prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Professor, Department of Mathematics and Statistics


Office: pav. 08/02013a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6413
E‑mail:
CV

Životopis

prof. RNDr. Jan Paseka, CSc.
 • narozen 21. června 1962 v Brně
  ženatý
Pracoviště
 • Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2
  Brno
  Tel.: ++420-5-41321251
  Fax: ++420-5-41210337
  E-mail: paseka@math.muni.cz
  URL: http://www.math.muni.cz/~paseka
Funkce na pracovišti
 • profesor, garant studijních programů Ústavu matematiky a statistiky, zástupce ředitele Ústavu matematiky a statistiky pro vzdělávací činnost
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1986 - 1990: studijní pobyt, interní aspirant na na katedře algebry a geometrie PřF MU Brno; věd. hodnost CSc. získána v r. 1990.
 • 1981 - 1986: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce na téma Kvantové svazy, získán titul RNDr.
 • 1977 - 1981: Gymnázium Slovanské nám. v Brně
Přehled zaměstnání
 • od r. 2021: profesor, Ústav matematiky a statistiky PřF Masarykovy univerzity v Brně
 • od r. 2002: garant studijních programů Ústavu matematiky a statistiky
 • 2000-2020: docent, Ústav matematiky a statistiky PřF Masarykovy univerzity v Brně
 • 1991-2000: odborný asistent, Katedra algebry a geometrie PřF Masarykovy univerzity v Brně
 • 1988-1991: asistent, Katedra algebry a geometrie PřF Masarykovy univerzity v Brně
  Pedagogická činnost
  • Přednášky:
   Lineární algebra a geometrie 1, 2
   Teorie kódování
   Kryptografie
   Matematická ekonomie
   Uspořádané algebraické struktury
   Počítačová geometrie
   Domainy a denotační sémantiky
   Aplikace analýzy pojmů
   Kombinatorika a teorie grafů
   Semináře:
   Seminář z uspořádaných struktur
  • Učební texty:
   Teorie kódování
   Kryptografie
   Matematická ekonomie
   Počítačová geometrie
   Domainy a denotační sémantiky
   Aplikace analýzy pojmů
  • Cvičení:
   Lineární algebra
   Lineární programování
   Matematická logika
   Teorie množin
  • Semináře:
   Matematické metody v ekonomii a řízení
   Konvexní množiny
  • Bakalářské práce:
   Petr Basler - Teorie spotřebitele
   Michal Belko - Walrasův model a jeho význam v dějinách ekonomických teorií
   Peter Gajdoš - Ekonomický přístup k lidskému chování
   Jakub Hadámek - Současné matematické metody v moderní kryptografii
   Jiří Janda - Dilworthův problém o reprezentaci distributivních algebraických svazů
   Vladimíra Janková - Ekonomický přístup ke kriminalitě
   Aleš Kluska - Kryptografie a multimédia
   Pavla Kozielková - Nové metody v kódování
   Daniela Severová - Ekonomický přístup k sociálním interakcím
   Miroslav Šemora - Moderní metody kryptografie
   Radek Šlesinger - Úvod do kvantových svazů
   Libor Vajbar - Strategie občana ČR při přechodu na EURO
   Lenka Vítovcová - Nové šifrovací standardy
  • Diplomanti:
   Jan Babel'a - Teorie oligopolu
   Petr Basler - Teorie spotřebitele
   Michal Belko - Metoda dílčích aktivit
   Eliška Březíková - Teorie preferencí s akcentem na analýzu komodity zdraví
   Renata Čechová - Hypoteční úvěr v České republice
   Martina Černá - Teorie preferencí s akcentem na analýzu ekonomického přístupu k rodině
   Pavel Dohnal - Kryptografie elementárně
   Karel Dolník - KrEdit - Výukový program pro kryptografii
   Richard Duřpekt - Teorie optimálního zdanění (Návrh daňových reforem pro ČR)
   Petra Dvořáková - Ekonomické aspekty emise akcií a obligací
   Miroslava Dvořáková - Matematické základy úvěrové politiky v bankovnictví
   Martina Fialová - Mikroekonomická teorie investování za nejistoty
   Marek Filakovský - Topologie na svazových efektových algebrách
   Peter Gajdoš - Teorie preferencí - zvyky, návyky, tradice
   Leo Hadacz - Problém lambda definovatelnosti
   Zdeněk Halmazňa - Trellis a lexikódy
   Sylvie Havelková - Určení rovnovážné ceny
   Juraj Horák - Cenová tvorba v závislosti na sociálních interakcích
   Jana Hořáková - Existence a konvergence cenových rovnováh pro náhodné ekonomiky
   Petra Hrstková - Ekonomické aspekty emise akcií a obligací
   Zuzana Iwanowská - Rovnováha při nejistotě
   Jiří Janda - Univerzální algebra a kvantové svazy
   Vladimíra Janková - Teorie preferencí s akcentem na analýzu ekonomického přístupu k lidskému chování
   Martin Jirmásek - Optimalizace daňových odpisů
   Dagmar Kahounová - Úvěrové obchody
   Emil Kaláb - Kryptografie a její aplikace v bankovní sféře
   Pavlína Koukolová - Teorie sociálního výběru
   Pavel Krajča - Kvantové svazy a neklasická logika
   Lenka Krupicová - Ekonomika nejistoty
   Markéta Kučerová - Sbírka řešených příkladů z klasické kryptografie
   Adéla Kyznarová - Analýza stavebního spoření
   Tatiana Lenková - Jednoduchá teorie reklamy jako statku či zla
   Markéta Miklíková - Efektivnost leasingového financování
   Michael Milat - Teorie výrobců
   Zdeněk Mrázek - Kryptografické protokoly
   Jan Novotný - Finanční matematika - výnosnost vkladů u bank
   Veronika Novotná - Finanční matematika
   Michal Ordelt - Moduly v kvantových svazech
   Šárka Ovesná - Finanční matematika - Dluhopisy
   Jan Pavlík - Moritova ekvivalence pro uspořádané struktury
   Jan Pešl - Eliptické křivky v kryptografii
   Jiří Střelický - Eliptické křivky v kryptografii
   Jaroslav Šeděnka - Distribuované generování sdílených RSA klíčů Věra Široká - Teorie rovnováhy
   Radek Šlesinger - Projektivita v kvantových svazech a moduly nad kvantovmi svazy
   Petr Švéda - Komprese dat s využitím statistiky a pravděpodobnosti
   Jorge Carrillo Ugalde - Eliptické křivky v kryptografii
   Petr Velecký - Opční obchody - zajištění proti riziku na finančních trzích
   Jana Zlámalová - Interpolace kvadratickým splinem zachovávajícím tvar dat
  • Doktorandi (ukončení):
   Jiří Janda - Svazové efektové algebry
   Jaroslav Šeděnka - Kryptografická schemata a jejich aplikace
   Radek Šlesinger - Triády v uspořádaných množinách
  • Doktorandi (vedu v současné době):
   Kadir Emir - The category-theoretic approach to quantum mechanics and the modelling of production network
   Milan Lekár - Algebraické struktury a jejich aplikace
   Juanda Kelana Putra - Partially ordered racks
   Richard Smolka - Algebraické struktury a jejich aplikace
  Vědeckovýzkumná činnost
  • Řešitel, spoluřešitel a účastník projektů a záměrů:
  • 2021-2024: Praktické využití velkých dat pro inteligentní rozhodovací systém výrobního toku (FW03010296)
  • 2020-2022: Ortomodularita z různých pohledů (GF20-09869L)
  • 2017-2020: Grupové techniky a kvantová informace (MUNI/G/1211/2017)
  • 2017-2020: Nové přístupy k agregačním operátorům v analýze a zpracování dat (GA18-06915S)
  • 2016-2019: Výzkum metod a vývoj informačního systému pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0001370)
  • 2016: Algebraické, fuzzy a logické aspekty statistického učení pro posouzení rizika vzniku rakoviny (75p7)
  • 2015-2017: New approaches to residuated posets (I 1923-N25)
  • 2015-2017: Algebraické, vícehodnotové a kvantové struktury pro modelování neurčitosti (GA15-15286S) Řešitel za MU: M. Botur
  • 2013-2014: Algebraické, fuzzy a logické aspekty statistického učení pro posouzení rizika vzniku rakoviny (67p5)
  • 2011-2014: A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice (CZ.1.07/2.4.00/17.0100) Nositel: M. Kureš (FSI VUT v Brně)
  • 2011-2014: Algebraické metody v kvantové logice (CZ.1.07/2.3.00/20.0051)
  • 2005-2011: Vědeckovýzkumný záměr Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace MSM0021622409 Nositel: J. Rosický (KAG PřF MU Brno)
  • 2006-2008: (GA ČR 201/06/0664) účast na projektu Kategoriální metody teorie struktur Nositel: Marie Demlová, České vysoké učení technické v Praze
  • 2002-2004: (GA ČR 201/02/0148) účast na projektu Kategoriální metody teorie struktur a informatiky Nositel: Marie Demlová, České vysoké učení technické v Praze
  • r. 2001: Síťový přístup do Encyklopedie matematiky pro VŠ v ČR (LI01038), nositel projektu: J. Paseka (KAG PřF MU Brno)
  • 2000-2002: (GA ČR 201/00/1466) účast na projektu Spojité a teoreticko-množinové metody v topologických a algebraických strukturách Nositel: J. Pelant (Matematický ústav AV ČR)
  • 1999-2001: (GA ČR 201/99/0310) účast na projektu Kategoriální metody teorie struktur a informatiky Nositel: J. Rosický (KAG PřF MU Brno)
  • 1999-2004: Vědeckovýzkumný záměr Matematické struktury algebry a geometrie č. J07/98:G700009 Nositel: J. Rosický (KAG PřF MU Brno)
  • 1996-1998: (GA ČR 201/96/0119) účast na projektu: Kategoriální metody teorie struktur a informatiky Nositel: J. Adámek (KM FEL ČVUT Praha)
  • 1993-1995: (GA ČR 201/93/0950) účast na projektu: Kategoriální metody teorie struktur a informatiky Nositel: J. Adámek (KM FEL ČVUT Praha)
  • 1991-1994: účast na projektu TEMPUS - Algebraické a kategoriální metody v computer science

  • Účast na vybraných konferencích:
  • rok 2014
  • 1. 12th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2014), Slovensko, Liptovský Ján, lecture Representation of functions between semisimple MV-algebras, 26. - 31.1.2014.
  • 2. 87th Workshop on General Algebra, Rakousko, Linz, lecture On a representation of a certain class of abelian po-monoids, 6. - 9.2.2014.
  • 3. 35th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory, Rakousko, Linz, lecture Tense operators on Q-effect algebras, 17. - 23.2.2014
  • 4. International Conference On Algebra And Applications - 2014 (ICAA-2014), Indie, Visakhapatnam, lecture How to Produce Tense E-Operators in Lattice Effect Algebras, 26.4. - 3.5.2014.
  • rok 2013
  • 1. AAA85 Lucemburk, Lucembursko, 30.1. - 3.2.2013, lecture On realization of Partially ordered Abelian groups.
  • 2. 34th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory,Rakousko, Linz, lecture On the extensions of Di Nola's Theorem, 25.2. - 2.3.2013.
  • 3. Konference UNILOG 2013, Brazílie, Rio de Janeiro, joint lecture with I. Chajda Dynamic Algebras as an Axiomatization of Modal and Tense Logics, 1. - 8.4.2013.
  • 4. Konference IEEE, 22nd Intern.Workshop on Post-Binary ULSI Systems, Reed-Muller 2013 Workshop, Japonsko, Toyama, Tense Operators and Dynamic De Morgan Algebras, 18. - 27.5.2013.
  • 5. BLAST 2013, Spojené státy americké, Los Angeles, lecture Tense MV-algebras and related functions, 5.8-9.8.2013.
  • 6. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Trojanovice, Česká republika, 1.9.-7.9 2013, lecture Dynamic and tense algebras.
  • 7. AAMP XI, AAMP XII, Praha, Česká republika, lecture Realizations of partially ordered abelian groups, 29.10. - 3.11.2013.
  • rok 2012
  • 1. 11th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2012), Slovensko, Liptovský Ján, lecture Musings about Triple Representation Theorem for effect algebras, 30.1. - 3.2.2012.
  • 2. ISMVL-2012 - IEEE 42nd International Symposium on Multiple-Valued Logic, Victoria BC, Canada, lecture Triple Representation Theorem for Homogeneous Effect Algebras, 7. - 19.5.2012.
  • 3. Analytic and algebraic methods X, Villa Lanna, Praha, Česká republika, lecture Realization of Generalized Effect Algebras, 3. - 7.6.2012.
  • 4. AAA84, Dresden, SRN, lecture On realization of Generalized Effect Algebras, 7.-10.6.2012.
  • 5. 11th Biennial IQSA Meeting Quantum Structures Cagliari 2012, Itálie, Cagliari, lecture On Realization of Finite effect algebras, 22.-27.7.2012.
  • 6. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Nový Smokovec, Slovenská republika, Operators on MV-algebras and their representations, 2. - 7.9.2012.
  • 7. Logic, Algebra and Truth Degrees 2012, Japonsko, Kanazawa, lecture Tense operators on MV-algebras, 8.-19.9.2012.
  • 8. SILFS 2012, Miláno, Itálie, joint lecture with I. Chajda Dynamic Algebras as an Axiomatization of Modal and Tense Logics, 19.11-22.11.2012.
  • rok 2011
  • 1. AAA84, Salzburg, Rakousko, lecture Meager elements in Archimedean atomic lattice effect algebras, 3. - 6.2.2011.
  • 2. Analytic and algebraic methods VII, Villa Lanna, Praha, Česká republika, lecture PT-Symmetry in (generalized) effect algebras, 16. - 19.3.2011.
  • 3. Quantum logic and probability 2011, Kočovce, Slovenská republika, lecture The role of meager elements in homogeneous effect algebras, 16.-20.5.2011.
  • 4. BLAST 2011, Lawrence, USA, lecture Which homogeneous effect algebras are covered by MV-algebras?, 29.5.-7.6.2011.
  • 5. TACL 2011, Marseille, Francie, lecture Homogeneous orthocomplete effect algebras are covered by MV-algebras, 25.-31.7.2011.
  • 6. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Svratka, Česká republika, lecture On a solution of Jenča's problem, 3.-9.9.2011.
  • 7. Analytic and algebraic methods IX, Villa Lanna, Praha, Česká republika, lecture Triple Representation Theorem for homogeneous effect algebras, 12. - 15.12.2011.
  • rok 2010
  • 1. 10th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2010), Slovensko, Liptovský Ján, lecture Modularity, atomicity and states in Archimedean lattice effect algebras, 31.1. - 5.2.2010.
  • 2. Arbeitstagung Allgemeine Algebra AAA79, Olomouc, Česká republika, plenary lecture Archimedean atomic lattice effect algebras, 11.-14.2.2010.
  • 3. Analytic and algebraic methods in physics, Praha, Česká republika, lecture States on Archimedean atomic lattice effect algebras, 9.-11.5. 2010.
  • 4. Pseudo-Hermitian Hamiltonians in Quantum Physics IX, Zhejiang University, Hangzhou, China, lecture States and conditional states in Archimedean atomic lattice effect algebras, 21.6.-24.6. 2010.
  • 5. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Malenovice, Česká republika, lecture Sharply orthocomplete effect algebras, 4.-10.9.2010.
  • rok 2009
  • 1. Quantum logic and probability 2009, Kočovce, Slovenská republika, lecture Archimedean atomic lattice effect algebras with almost orthogonal set of atoms, 24.-27.2. 2009.
  • 2. Arbeitstagung Allgemeine Algebra AAA78, Bern, Švýcarsko, lecture Sharply dominating lattice effect algebras, 11.-14.6.2009.
  • 3. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Stará Lesná, Slovenská republika, lecture Atomicity in Archimedean atomic lattice effect algebras, 5.-11.9.2009.
  • 4. Workshop ECC, Třešť, Česká republika, lecture Atomic Archimedean lattice effect algebras and states on them, 30.-31.10. 2009.
  • 5. Workshop Mathematical Structures for Non-standard Logics, Praha, Česká republika, lecture Non-orthomodular lattice effect algebras possessing state, 10.-11.12. 2009.
  • rok 2008
  • 1. 9th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA 2008), Slovensko, Liptovský Ján, lecture States on Atomic Archimedean lattice effect algebras, 3. - 8.2.2008.
  • 2. Applications of Topological Dualities to Measure Theory in Algebraic Many-Valued Logic, Milán, Itálie, lecture Lattice Effect Algebras Possessing Two-valued States, 18.-22.5.2008.
  • 3. Arbeitstagung Allgemeine Algebra AAA76, Linz, Rakousko, lecture Compactly generated Archimedean atomic lattice effect algebras, 22.-25.5.2008.
  • 4. 9th Biennial IQSA Meeting Quantum Structures Cagliari 2008, Sopoty, Polsko, lecture MacNeille Completions of Commutative Basic Posets, 4.-12.7.2008.
  • 5. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Třešť, Česká republika, lecture Compactly Generated de Morgan Lattices, 31.8.-6.9.2008.
  • rok 2007
  • 1. Conference on Order, Algebra and Logics v Nashville, USA, 10.6. -17.6. 2007, lecture Projective biframes: a general view.
  • 2. Algebraic and Topological Methods in Non-Classical Logics III, St Anne’s College and the Mathematical Institute (University of Oxford) Oxford, England, 4.8.-13.8. 2007, lecture Which commutative chain basic algebras are MV-algebras.
  • 3. Summer School on Ordered Sets and General Algebra v obci Tale, Slovenská republika, 2.9.-7.9 2007, lecture D-posets and commutative basic posets.
  • 4. AAA 75 (Workshop on General Algebra), Darmstadt, Německo, 1.11. -4.11. 2007, lecture The strength of Engeler's lemma reconsidered.
  • 5. Workshop: Quantum Structures Structures v Bratislavě, Slovenská republika, 21.11.-24.11. 2007, lecture Atomic Archimedean lattice effect algebras.
  • rok 2006
  • 1. Conference on Lattice Theory, In honour of the 70th birthday of George Grätzer and E. Tamás Schmidt, AAA 72, Budapešť, Maďarsko, 5.6.-10.6. 2006, lecture More on the strength of Engeler's lemma.
  • 2. IQSA 2006, University of Malta, Malta, 7.7.-15.7. 2006, lecture Projective quantales: a general view.
  • 3. TOPOSYM 2006, Praha, ČR, 13.8.-18.8. 2006, lecture Projective quantales: a general view.
  • 4. Summer School on General Algebra and Ordered Sets, 3.9.-9.9.2006, Radějov, ČR, lecture Projective sup-algebras: a general view.
  • 5. PSSL84, Braunschweig, Německo, 13.10.-15.10.2006, lecture Projective quantales and related structures; a general view.
  • rok 2005
  • 1. AAA 70 (70th Workshop on General Algebra), Wien, Austria May 26-29, 2005, lecture Generalized Prime Ideal Theorem
  • 2. Algebraic and Topological Methods in Non-classical Logics II, Barcelona, June 15-18, 2005, lecture The finite model property for knotted extensions oq quantizied intuitionistic logic
  • 3. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Malá Morávka, Česká republika, September 4-10, 2005
  • rok 2004
  • 1. Residuated structures and Multivalued Logic, University of Patras, Patras, June 2-5, 2004, lecture Points in cm-lattices
  • 2. QUANTUM STRUCTURES 2004, Biennial Meeting of the International Quantum Structures Association (IQSA), University of Denver, Denver, July 17-22, 2004
  • 3. DOMAINS VII, TH Darmstadt, Darmstadt, August 29 - September 1, 2004, lecture Points in cm-lattices and quantales
  • 4. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Malá Morávka, Česká republika, September 5-11, 2004, lecture Points in cm-lattices and quantales: Some new results
  • rok 2003
  • 1. Lattices, Universal Algebra and Applications, Lisabon, Portugalsko, May 28 - June 1, 2003, lecture Prime elements from distributive quantales and radicals
  • 2. AAA 66, Klagenfurt, June 19-22, 2003, lecture Conjunctivity in distributive quantales
  • 3. Summer School on Ordered Sets and General Algebra, Košická Belá, Slovenská republika, August 31 - September 6, 2003, lecture On an existence of points in quantales
  • rok 2002
  • 1. AAA 64 (Conference on General algebra and Discrete Geometry), Olomouc, ČR, May 30 - June 2, 2002, lecture Quantales and their modules.
  • 2. IQSA conference 2002, Wien, Rakousko, July 2-7, 2002, lecture Morita equivalence and Morita contexts quantales.
  • 3. Meeting on the Theory and Applications of Quantales, Lisabon, Portugalsko, July 15-23, 2002, lecture Morita equivalence in quantales
  • 4. Summer School on Ordered Sets and General Algebra 2002, Tále, Slovensko, September 1-6, 2002, lecture A characterization of Morita equivalence pairs of quantales
  • rok 2001
  • 1. AAA 61 (Conference on General algebra and Discrete Geometry), Darmstadt, Germany, February 1-5, 2001, lecture The bicategory of involutive quantales
  • 2. IQSA conference 2001, Cesenatico, Italy, March 29 - April 7, 2001, lecture Morita equivalence for quantum structures.
  • 3. TOPOSYM 2001, Praha, Česká republika, August 8-24, 2001, lecture Morita equivalence for non-commutative topologies.
  • 4. Summer School on Ordered Sets and General Algebra 2001, Stará Lesná, Slovensko, September 2-8, 2001, lecture Quantales and their modules.
  Akademické stáže
  • 2000: tříměsíční pobyt na katedře matematiky Louvain-la-Neuve, Belgie
  • 1999: týdenní pobyt na fakultě informatiky University of Birmingham, Velká Británie
  • 1995: měsíční pobyt na katedře matematiky TH Darmstadt, SRN
  • 1994: měsíční pobyt na katedře matematiky Imperial College, London, Velká Británie
  • 1993: měsíční pobyt na katedře matematiky University of Trieste, Itálie
  • 1993: týdenní pobyt na katedře matematiky TH Darmstadt, SRN
  • 1990-1991: desetiměsíční pobyt na katedře matematiky TH Darmstadt, SRN
  Universitní aktivity
  • garant studijních programů bakalářská Matematika a magisterská Matematika na Ústavu matematiky a statistiky
  Mimouniversitní aktivity
  • člen Union of Czech Mathematicians and Physicists,
  • člen International Quantum Structures Association
  • člen Emmy Noether Verein, e.V.
  • člen oborové komise doktorského studijního programu P1102 D-MA4 Matematika - obor PřF 1101V005 ALGB Algebra, teorie čísel a matematická logika
  • člen oborové rady doktorského studijního programu P 3913 Aplikace přírodních věd - obor 39-10-9 Matematické inženýrství
  • člen oborové rady doktorského studijního programu P 1102 Matematika/Mathematics
  • člen redakčních rad časopisů Mathematics for Applications, Kvaternion, Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.
  Ocenění vědeckou komunitou
  • Summer School on General algebra and Ordered Sets 1995, mezinárodní konference, 65 účastníků z 10 států, 7 dní, hlavní organizátoři Niederle, Paseka, Sekaninová
  • 68 th Peripathetic Seminar on Sheaves and Logic, mezinárodní vědecký seminář, 25 účastníků z 9 států, 2 dny, 1998, hlavní organizátoři Rosický, Paseka
  • Summer School on General algebra and Ordered Sets 2000, mezinárodní konference 45 účastníků z 11 států, 6 dní, hlavní organizátoři Paseka, Polák, Sekaninová
  • 2001-2007 member of Programme Committee Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students, Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Faculty of Civil Engineering
  • Summer School on General algebra and Ordered Sets 2006, mezinárodní konference 7 dní, hlavní organizátoři Paseka, Polák, Niederle, Sekaninová
  • 2009 Summer Conference on Topology and Its Applications, hlavní organizátoři Šlapal, Kovár, Paseka, Kureš
  • Summer School on General algebra and Ordered Sets 2011, mezinárodní konference 48 účastníků z 9 států, 6 dní, hlavní organizátoři Paseka, Polák, Kruml
  • Summer School on General algebra and Ordered Sets 2013, mezinárodní konference 6 dní, hlavní organizátoři Botur, Paseka, Šlesinger
  • IQSA 2014, mezinárodní konference 6 dní, hlavní organizátoři Botur, Dvurečenskij, Halaš, Chajda, Kühr, Paseka, Solovjovs, Šlesinger
  • AAA 91, 2016, mezinárodní konference 5 dní, hlavní organizátoři Paseka, Šlesinger, Vondra
  • Summer School on General algebra and Ordered Sets 2016, mezinárodní konference 7 dní, hlavní organizátoři Botur, Janda, Kruml, Paseka, Šlesinger
  • Summer School on General algebra and Ordered Sets 2019, mezinárodní konference 7 dní, hlavní organizátoři Botur, Emir, Kruml, Paseka, Šlesinger, Vondra
  • Workshop on General algebra and Ordered Sets 2020, mezinárodní konference 6 dní, hlavní organizátoři Botur, Emir, Kurač, Paseka
  • Workshop on General algebra and Ordered Sets 2021, mezinárodní konference 6 dní, hlavní organizátoři Botur, Emir, Kurač, Paseka
  • Workshop on General algebra and Ordered Sets 2022, mezinárodní konference 4 dny, hlavní organizátoři Botur, Emir, Lachman, Paseka
   Pozvání k přednáškám:
  • Algebraic Properties of Quantales and Their Modules; Workshop Current Research in Operational Quantum Logic II, Free University of Brussels, Department of Mathematics, May 17 - May 22, 1999, Belgie.
  • Hermitian kernels, Hilbert Q-modules and Ando dilation, září 1999, fakulta informatiky University of Birmingham, Velká Británie
  • Quantales and their modules, únor 2000, Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Mathematik, SRN
  • Hilbert modules and Morita equivalence, květen 2000, univerzita v Louvain-La-Neuve, Belgie.
  • Kvantové svazy I, II, listopad 2002, UP Olomouc.
  • Archimedean atomic lattice effect algebras, Arbeitstagung Allgemeine Algebra AAA79, únor 2010, Olomouc.
  • Dynamic and tense algebras, 51st Summer School on General Algebra and Ordered Sets, září 2013, Trojanovice.
  • How to produce tense E-operators in lattice effect algebras, ICAA 2014, duben 2014, Visakhapatnam, Indie.
  Vybrané publikace
  • ZHANG, Xia, Jan PASEKA, Jianjun FENG a Yudong CHEN. Reflectors to quantales. Fuzzy Sets and Systems. Elsevier, 2023, roč. 455, March, s. 102-123. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2022.08.023. URL URL info
  • ZHANG, Xia a Jan PASEKA. On injective constructions of S-semigroups. Fuzzy Sets and Systems. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 373, OCT 15 2019, s. 78-93. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2019.02.012. URL info
  • CHAJDA, Ivan, Miroslav KOLARIK a Jan PASEKA. Evolution of objects and concepts. Soft computing. New York: Springer, 2019, roč. 23, č. 19, s. 9449-9458. ISSN 1432-7643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00500-019-03784-z. URL info
  • CHAJDA, Ivan, Helmut LAENGER a Jan PASEKA. The Logic of Lattice Effect Algebras Based on Induced Groupoids. JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING. PHILADELPHIA: OLD CITY PUBLISHING INC, 2019, roč. 33, č. 3, s. 161-175. ISSN 1542-3980. URL info
  • KRUML, David, Jan PASEKA a Thomas VETTERLEIN. On the Coextension of Cut-Continuous Pomonoids. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS. DORDRECHT: SPRINGER, 2019, roč. 36, č. 2, s. 271-290. ISSN 0167-8094. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11083-018-9466-3. URL info
  • EMIR, Kadir, David KRUML, Jan PASEKA a Iveta SELINGEROVÁ. A simplified probabilistic validation of production flows. In Bruzzone, De Felice, Dias, Massei and Solis. Proceedings of 18th International Conference on Modeling and Applied Simulation. GENOVA, ITALY: DIME UNIVERSITY OF GENOA, 2019, s. 166-173. ISBN 978-88-85741-29-4. info
  • PASEKA, Jan a David KRUML. Nuclei and conuclei on Girard posets. Online. In Vilém Novák, Vladimír Mařík, Martin Štěpnička, Mirko Navara, Petr Hurtík,. Atlantis Studies in Uncertainty Modelling, volume 1. Neuveden: Atlantis Press, 2019, s. 289-296. ISBN 978-94-6252-770-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2991/eusflat-19.2019.42. URL info
  • PASEKA, Jan a David KRUML. Categoric simulation of production flows. In Bruzzone, De Felice, Frydman, Longo, Massei and Solis. Proceedings of the International Conference on Modeling and Applied Simulation 2018. GENOVA, ITALY: DIME UNIVERSITY OF GENOA, 2018, s. 68-75. ISBN 978-88-85741-07-2. info
  • PASEKA, Jan a Radek ŠLESINGER. A representation theorem for quantale valued sup-algebras. In R. Wille. Proceedings of The International Symposium on Multiple-Valued Logic, 48th IEEE International Symposium on Multiple-Valued Logic, ISMVL 2018. Linz: Springer, 2018, s. 91-96. ISBN 978-1-5386-4463-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ISMVL.2018.00024. info
  • CHAJDA, Ivan, Helmut LÄNGER a Jan PASEKA. Uniquely Complemented Posets. ORDER-A JOURNAL ON THE THEORY OF ORDERED SETS AND ITS APPLICATIONS. DORDRECHT: SPRINGER, 2018, roč. 35, č. 3, s. 421-431. ISSN 0167-8094. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11083-017-9440-5. URL info
  • PASEKA, Jan a Ivan CHAJDA. The Poset-based Logics for the De Morgan Negation and Set Representation of Partial Dynamic De Morgan Algebras. JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING. PHILADELPHIA, PA 19123 USA: OLD CITY PUBLISHING INC, 2018, roč. 31, č. 3, s. 213-237. ISSN 1542-3980. URL info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. De Morgan Algebras with Tense Operators. JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING. PHILADELPHIA: OLD CITY PUBLISHING INC, 2017, roč. 28, č. 1, s. 29-45. ISSN 1542-3980. info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. Dynamic Logic Assigned to Automata. International Journal of Theoretical Physics. NEW YORK: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 2017, roč. 56, č. 12, s. 3794-3806. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-017-3311-0. URL info
  • BOTUR, Michal a Jan PASEKA. Partial tense MV-algebras and related functions. Fuzzy Sets and Systems. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 326, November, s. 24-33. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2017.02.010. URL info
  • CHAJDA, Ivan, Helmut LÄNGER a Jan PASEKA. The Groupoid-Based Logic for Lattice Effect Algebras. In 2017 IEEE 47TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPLE-VALUED LOGIC (ISMVL 2017). LOS ALAMITOS: IEEE, 2017, s. 230-235. ISSN 2378-2226. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ISMVL.2017.15. URL info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. TRANSITION OPERATORS ASSIGNED TO PHYSICAL SYSTEMS. Reports on Mathematical Physics. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2016, roč. 78, č. 3, s. 259-280. ISSN 0034-4877. info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. Galois connections and tense operators on q-effect algebras. Fuzzy Sets and Systems. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, roč. 298, September, s. 56-68. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2015.05.010. info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. Set Representation of Partial Dynamic De Morgan algebras. In 2016 IEEE 46TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPLE-VALUED LOGIC (ISMVL 2016). LOS ALAMITOS: IEEE COMPUTER SOC, 2016, s. 119-124. ISBN 978-1-4673-9488-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ISMVL.2016.14. info
  • PASEKA, Jan, Sergejs SOLOVJOVS a M. STEHLIK. On a topological universe of L-bornological spaces. Soft computing. NEW YORK: Springer, 2016, roč. 20, č. 7, s. 2503-2512. ISSN 1432-7643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00500-015-1905-0. info
  • PASEKA, Jan a Sergejs SOLOVJOVS. Categorical foundations of variety-based bornology. Fuzzy Sets and Systems. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2016, roč. 291, May, s. 132-143. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2015.07.011. info
  • NIEDERLE, Josef a Jan PASEKA. ON REALIZATION OF EFFECT ALGEBRAS. Mathematica Slovaca. BERLIN: Slovak Academy of Sciences, 2016, roč. 66, č. 2, s. 343-358. ISSN 0139-9918. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/ms-2015-0140. info
  • PASEKA, Jan, Sergejs SOLOVJOVS a Milan STEHLÍK. Lattice-valued bornological systems. Fuzzy Sets and Systems. 2015, roč. 259, January, s. 68-88. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2014.09.006. URL info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. Dynamic Order Algebras as an Axiomatization of Modal and Tense Logics. International Journal of Theoretical Physics. NEW YORK: Springer, 2015, roč. 54, č. 12, s. 4327-4340. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-015-2510-9. info
  • JANDA, Jiří a Jan PASEKA. A Hilbert Space Operator Representation of Abelian Po-Groups of Bilinear Forms. International Journal of Theoretical Physics. NEW YORK: Springer, 2015, roč. 54, č. 12, s. 4349-4355. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-015-2547-9. info
  • BOTUR, Michal a Jan PASEKA. Filters on Some Classes of Quantum B-Algebras. International Journal of Theoretical Physics. NEW YORK: Springer, 2015, roč. 54, č. 12, s. 4397-4409. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-015-2608-0. info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. Tense operators in fuzzy logic. Fuzzy Sets and Systems. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 276, October, s. 100-113. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2014.09.007. info
  • BOTUR, Michal a Jan PASEKA. Another proof of the completeness of the Lukasiewicz axioms and of the extensions of Di Nola's Theorem. Algebra Universalis. BASEL: Birkhäuser Verlag, 2015, roč. 73, 3-4, s. 277-290. ISSN 0002-5240. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00012-015-0329-0. info
  • BOTUR, Michal a Jan PASEKA. On tense MV-algebras. Fuzzy Sets and Systems. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015, roč. 259, January, s. 111-125. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2014.06.006. info
  • PASEKA, Jan a Ivan CHAJDA. Algebraic Approach to Tense Operators. Lemgo: Heldermann Verlag, 2015, 204 s. Research and Exposition 35. ISBN 978-3-88538-235-5. info
  • PASEKA, Jan, Sergejs SOLOVJOVS a Milan STEHLIK. On the category of lattice-valued bornological vector spaces. Journal of Mathematical Analysis and Applications. the Netherlands: Elsevier, 2014, roč. 419, č. 1, s. 138-155. ISSN 0022-247X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2014.04.033. info
  • CHAJDA, Ivan, Jiří JANDA a Jan PASEKA. How to Produce S-Tense Operators on Lattice Effect Algebras. Foundations of Physics. NEW YORK: Springer Science+Business Media B. V., 2014, roč. 44, č. 7, s. 792-811. ISSN 0015-9018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10701-014-9818-9. info
  • PASEKA, Jan. Representations of zero-cancellative pomonoids. Mathematica Slovaca. WARSAW: Slovak Academy of Sciences, 2014, roč. 64, č. 3, s. 777-788. ISSN 0139-9918. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s12175-014-0239-1. info
  • BOTUR, Michal, Ivan CHAJDA, Radomír HALAŠ, Jan KÜHR a Jan PASEKA. Algebraic Methods in Quantum Logic. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014, 206 s. Book series - Academic publications, 2014/495. ISBN 978-80-244-4166-5. info
  • PASEKA, Jan, Sylvia PULMANNOVÁ a Zdenka RIEČANOVÁ. Properties of Quasi-Hermitian Operators Inherited from Self-Adjoint Operators. International Journal of Theoretical Physics. Springer, 2013, roč. 52, č. 6, s. 1994-2000. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-012-1403-4. URL info
  • PASEKA, Jan, Ivan CHAJDA a Lei QUIANG. On Realization of Partially Ordered Abelian Groups. International Journal of Theoretical Physics. Springer, 2013, roč. 52, č. 6, s. 2028-2037. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-012-1426-x. URL info
  • PASEKA, Jan, Wu JUNDE a Lei QIANG. Almost Orthogonality and Hausdorff Interval Topologies of de Morgan Lattices and Lattice Effect Algebras. International Journal of Theoretical Physics. Springer, 2013, roč. 52, č. 6, s. 2055-2064. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-012-1465-3. URL info
  • NIEDERLE, Josef a Jan PASEKA. Musings about the Triple Representation Theorem for Effect Algebras. Order. Netherlands: Springer, 2013, roč. 30, č. 2, s. 527-539. ISSN 0167-8094. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11083-012-9259-z. URL info
  • PASEKA, Jan a Zdenka RIEČANOVÁ. Inherited Properties of Effect Algebras Preserved by Isomorphisms. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University in Prague, 2013, roč. 53, č. 3, s. 308–313. ISSN 1210-2709. URL info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. Tense Operators and Dynamic De Morgan algebras. In 2013 IEEE 43RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPLE-VALUED LOGIC (ISMVL 2013). NEW YORK: IEEE, 2013, s. 225-230. ISBN 978-0-7695-4976-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ISMVL.2013.56. info
  • PASEKA, Jan. Operators on MV-algebras and their representations. FUZZY SETS AND SYSTEMS. AMSTERDAM: Elsevier Science, 2013, roč. 232, SI, s. 62-73. ISSN 0165-0114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2013.02.010. info
  • PASEKA, Jan a Josef NIEDERLE. More about sharp and meager elements in Archimedean atomic lattice effect algebras. Soft computing. Springer-Verlag GmbH, 2012, roč. 16, č. 1, s. 109-119. ISSN 1432-7643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00500-011-0738-8. URL info
  • NIEDERLE, Josef a Jan PASEKA. Triple Representation Theorem for homogeneous effect algebras. In 2012 42ND IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIPLE-VALUED LOGIC (ISMVL). NEW YORK: IEEE, 2012, s. 337-342. ISBN 978-0-7695-4673-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ISMVL.2012.27. URL info
  • CHAJDA, Ivan a Jan PASEKA. Dynamic effect algebras and their representations. Soft computing. NEW YORK: Springer-Verlag GmbH, 2012, roč. 16, č. 10, s. 1733-1741. ISSN 1432-7643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00500-012-0857-x. info
  • NIEDERLE, Josef a Jan PASEKA. MacNeille completion of centers and centers of MacNeille completions of lattice effect algebras: Generic scheme behind. Mathematica Slovaca. Slovak Academy of Sciences, 2012, roč. 62, č. 6, s. 1193-1208. ISSN 0139-9918. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s12175-012-0073-2. info
  • PASEKA, Jan a Jiří JANDA. A Dynamic Effect Algebras with dual operation. MATHEMATICS FOR APPLICATIONS. Brno, 2012, roč. 1, č. 1, s. 79-89. ISSN 1805-3610. URL info
  • PASEKA, Jan. ON REALIZATION OF GENERALIZED EFFECT ALGEBRAS. Reports on Mathematical Physics. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2012, roč. 70, č. 3, s. 375-384. ISSN 0034-4877. info
  • PASEKA, Jan a Josef NIEDERLE. Triple Representation Theorem for orthocomplete homogeneous effect algebras. Algebra Universalis. 2012, roč. 68, 3-4, s. 197-220. ISSN 0002-5240. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00012-012-0205-0. URL info
  • PASEKA, Jan. NOTE ON DISTRIBUTIVE POSETS. MATHEMATICS FOR APPLICATIONS. Brno, 2012, roč. 1, č. 1, s. 197–206. ISSN 1805-3610. URL info
  • PASEKA, Jan a Zdenka RIEČANOVÁ. The inheritance of BDE-property in sharply dominating lattice effect algebras and (o)-continuous states. Soft computing. Springer-Verlag GmbH, 2011, roč. 15, č. 3, s. 543-555. ISSN 1432-7643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00500-010-0561-7. URL info
  • PASEKA, Jan. PT-Symmetry in (Generalized) Effect Algebras. International Journal of Theoretical Physics. NEW YORK, 2011, roč. 50, č. 4, s. 1198-1205. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-010-0594-9. URL info
  • PASEKA, Jan, Zdenka RIEČANOVÁ, Martin KALINA a Vladimír OLEJČEK. Sharply Dominating MV-Effect Algebras. International Journal of Theoretical Physics. NEW YORK: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 2011, roč. 50, č. 4, s. 1152-1159. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-010-0338-x. URL info
  • PASEKA, Jan a Zdenka RIEČANOVÁ. State smearing theorems and the existence of states on some atomic lattice effect algebras. Journal of logic and computation. Oxford: Oxford University Press, 2011, roč. 21, č. 6, s. 863-882. ISSN 0955-792X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/logcom/exp018. URL info
  • PASEKA, Jan a Zdenka RIEČANOVÁ. Considerable Sets of Linear Operators in Hilbert Spaces as Operator Generalized Effect Algebras. Foundations of Physics. NEW YORK: Springer Science+Business Media B. V., 2011, roč. 41, č. 10, s. 1634-1647. ISSN 0015-9018. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10701-011-9573-0. URL info
  • PASEKA, Jan a Jiří JANDA. More on PT-Symmetry in (Generalized) Effect Algebras and Partial Groups. Acta Polytechnica. Praha: CTU - Publishing House, 2011, roč. 51, č. 4, s. 65-72. ISSN 1210-2709. URL info
  • PASEKA, Jan. Modularity, Atomicity and States in Archimedean Lattice Effect Algebras. SIGMA. 2010, roč. 6, č. 003, 9 s. ISSN 1815-0659. info
  • PASEKA, Jan. Which O-commutative Basic Algebras Are Effect Algebras. International Journal of Theoretical Physics. SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 2010, roč. 49, č. 12, s. 3224-3232. ISSN 0020-7748. URL info
  • PASEKA, Jan, Martin KALINA a Zdenka RIEČANOVÁ. Sharply Orthocomplete Effect Algebras. Acta Polytechnica. 2010, roč. 50, č. 5, s. 51-56. ISSN 1210-2709. URL info
  • PASEKA, Jan. A remark on a paper of van Alten. In In Contributions to General Algebra 19 - Proceedings of the Olomouc Conference 2010 (AAA 79 + CYA 25). Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2010, s. 173-178. ISBN 978-3-7084-0407-3. info
  • PASEKA, Jan a Pavol ZLATOŠ. Lineární algebra a geometrie I. 1. vyd. Brno: Elportál, Brno : Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X. info
  • PASEKA, Jan, Zdenka RIEČANOVÁ a Wu JUNDE. Almost orthogonality and Hausdorff interval topologies of atomic lattice effect algebras. Kybernetika : The Journal of the Czech Society for Cybernetics and Informatics. Praha: Institute of Information Theory and Auto, 2010, roč. 46, č. 6, s. 953-970. ISSN 0023-5954. Czech Digital Mathematics Library info
  • PASEKA, Jan a Zdenka RIEČANOVÁ. Isomorphism theorems on generalized effect algebras based on atoms. INFORMATION SCIENCES. NEW YORK, NY 10010-1710 USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2009, roč. 179, č. 5, s. 521-528. ISSN 0020-0255. info
  • PASEKA, Jan. Special issue - Quantum structures: Theory and applications Preface. INFORMATION SCIENCES. NEW YORK, NY 10010-1710 USA: ELSEVIER SCIENCE INC, 2009, roč. 179, č. 5, s. 475-477. ISSN 0020-0255. info
  • PASEKA, Jan. Projective Biframes: A General View. Quaestiones Mathematicae. NISC Pty Ltd, 2009, roč. 32, č. 3, s. 281-295. ISSN 1607-3606. URL URL info
  • PASEKA, Jan a Zdenka RIEČANOVÁ. Atomicity of lattice effect algebras and their sub-lattice effect algebras. Kybernetika. Praha: Academia, 2009, roč. 45, č. 6, s. 1040-1052. ISSN 0023-5954. info
  • PASEKA, Jan. Projective sup-algebras: a general view. Topology and its Applications. 2008, roč. 155, č. 4, s. 308-317. ISSN 0166-8641. info
  • PASEKA, Jan. More on the Strength of Engelers Lemma. Order. Springer Netherlands, 2008, roč. 25, č. 1, s. 69-77. ISSN 0167-8094. URL info
  • PASEKA, Jan a David KRUML. Algebraic and Categorical Aspects of Quantales. Online. In Handbook of Algebra. NORTH-HOLLAND: Elsevier B.V, 2008, s. 323-362. Volume 5. ISBN 978-0-444-53101-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/S1570-7954(07)05006-1. URL info
  • PASEKA, Jan, Katarína MOSNÁ a Zdenka RIEČANOVÁ. Order convergence,order and interval topologies on posets and lattice effect algebras. In UNCERTAINTY 2008. Bratislav, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2008, s. 45-62. ISBN 978-80-227-2926-0. info
  • PASEKA, Jan, Ol'ga NANÁSIOVÁ, Katarína TROKANOVÁ a Ivan ŽEMBERY. A note on convergence of Sn-maps. In UNCERTAINTY 2008. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2008, s. 35-39. ISBN 978-80-227-2926-0. info
  • PASEKA, Jan. ISCAM 2007 --- Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students. 2007. info
  • PASEKA, Jan. Projective Quantales: A General View. International Journal of Theoretical Physics. USA, 2007, roč. 47, č. 1, s. 291-296. ISSN 0020-7748. info
  • PASEKA, Jan a Jiří ADÁMEK. Professor Rosicky sexagenarian. MATHEMATICA BOHEMICA. Praha, 2007, roč. 132, č. 4, s. 437-443. ISSN 0862-7959. info
  • PASEKA, Jan. The strength of Engeler's lemma. Mathematical Structures in Computer Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, roč. 16, č. 2, s. 291-297. ISSN 0960-1295. info
  • PASEKA, Jan. Summer School on General Algebra and Ordered Sets. 2006. info
  • PASEKA, Jan. Rieffel induction and strong Morita equivalence in the context of Hilbert modules. In SOFT COMPUTING. NEW YORK: SPRINGER, 2006, s. 483-489. ISSN 1432-7643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00500-005-0522-8. info
  • PASEKA, Jan. Rieffel induction and strong Morita equivalence in the context of Hilbert modules. Soft computing. 1433-7479: Springer-Verlag GmbH, 2005, Neuveden, June 2005, s. 1-7. ISSN 1134-5632. URL info
  • PASEKA, Jan. Morita equivalence for m-regular quantales. In Proceedings of the Dresden Conference 2004 (AAA68) and the Summer School 2004. Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2005, s. 155-171. ISBN 3-7084-0163-8. info
  • PASEKA, Jan. Characterization of Morita Equivalence Pairs of Quantales. Int. Journal of Theoretical Physics. USA, 2005, roč. 44, č. 7, s. 875-883. ISSN 0020-7748. URL info
  • PASEKA, Jan. ISCAM 2005 --- Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students. 2005. URL info
  • PASEKA, Jan. Morita contexts and their lattices of relations. International Journal of Theoretical Physics. NEW YORK: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 2005, roč. 44, č. 12, s. 2249-2258. ISSN 0020-7748. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10773-005-8020-4. info
  • PASEKA, Jan. Multiplier Algebras of Involutive Quantales. In Contributions to General Algebra 14 - Proceedings of the Olomouc Workshop 2002 on General Algebra and the Potsdam Workshop 2003 on General Algebra. Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2004, s. 109-118. ISBN 3-7084-0116-6. info
  • PASEKA, Jan. The Bicategory of m-regular Involutive Quantales. International Journal of Theoretical Physics. 2004, roč. 43, 7-8, s. 1667-1674. ISSN 0020-7748. URL info
  • PASEKA, Jan. Scott-open distributive filters and prime elements of quantales. In Contributions to General Algebra 15 - Proceedings of the Klagenfurt Conference 2003 on General Algebra (AAA 66). Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2004, s. 87-98. ISBN 3-7084-0121-2. info
  • PASEKA, Jan. ISCAM 2004 --- Conference in Applied Mathematics for undergraduate and graduate students. 2004. URL info
  • PASEKA, Jan. Morita equivalence in the context of Hilbert modules. In Proceedings of the Ninth Prague Topological Symposium. Toronto: Charles University and Topology Atlas, 2002, s. 231-258. URL info
  • KRUML, David a Jan PASEKA. On simple and semisimple quantales. In Topology Atlas Invited Contributions. Toronto: Topology Atlas, 2002, s. 1-13. ISSN 1703-0048. URL info
  • PASEKA, Jan. Interior tensor product of Hilbert modules. In Proceedings of the Dresden Conference 2000 (AAA60) and the Summer School 1999. 1. vyd. Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2001, s. 253-516. ISBN 3-85366-974-3. info
  • PASEKA, Jan. Síťový přístup do Encyklopedie matematiky pro VŠ v ČR. 2001. URL info
  • PASEKA, Jan a David KRUML. Embeddings of quantales into simple quantales. Journal of Pure and Applied Algebra. Amsterdam: NORTH-HOLLAND, Elsevier Science, 2000, roč. 148, č. 2, s. 209-424. ISSN 0022-4049. info
  • PASEKA, J. a J. ROSICKÝ. Quantales. In Current Research in Operational Quantum Logic - Algebras, Categories, Languages. 1. vyd. Dordrech: Kluwer Academic Publishers, 2000, s. 245-261. FUNDAMENTAL THEORIES OF PHYSICS, Volume 111. ISBN 0-7923-6258-6. info
  • PASEKA, Jan. A note on Girard bimodules. International Journal of Theoretical Physics. 2000, roč. 39, č. 3, s. 805-811. ISSN 0020-7748. info
  • PASEKA, Jan. Hermitian kernels, Hilbert $Q$-modules and Ando dilation. In Contributions to General Algebra, Proceedings of the 58th Workshop on General Algebra 1999. 1. vyd. Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2000, s. 317-335. info
  • PASEKA, Jan. Hilbert Q-modules and Nuclear Ideals. In Proceedings of the Eight Conference on Category Theory and Computer Science CTCS'99. Amsterdam: Elsevier Science, 1999, s. 1-19. URL info
  • PASEKA, Jan. On some duality for orthoposets. International Journal of Theoretical Physics. 1998, roč. 37, č. 1, s. 155-315. ISSN 0020-7748. info
  • PASEKA, Jan. Simple quantales. In Proceedings of the Eighth Prague Topological Symposium. North Bay, Ontario, Canada: Topology Atlas, 1997, s. 314-328. URL info
  • PASEKA, Jan. Linear finitely separated objects of subcategories of domains. Mathematica Slovaca. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1996, roč. 46, č. 5, s. 457-490. ISSN 0139-9918. info
  • PASEKA, Jan a Klaus KEIMEL. A direct proof of the Hofmann-Mislove theorem. Proceedings of the American Mathematical Society. 1994, roč. 120, č. 1, s. 301-303. ISSN 0002-9939. info
  • PASEKA, Jan. Note on dense covers in the category of locales. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae. 1994, roč. 35, č. 3, s. 549-552. ISSN 0010-2628. info
  • PASEKA, Jan. Covers in generalized frames. In Proceedings of the International Conference Summer School on GENERAL ALGEBRA and ORDERED SETS 1994. Olomouc: Palacky University Olomouc, 1994, s. 84-182. info
  • PASEKA, Jan. Boolean algebras and ultraparacompactness. Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques. 1993, roč. 33, č. 1, s. 15-20. ISSN 0008-0004. info
  • PASEKA, Jan a Bohumil ŠMARDA. T2-frames and almost compact frames. Czechoslovak Math. J. Praha, 1993, roč. 42, č. 1, s. 385-402. ISSN 0011-4642. info
  • PASEKA, Jan a Bohumil ŠMARDA. Semiregular frames. Archivum mathematicum. Brno, 1990, roč. 26, č. 4, s. 223–228. ISSN 0044-8753. URL info
  • PASEKA, Jan a Pavel SEKANINA. A note on extremally disconnected frames. Acta Universitatis Carolinae : Mathematica et Physica. Praha: Karolinum, 1990, roč. 31, č. 2, s. 75–84. ISSN 0001-7140. URL info
  • PASEKA, Jan. A note on the Prime Ideal Theorem. Acta Universitatis Carolinae : Mathematica et Physica. Praha: Karolinum, 1989, roč. 30, č. 2, s. 131-136. ISSN 0001-7140. URL info
  • PASEKA, Jan a Bohumil ŠMARDA. On some notions related to locally compactness for frames. Acta Universitatis Carolinae : Mathematica et Physica. Praha: Karolinum, 1988, roč. 29, č. 2, s. 51-65. ISSN 0001-7140. URL info
  • PASEKA, Jan. Conjunctivity in quantales. Archivum mathematicum. Brno, 1988, roč. 24, č. 4, s. 173 – 180. ISSN 0044-8753. URL info
  • PASEKA, Jan. Compact convex sets, quantales and C∗-algebras. In Proceedings of the First Winter School on MeasureTheory. Slovak Academy of Sciences, 1988, s. 103–107. info
  • PASEKA, Jan. T2-separation axioms on frames. Acta Universitatis Carolinae : Mathematica et Physica. Praha: Karolinum, 1987, roč. 28, č. 2, s. 93–94. ISSN 0001-7140. URL info
  • PASEKA, Jan. Regular and normal quantales. Archivum Mathematicum. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986, roč. 22, č. 4, s. 203 – 210. ISSN 0044-8753. info

2. 3. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info