doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Associate professor, Department of Social Policy and Social Work


Office: 5.66
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8133
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Date of birth 1977, married, 3 children
Department
 • Faculty of Social Studies of Masaryk University, Brno Department of Social Policy and Social Work Joštova 10, Brno 602 00, The Czech Republic. E-mail: punova@apps.fss.muni.cz
Employment - Position
 • Associate Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2023: doc. in FSS OSU; theses: ‘Resilience of social work students and social workers.´
 • 2008: Ph.D. in University of St. Elisabeth, Bratislava; theses: ‘The use of resiliency concept in social work with youth at risk´.
 • 2007-2008: Training on supervision (240 hours); Associations of Supervisors and Social Counsellors.
 • 2007: PhDr. in University of St. Elisabeth, Bratislava; theses: ‘Conditions of nurturing socially excluded Roma families and their impacts on delinquency of Roma youth´.
 • 2004: Mgr. in Social Policy and Social Work; Masaryk University, Brno; theses: ‘Conditions of nurturing socially excluded Roma families´.
 • 2002: Bc. in Social Policy and Social Work; Masaryk University, Brno; theses: ‘Existential frustration as a factor in juvenile delinquency´.
Employment
 • 2008 till now: Department of Social Policy and Social Work University in Brno, assistant professor
 • 2018-2019: Research Institute for Labour and Social Affairs, researcher
 • 2010-2011 maternity leave
 • 2009-2010: Klíč pro rodinu , a founding member, methodologist
 • 2005-2008: Department of Social Policy and Social Work University in Brno, assistant
 • 2005-2007: IQ Roma service, logistics and project methodologist EQUAL / 021
 • 2004: Centre of Educational Care, social worker
 • 2000 - 2004: Department of Social Policy and Social Work University in Brno, research assistant
 • 1997 - 2000: Center for helping youth in crisis Ratolest Brno, a founding member, coordinator, director
 • 1996 - 1997: Center for helping youth in crisis LATA, Brno, a founding member, accountant, coordinator
Teaching Activities
 • Practical Training of Social Work Students
 • Supervision on students I – General topics
 • Supervision on students II – Casework
 • Supervision of students III - Group work
 • Social Work with Youth
 • Assessment in Social Work
 • Social Work with Vulnerable Families
 • Individual Home Visiting in Vulnerable Families
 • Thesis seminar.
Scientific and Research Activities
 • TAČR: Parenting behind prison lattices - TLO3000199
 • CEPRES: Analysis of the needs of users of social services and the need to develop existing social services in the city of Brno * leader of the research team: "Children, youth, family"
 • ESF, MŠMT and the Center of practical and evaluation studies, no. CZ.1.07 / 2.2.00 / 28.0238: The use of resilience in the practical training of social work students.
 • ESF, MŠMT and the Center of practical studies no. CZ.04.1.03 / 3.2.15.1. / 0152: Development of practical training of social work students.
 • ESF, MPSV / 021 EQUAL Partnership for success of Roma in the labor market no. CZ.04.4.09 / 3.1.00.1 / 0077 /: Social Exclusion.
 • MŠMT / Ethnic groups, minorities and marginalized groups in the Czech Republic no. 143200001 /: Social exclusion of Roma.
 • GAČR / Social exclusion and inclusion in Czech society no. 403/03/1007 /: Social exclusion of Roma families, performance of parenting functions in Roma families, resilience factors at-risk youth.
 • Evaluation of projects.
 • Review of publications and methodological guides.
 • Implementation of resilience concept in Czech social work especially with youth at risk.
Study Stays
 • 2002: The one-week study stay at the non-profit organizations working with university students, Germany.
 • 2000: The one-week study stay at organizations engaged in social work with youth at risk (under the patronage of MŠMT and NROS), Sweden.
 • 1998: The one-week study stay at organizations engaged in social work with youth at risk (under the patronage of MŠMT and NROS), Netherlands.
Supervision in organizations
 • 2020 till now: Association Šrumec. 2018: Charita (8 projects). 2018-2020: Association Podané ruce. 2017-2019: Association Větrník. 2011 till now: Association Filia. 2010-2015: Association Motýlek. 2010-2011: : Association Podané ruce, Project Pasáž 2009-2010: Association Klíč pro rodinu. 2009-2010: Association Ichtys Bratislava. 2009-2010: Association Debra. 2009-2010: : Association Podané ruce, Project Drug Services in Prison. 2007: Salesian Youth Centre in Brno. 2005-2007: Association IQ Roma servis Brno.
Major Publications
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL, Monika PUNOVÁ a Veronika SMUTNÁ. Needs of Children With Incarcerated Parents in Their Own Voice. Qualitative Social Work. Thousand Oaks: SAGE Publications, roč. 23, č. 1, s. 11-25. ISSN 1473-3250. doi:10.1177/14733250221151030. 2024. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic. Practice. London: Taylor & Francis, roč. 34, č. 3, s. 207-222. ISSN 0950-3153. doi:10.1080/09503153.2021.2021166. 2022. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience Enhancement in Social Work Field Education. In Rajendra Baikady, Sajid S. M., Varoshini Nadesan, M. Rezaul Islam. The Routledge Handbook of Field Work Education in Social Work. London: Routledge. s. 501-516. 1 st Edition. ISBN 978-1-032-16494-6. doi:10.4324/9781032164946. 2022. info
 • PUNOVÁ, Monika. The impact of the Covid-19 pandemic on practical education in the Czech Republic. In Social Work Practice Education in Europe in Times of Pandemic Commonalities and Differences, Continuities and Changes. Workshop organized by EASSW and the Department of Political Science of the University of Pisa. 2022. info
 • DIMMROTHOVÁ, Romana a Monika PUNOVÁ. Postoj sociálních pracovníků k práci se změnou u dospívajících klientů. Sociální práce – Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 22, č. 3, s. 59-74. ISSN 1213-6204. 2022. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Denisa KREUZZIEGEROVÁ a Pavel NAVRÁTIL. Resilience Factors of Social Workers Working with Families in Need. Sociální práce / Czech and Slovak Social Work. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 22, č. 4, s. 99-110. ISSN 1213-6204. 2022. stránky časopisu info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti dětí s odsouzeným rodičem. In Konference: Rodičovství za mřížemi. 2022. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti pomáhajících pracovníků v čase pandemie COVID-19. In Konference Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19. Organizováno Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fakultní nemocnicí Trnava a Regionální komorou SKSaPA Trnava. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience social work field education. In ECSWE Conference 2021 – Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. Organized by EASSW and Talinn University. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Strengthening the resilience of social workers. In Innovation and Resilience: preparedness of Social Work Education in uncertain times. ECSWE European Conference in Social Work Education 2021. Organized by EASSW and Talinn University. Conference volume (book of abstracts). ISBN 978-9949-29-569-2. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience in Social Work Field Education. In Innovation and Resilience: Preparedness of Social Work Education in Uncertain Times. Organized by EASSW and Talinn University. Conference volume (Book of abstracts). ISBN 978-9949-29-569-2. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Sotsiaaltöötajate säilenõtkuse suurendamine. Sotsiaaltöö. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium, roč. 2021, č. 3, s. 65-68. ISSN 1406-8826. 2021. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem u dětí s rodičem ve vězení. In "Dieťa v ohrození". Konference TRUNI, Fakulty zdravotníctva a soc. práce a Centra rodinných štúdií. 2021. URL info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jitka, Pavel NAVRÁTIL a Monika PUNOVÁ. The Well-being of Children and Young People : The Context of Social Services from the Perspective of the Capability Approach. Clinical social work and health intervention. Wien: International Society of Applied Preventive Medicine i-gap, roč. 12, č. 4, s. 49-61. ISSN 2222-386X. doi:10.22359/cswhi_12_4_06. 2021. časopis č. 4/2021 info
 • PUNOVÁ, Monika. Strengthening the Resilience of Social Workers in the Czech Republic. In International conference on Social Sciencies and Humanities, London. 2021. info
 • PUNOVÁ, Monika. Využití silných stránek jedinců v rámci sociální práce. In Nikola Kallová, Ivan Lukšík (Eds.). Kvalita života a kvalita vzťahov : Zborník z konferencie "Potrebujeme pozitívne myslieť, cítiť a konať?". Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. s. 79-90. ISBN 978-80-973370-4-9. 2020. sbornik info
 • PUNOVÁ, Monika a Magdaléna DANKOVÁ. Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů. Fórum sociální politiky. Praha: VUPSV, roč. 14, č. 2, s. 19-22. ISSN 1802-5854. 2020. web časopisu č. 2/2020 - full text info
 • BENÍŠKOVÁ, Gabriela a Monika PUNOVÁ. Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 20, č. 3, s. 69-83. ISSN 1213-6204. 2020. URL info
 • PÍŽOVÁ, Kristýna a Monika PUNOVÁ. Spolupráce mezi základní školou a OSPOD z pohledu učitelů a sociálních pracovníků. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, roč. 11, č. 2, s. 5-19. ISSN 2464-7551. 2020. celé číslo 2/2020, web časopisu info
 • PUNOVÁ, Monika a Kateřina VOJTĚCHOVÁ. Pohled dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na přemístění do dětského domova. LOGOS POLYTECHNIKOS. roč. 11, č. 2, s. 125-141. ISSN 2464-7551. 2020. časopis č.2/2020 - full text URL info
 • PUNOVÁ, Monika, Pavel NAVRÁTIL a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Capabilities and well-being of child and adolescent social services clients in the Czech Republic. Children and Youth Services Review. London: Elsevier, roč. 117, October, s. 1-9. ISSN 0190-7409. doi:10.1016/j.childyouth.2020.105280. 2020. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Odolnost dítěte s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody. In Hradecké dny sociální práce 2020. Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize. 2020. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků. Sociální práce - Sociálna práca. roč. 20, č. 5, s. 88-107. ISSN 1213-6204. 2020. info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 19, č. 2, s. 5-20. ISSN 1213-6204. 2019. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Vztah osobnostních předpokladů k resilienci (odolnosti) pracovníka. In XVI Hradecké dny sociální práce 2019: Sociální začleňování v kontextu sociální práce. 2019. URL info
 • MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Jana HAVLÍKOVÁ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Praha: VÚPSV. 170 s. ISBN 978-80-7416-373-9. 2019. URL info
 • MUSIL, Libor, Roman BALÁŽ, Monika PUNOVÁ a Miloš VOTOUPAL. Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Praha: VÚPSV. 22 s. 2019. URL info
 • RŮŽIČKOVÁ, Jana a Monika PUNOVÁ. Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 18, č. 2, s. 85-101. ISSN 1213-6204. 2018. článek info
 • PUNOVÁ, Monika. Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka. Sociální práce/Sociálna práca, publicistická část. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 2018, č. 6, 2018. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ, Imrich VAŠEČKA a Iveta ZELENKOVÁ. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. 2016. info
 • PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825. 2015. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS. 379 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7504-7. 2014. info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience aneb příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií. s. 22-40. ISBN 978-80-210-7337-1. 2014. info
 • PUNOVÁ, Monika. Posilování resilience v praktickém vzdělávání sociálních pracovníků. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií. s. 41-59. ISBN 978-80-210-7337-1. 2014. info
 • PUNOVÁ, Monika. Rizika ve vzdělávání studentů na praxi. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií. s. 130-144. ISBN 978-80-210-7337-1. 2014. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1-. Brno: MUNI PRESS; Centrum praktických a evaluačních studií. 224 s. Sociální práce. ISBN 978-80-210-7337-1. 2014. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER a Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 384 s. ISBN 978-80-210-7504-7. 2014. info
 • PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ a Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 224 s. ISBN 978-80-210-7337-1. 2014. info
 • PUNOVÁ, Monika. Podpora resilience ve vzdělávání. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 18, 2-3, s. 109-124. ISSN 1803-7437. 2013. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Možnosti výchovy k růstu v romských sociálně vyloučených rodinách. Prevence úrazů, otrav a násilí. Jihočeský Inzert Expres s.r.o., roč. 2013, č. 2, s. 91-106. ISSN 0017-999X. 2013. URL info
 • PUNOVÁ, Monika a Pavel NAVRÁTIL. Resilience in Life and Work of Viktor Emanuel Frankl. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. London: Sweet and Maxwell, roč. 2013, č. 2, s. 173-188. ISSN 1802-0364. 2013. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 12, č. 2, s. 90-103. ISSN 1213-6204. 2012. info
 • PUNOVÁ, Monika. Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, roč. 12, č. 4, s. 67-76. ISSN 1213-6204. 2012. info
 • PUNOVÁ, Monika. Standardy vzdělávání v sociální práci a jejich naplňování v praktickém vzdělávání studentů sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU Brno. Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, roč. 20, č. 2, s. 48-61. ISSN 1210-6658. 2012. info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Supervize studentů jako nástroj posilování jejich nezdolnosti. In Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov: Akcent print. s. 133-141. ISBN 978-80-89295-17-3. 2009. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: TRIBUN. 187 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007. URL info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podpora resilience v supervizi studentů. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun. s. 26-35. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. 2007. URL info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Využití resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. In Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. s. 43-51. ISBN 80-7041-044-2. 2006. info
 • ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a prevence delikvence romských adolescentů. Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 2005, č. 4, s. 68-84. ISSN 1213-6204. 2005. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: MU FSS, Georgetown. s. 137-161, 24 s. Rubikon, sv.9. ISBN 80-2103455-6. 2004. info

2023/03/30

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info