PaedDr. Mgr. Pavla Kellnerová

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavla Kellnerová, 3.3.1951
Pracoviště
 • Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, Brno, oddělení na právnické fakultě
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Doktorské studium v oboru Pedagogika se specializací na didaktiku francouzského jazyka (Pedagogická fakulta MU, Brno)
 • 1996: Univerzita Karlova, Praha, Ústav translatologie,stáž pro tlumočníky francouzského jazyka
 • 1984: PaedDr. v oboru Pedagogika se specializací na didaktiku ruského jazyka (Pedagogická fakulta MU, Brno)
 • 1981: Státní jazyková zkouška z italského jazyka (Jazyková škola, Brno)
 • 1981: Učitelství pro školy II. cyklu, aprobace německý jazyk (Pedagogická fakulta MU, Brno)
 • 1974: Učitelství pro školy II. cyklu, aprobace francouzský a ruský jazyk (Pedagogická fakulta MU, Brno)
 • 1974: Diplom pro výuku francouzštiny jako cizího jazyka (Université de la Sorbonne nouvelle, Paříž)
 • 1970: Státní jazyková zkouška z francouzského jazyka (Jazyková škola, Brno)
 • 1969: Maturitní zkouška (Střední všeobecně vzdělávací škola, Velké Meziříčí)
Přehled zaměstnání
 • 2007-nyní: Odborná asistentka (Centrum jazykového vzdělávání MU, oddělení na Právnícké fakultě)
 • 1994-1998: Vedoucí katedry francouzského jazyka a literatury (Pedagogická fakulta MU,Brno)
 • 1989-2007: Odborná asistentka (Pedagogická fakulta, Brno)
 • 1987-1989: Svobodné povolání (tlumočnice, překladatelka)
 • 1982-1987: Asistentka, výuka ruského a německého jazyka (Mendlova univerzita, Brno)
 • 1975-1982: Pedagogická pracovnice, lektorka (Dům dětí a mládeže, Brno)
 • 1974-1975: Učitelka ZŠ, Brno
Pedagogická činnost
 • Odborný jazyk - francouzština pro právníky Lexikologie I, Lexikologie II, Vybrané kapitoly z lexikologie
 • Stylistika
 • Didaktika francouzského jazyka a literatury
 • Jazyková cvičení
 • Mluvený a psaný projev, poslech s porozuměním
 • Úvod do techniky tlumočení
 • Vedení pedagogické praxe studentů
 • Vedení závěrečných bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2012: Projekt Impact-Inovace jazykového vzdělávání, testování
 • 2008-2011: Projekt Compact-Inonovace jazykového vzdělávání,kurzy soft skills
 • 2007: Členka přípravného týmu projektu OP 7.2.2 Vzdělání pro konkurenceschopnost Kompetence v jazykovém vzdělávání na MU 2005-2011: Spoluřešitelka (D2) výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století, č. 2/6202/26
 • 2003: Spoluřešitelka grantového projektu FRVŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků, č. 694/03. Cíl projektu: Seznámit učitele z praxe s novými trendy ve výuce cizích jazyků a napomoci modernizaci výukových metod a zkvalitnění výuky na základních a středních školách.
 • 2002: Řešitelka projektu FRVŠ Jazyková příprava odborníků pro komunikaci v rámci EU, č. 642/2002/C. Cíl projektu: Jazyková příprava odborníků a řídících pracovníků školství a stěžejních oborů Jihomoravského regionu, osvojení kompetencí pro profesní a osobní komunikaci ve frankofonní jazykové oblasti.
 • 2002: Spoluřešitelka grantového projektu MŠMT Vzdělávací programy přípravy učitelů francouzského jazyka pro učitele v předškolních zařízeních, č. 123/2002, 128/2002, 17/2004. Cíl projektu: Vzdělávací program pro učitele francouzského jazyka pro předškolní věk a první dvě třídy základní školy.
 • 2001: Konference Učitel a zdraví (výsledky francouzských výzkumů, francouzské zdravotní pokladny pro pracovníky ve školství)
Akademické stáže
 • 2007: Francie, Obchodní a průmyslová komora Paříž, didaktická a odborně jazyková stáž pro výuku právnické francouzštiny 2002: Belgie, Evropské centrum francouzského jazyka, Brusel, příprava školitelů tlumočníků kandidátských zemí EU
 • 2001: Francie, Université René Descartes, Paříž 5, vědecká stáž
 • 1999: Francie, BELC, Caen, jazyková a didaktická stáž pro učitele francouzského jazyka
 • 1998: Belgie, Université libre de Bruxelles, studijní pobyt, jazykové zvláštnosti belgické francouzštiny
 • 1996: Francie, CREDIF, La Rochelle, jazyková a didaktická stáž pro učitele francouzského jazyka
 • 1994: Francie, Université catholique, Lyon, psaný projev - metodická stáž pro vysokoškolské učitele francouzského jazyka v rámci programu Tempus
 • 1993: Francie, Université Michel de Montaigne, Bordeaux, jazyková a didaktická stáž pro učitele francouzského jazyka
 • 1991: Francie, CAREL, Royan, jazyková a didaktická stáž pro učitele francouzského jazyka
 • 1973-1974: Université de la Sorbonne nouvelle, Paříž, studijní pobyt
Universitní aktivity
 • Členství ve zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v oboru francouzský jazyk a literatura s didaktikou (PdF MU, Brno)
 • Oborový koordinátor studentské a učitelské mobility v rámci programu Sokrates/Erasmus
 • Příprava a zajištění odborných a jazykových stáží studentů francouzského jazyka a speciální pedagogiky v Centru pro postižené děti a mládež v Remeši
 • Zajišťování mezinárodních vztahů katedry (spolupráce s partnerskými univerzitami, organizací Gref, Kanadským velvyslanectvím v Praze)
 • Přednášková činnost na partnerských univerzitách: 2001-2006 Université René Descartes, Paříž 5 (srovnávací lingvistika, neologie), 2001 Université Michel de Montaigne, Bordeaux (výuka francouzského jazyka pro cizince), 1998 Université de Bourgogne, Dijon (výuka francouzské literatury na ZŠ a SŠ), 1996 Université de Luxembourg, Lucemburk (srovnávací lingvistika)
Mimouniversitní aktivity
 • Organizace a přednášková činnost v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka Jihomoravského regionu
 • Spolupráce s Alliance francaise v Brně (členka zkušební komise pro zkoušky DELF a DALF, organizace seminářů pro učitele, přednášková činnost)
 • Členství ve sdružení učitelů francouzského jazyka SUF a ve sdružení vysokoškolských uřitelů francouzského jazyka Gallica
 • Předsedkyně maturitních komisí bilingvní sekce Gymnázia Matyáše Lercha, Brno
 • Spolupráce s velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR (podpora výuky FJ, šíření francouzského jazyka a literatury)
 • Spolupráce s Magistrátem města Brna (družební styky s městem Rennes)
 • Jazyková příprava odborníků (právnická francouzština, kurzy Ministerstva spravedlnosti ČR)
 • Tlumočení (simultánní a konsekutivní) na mezinárodních konferencích a seminářích
 • Překlady dokumentů, odborných textů, směrnic, zákonů
 • Soudní tlumočník francouzského jazyka
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006: Rytířka řádu Akademických palem (státní vyznamení udělené předsedou vlády Francouzské republiky za celoživotní činnost v rámci šíření francouzského jazyka a kultury)
 • 2006: Poděkování děkana PdF MU za mimořádný odborný a společenský přínos pro fakultu, u příležitosti 60. výročí založení fakulty
Vybrané publikace
 • DOHNAL, Karel a Milan PALÁK. Hukvaldy de Leoš Janáček sur les photographies de l´époque 1890-1928. první. Ostrava: Ing. Milan Palák, 2006, 88 s. ISBN 80-903362-2-1. info
 • UHLÍŘ, Dušan. Bitva tří císařů Slavkov 1805. Brno: Ave, 2005, 158 s. ISBN 80-86831-04-3. info
 • KLOBAS, Oldřich. Sekáč Murat. Brno: Cerm, 2005, 205 s. ISBN 80-7204-386-2. info
 • KRATOCHVÍL, Jan. Exile tcheque et slovaque du XXe siecle. Brno: Společnost pro kulturu a dialog K2001, 2003, 200 s. info
 • VIOLET, Bernard. Les mysteres Delon. Brno: Littera, 2001, 349 s. ISBN 80-85763-17-6. info
 • HANÁK, Jaromír. Le Monument de la paix et la bataille d Austerlitz. Brno: Ave, 2000, 24 s. ISBN 80-902242-8-8. info
 • HANÁK, Jaromír. Stará pošta. Brno: Ave, 1997, 23 s. ISBN 80-902242-3-7. info
 • ZACPAL, Jan. Porta coeli. Brno: Ave, 1997, 24 s. ISBN 80-902242-0-2. info

14. 3. 2013

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info