PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Assistant professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8133
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Date of birth 1977, married, 3 children
Department
 • Faculty of Social Studies of Masaryk University, Brno Department of Social Policy and Social Work Joštova 10, Brno 602 00, The Czech Republic. E-mail: punova@apps.fss.muni.cz
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2008: Ph.D. in University of St. Elisabeth, Bratislava; theses: ‘The use of resiliency concept in social work with youth at risk´.
 • 2007-2008: Training on supervision (240 hours); Associations of Supervisors and Social Counsellors.
 • 2007: PhDr. in University of St. Elisabeth, Bratislava; theses: ‘Conditions of nurturing socially excluded Roma families and their impacts on delinquency of Roma youth´.
 • 2004: Mgr. in Social Policy and Social Work; Masaryk University, Brno; theses: ‘Conditions of nurturing socially excluded Roma families´.
 • 2002: Bc. in Social Policy and Social Work; Masaryk University, Brno; theses: ‘Existential frustration as a factor in juvenile delinquency´.
Employment
 • 2008 till now: Department of Social Policy and Social Work University in Brno, assistant professor
 • 2018-2019: Research Institute for Labour and Social Affairs, researcher
 • 2010-2011 maternity leave
 • 2009-2010: Klíč pro rodinu , a founding member, methodologist
 • 2005-2008: Department of Social Policy and Social Work University in Brno, assistant
 • 2005-2007: IQ Roma service, logistics and project methodologist EQUAL / 021
 • 2004: Centre of Educational Care, social worker
 • 2000 - 2004: Department of Social Policy and Social Work University in Brno, research assistant
 • 1997 - 2000: Center for helping youth in crisis Ratolest Brno, a founding member, coordinator, director
 • 1996 - 1997: Center for helping youth in crisis LATA, Brno, a founding member, accountant, coordinator
Teaching Activities
 • Practical Training of Social Work Students
 • Supervision on students I – General topics
 • Supervision on students II – Casework
 • Supervision of students III - Group work
 • Social Work with Youth
 • Assessment in Social Work
 • Social Work with Vulnerable Families
 • Individual Home Visiting in Vulnerable Families
 • Thesis seminar.
Scientific and Research Activities
 • TAČR: Parenting behind prison lattices - TLO3000199
 • CEPRES: Analysis of the needs of users of social services and the need to develop existing social services in the city of Brno * leader of the research team: "Children, youth, family"
 • ESF, MŠMT and the Center of practical and evaluation studies, no. CZ.1.07 / 2.2.00 / 28.0238: The use of resilience in the practical training of social work students.
 • ESF, MŠMT and the Center of practical studies no. CZ.04.1.03 / 3.2.15.1. / 0152: Development of practical training of social work students.
 • ESF, MPSV / 021 EQUAL Partnership for success of Roma in the labor market no. CZ.04.4.09 / 3.1.00.1 / 0077 /: Social Exclusion.
 • MŠMT / Ethnic groups, minorities and marginalized groups in the Czech Republic no. 143200001 /: Social exclusion of Roma.
 • GAČR / Social exclusion and inclusion in Czech society no. 403/03/1007 /: Social exclusion of Roma families, performance of parenting functions in Roma families, resilience factors at-risk youth.
 • Evaluation of projects.
 • Review of publications and methodological guides.
 • Implementation of resilience concept in Czech social work especially with youth at risk.
Study Stays
 • 2002: The one-week study stay at the non-profit organizations working with university students, Germany.
 • 2000: The one-week study stay at organizations engaged in social work with youth at risk (under the patronage of MŠMT and NROS), Sweden.
 • 1998: The one-week study stay at organizations engaged in social work with youth at risk (under the patronage of MŠMT and NROS), Netherlands.
Supervision in organizations
 • 2020 till now: Association Šrumec. 2018: Charita (8 projects). 2018-2020: Association Podané ruce. 2017-2019: Association Větrník. 2011 till now: Association Filia. 2010-2015: Association Motýlek. 2010-2011: : Association Podané ruce, Project Pasáž 2009-2010: Association Klíč pro rodinu. 2009-2010: Association Ichtys Bratislava. 2009-2010: Association Debra. 2009-2010: : Association Podané ruce, Project Drug Services in Prison. 2007: Salesian Youth Centre in Brno. 2005-2007: Association IQ Roma servis Brno.
Major Publications
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti pomáhajících pracovníků v čase pandemie COVID-19. In Konference Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19. Organizováno Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fakultní nemocnicí Trnava a Regionální komorou SKSaPA Trnava. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience social work field education. In ECSWE Conference 2021 – Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. Organized by EASSW and Talinn University. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Nikola Kallová, Ivan Lukšík (Eds.). Kvalita života a kvalita vzťahov : Zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, 2020. s. 79-90. ISBN 978-80-973370-4-9. sbornik info
 • PUNOVÁ, Monika a Magdaléna DANKOVÁ. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. Fórum sociální politiky. Praha: VUPSV, 2020, roč. 14, č. 2, s. 19-22. ISSN 1802-5854. web časopisu č. 2/2020 - full text info
 • BENÍŠKOVÁ, Gabriela a Monika PUNOVÁ. Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2020, roč. 20, č. 3, s. 69-83. ISSN 1213-6204. URL info
 • PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2020, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551. celé číslo 2/2020, web časopisu info
 • PUNOVÁ, Monika a Kateřina VOJTĚCHOVÁ. Pohled dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na přemístění do dětského domova. LOGOS POLYTECHNIKOS. 2020, roč. 11, č. 2, s. 125-141. ISSN 2464-7551. časopis č.2/2020 - full text URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, 2020, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. In Hradecké dny sociální práce 2020. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. 2020. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků. Sociální práce - Sociálna práca. 2020, roč. 20, č. 5, s. 88-107. ISSN 1213-6204. info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In XVI Hradecké dny sociální práce 2019: Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019. URL info
 • MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV, 2019. 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9. URL info
 • MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV, 2019. 22 s. URL info
 • RŮŽIČKOVÁ, Jana a Monika PUNOVÁ. Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 2, s. 85-101. ISSN 1213-6204. článek info
 • PUNOVÁ, Monika. Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka. Sociální práce/Sociálna práca, publicistická část. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 2018, č. 6. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2014. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience aneb příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. s. 22-40. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování resilience v praktickém vzdělávání sociálních pracovníků. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. s. 41-59. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika. Rizika ve vzdělávání studentů na praxi. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. s. 130-144. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií, 2014. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience ve vzdělávání. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, 2-3, s. 109-124. ISSN 1803-7437. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Možnosti výchovy k růstu v romských sociálně vyloučených rodinách. Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o., 2013, roč. 2013, č. 2, s. 91-106. ISSN 0017-999X. URL info
 • PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 2, s. 90-103. ISSN 1213-6204. info
 • PUNOVÁ, Monika. Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 4, s. 67-76. ISSN 1213-6204. info
 • PUNOVÁ, Monika. Standardy vzdělávání v sociální práci a jejich naplňování v praktickém vzdělávání studentů sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2012, roč. 20, č. 2, s. 48-61. ISSN 1210-6658. info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print, 2009. s. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN, 2007. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 43-51. ISBN 80-7041-044-2. info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a prevence delikvence romských adolescentů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 68-84. ISSN 1213-6204. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown, 2004. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6. info

2021/01/22

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info