Turkey, Portugal, Slovenia
 • 2021: Armenia, Jerevan, Spitak: Preparing teacher of students with Autism Spectrum Disorders, Rotary Club Jerevan
 • 2011: Belgium, Kasterlee, Brugge, Tielen, Turnhout
 • 2011: Poland, Wroclaw University
 • 2011: Germany, Reutlingen
 • 2011: Turkey, Erbaa a Istanbul
 • 2011: Great Britain, Sunderland
 • 2011: Great Britain, Sunderland, Manchester
 • 2009: Ireland, Dublin City University
 • 2009: Turkey, Canakkale
 • 2009: Hungary, Pécs University
 • 2009: Cyprus, Nicosia
 • 2008: India, Ladakh
 • 2008: Belgium, Brugge
 • 2007: Sweden, Mid Sweden University, Härnäsand
 • 2007: Finland, Jyväskylä, University of Applied Sciences
 • 2003: Germany, Heidelberg
 • 2002: Finland, University of Jyväskylä
 • 2001: Poland, University School of Physical Education, Wroclaw
 • 1998 - 1997: USA, Virginia
Memberships
 • ESF: European Science Foundation
 • TAČR: Technology Agency of the Czech Republic
 • RVVI ČR: Research, Development and Innovation Council, an advisory body to the Government of the Czech Republic
Major Publications
 • BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. Praha: Grada, 2023. 180 s. 1. vydání. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. 1347/2022 Specifika potřeb edukačních a socializačních procesů dětí/dospělých s postižením/znevýhodněním. Pedagogická fakulta MU, 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Erasmus + Project: Developing a Higher Education Curriculum in SET Teaching for the Health Protection and Promotion of Intellectually Disabled Individuals 2022-1-TR01-KA220-HED-000085572. 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Člen komise pro státní doktorskou zkoušku, program kinantropologie. Doktorský studijní program kinantropologie, Fakulta spotrovních studií MU, 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Podpora žáků s PAS ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK05345, 16h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole. In Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže. 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření ve škole. In Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor školství a mládeže. 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Zpravodaj, hodnotitel a člen oborových panelů TAČR. TAČR, 2022 - 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP, hodnotitel výsledků vědy a výzkumu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, 2022 - 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Hodnotitel projektů vědy a výzkumu, ESF: European Science Foundation. European Science Foundation, 2022 - 2023. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Recenze pro E pedagogium UPOL. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISSN 1213-7758. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Člen OVHP, hodnotitel výsledků vědy a výzkumu. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky, Oborové verifikační a hodnotící panely, O2 SHVb. 2021 - 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 1 - Panel společenských věd. Technologická agentura ČR, 2021 - 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Členství v Oborovém panelu 4 - Panel pedagogicko-psychologický. Technologická agentura ČR, 2021 - 2022. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Edukace žáků s poruchou autistického spektra. In Vyžádaná přednáška pro Rotary Club Yerevan, Armenie a učitele ze školy ve Spitaku, Arménie. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Žáci s potřebou podpory ve škole, role speciálního pedagoga a poradenských služeb. In Lektorování a příprava semináře AK05002, 12h, Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Role speciálního pedagoga ve škole. In Lektorování a příprava semináře AK04710, 16h, Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Školitel ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ). In JCMM. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Lektor T-Exkurze s názvem Aspergerův syndrom. In JCMM. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Začlenění žáka/studenta s potřebou podpory do školy a kolektivu třídy. In Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, Krajský úřad, Odbor školství a mládeže Olomouckého kraje. 2021. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole. In Vzdělávací rozhledy. Pedagogická fakulta. 2021. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem v inkluzivní třídě. 1. elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 83 s. ISBN 978-80-210-5936-8. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi. Vydání první. Praha: Portál, s. r. o., 2017. 207 s. ISBN 978-80-262-1195-2. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 183 s. ISBN 978-80-262-0693-4. URL info
 • PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Analýza současného stavu inkluzivní edukace žáků s poruchami autistického spektra v České republice. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 207-226. ISBN 978-80-7315-245-1. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Specifika ve vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 225-232. ISBN 978-80-210-6646-5. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 279 s. ISBN 978-80-210-5930-6. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Education of Students with Special Educational Needs Focused on Asperger Syndrome and High-functioning Autism. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí – Sapere Aude 2011. Hradec Králové. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 111-119, 674 s. ISBN 978-80-904877-2-7. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Teaching English to Learners with Autism Spectrum Disorders – Theoretical Approaches. In Talented Learner. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 149-166. Výzkumné práce. Svazek 4. ISBN 978-80-210-5701-2. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 249 s. ISBN 978-80-210-5781-4. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Psychopedie. In Pipeková, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 289-304. ISBN 978-80-7315-198-0. info
 • BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, Rakousko, 2009, roč. 32/2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1561-2791. URL info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Especially Gifted Autistic Children. Savant Syndrome. In ŠIMONÍK, O. a M. VÍTKOVÁ. Education and Talent 3. 1. vydání. Brno: MU, 2009. s. 93-105. Výzkumné zprávy číslo 6. ISBN 978-80-210-5113-3. info
 • BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 3, s. 247-255, 66 s. ISSN 1211-2720. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Autismus, vztahy a sexualita u nás a v zahraničí. In Sexualita mentálně postižených II. Hradec Králové 11. – 12. 12. 2008, pořadatel o.s. Orfeus. 2008. info
 • BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU, 2006. 188 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X. info

2023/01/27

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info