doc. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

Associate professor, Department of Pharmaceutical Technology


Office: 126
Palackého třída 1946/1
612 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 541 562 868
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Aleš Franc, narozen 21. září 1968 v Kolíně, ženatý
Pracoviště
 • Ústav farmaceutické technologie
  Farmaceutická fakulta
  Masarykova univerzita
  Palackého tř. 1946/1
  612 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990: Mgr. Technologická farmacie a Všeobecná farmacie
 • 2004: PharmDr. Farmaceutická technologie – galenická farmacie
 • 2010: Ph.D. Farmaceutická technologie – galenická farmacie
 • 2018: doc Farmaceutická technologie – galenická farmacie
Přehled zaměstnání
 • 1990–1991: lékárník asistent, Lékárenská služba, Prachatice
 • 1991–1992: vojenská prezenční služba, vojenský farmaceut, lékárna vojenské nemocnice, České Budějovice
 • 1992–2009: vědecko-výzkumný pracovník, oddělení léčiv, Pliva – Barr - Teva (původně Lachema), Brno
 • 2009–2010: asistent, Ústav technologie léků FaF VFU Brno
 • 2010 - 2018: odborný asistent, Ústav technologie léků FaF VFU Brno
 • 2018–2020: docent, Ústav technologie léků FaF VFU Brno
 • 2020-současnost: docent, Ústav farmaceutické technologie MU Brno
Pedagogická činnost
 • Lékové formy a biofarmacie
 • Dosage Forms and Biopharmacy
 • Biofarmaceutika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Průmyslová farmacie
 • Uniformita dávkových lékových forem s nízkým a ultranízkým obsahem účinné látky
 • Aspekty přímého lisování tablet
 • Lékové mikroformy s řízeným uvolňováním
 • Lékové systémy pro kolonické transplantace
 • Veterinární premixy
Zahraniční pobyty
 • 2003–2006: Research a Development Centrum, Pliva Zegreb, Chorvatsko
 • 2003–2004: Elaiapharm, Sophia Antipolis, Francie
 • 2005 a 2007: Emcure, Punam, Indie
 • 2006: Zydus Cadilla, Ahmedabad, Indie
 • 2006: Rottendorf Pharma, Německo
 • 2010–2016: ÚVLF Košice, přednášky v oboru farmaceutická technologie
Univerzitní aktivity
 • 2018: člen oborové rady předmětu Farmaceutická technologie – galenická farmacie
 • 2020-současnost: člen Etické komise pro výzkum Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • 1992 - 2009: člen České společnosti průmyslové chemie (ČSPCH)
 • 2010-současnost: delegát Evropské skupiny průmyslových farmaceutů (EIPG)
 • 2015-2018: vědecký sekretář sekce technologie léků České farmaceutické společnosti (ČFS)
 • 2021-současnost: člen Komise pro vytváření, úpravu a periodické hodnocení studijních programů UVLF Košice
Ocenění
 • 1995: První cena „Zlatá Mefa“ na Mezinárodním farmaceutickém veletrhu v Brně, udělená kolektivu autorů odboru léčiv Lachema, a.s. za první bioekvivalentní generickou formulaci lékové formy s obsahem antivirotika acicloviru (Herpesin 200 tbl., Lachema Brno)
 • 2001: 1. cena České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP udělená v soutěži o nejlepší vědeckou práci v oboru klinická farmakologie s názvem "Bioequivalence of two rimantadine tablet formulations in healthy male volunteers after single dose administration" vzniklé na základě grantu MPO: Léčiva k prevenci a léčbě virových onemocnění a nemocí centrálního nervového systému
 • 2003: Ocenění od Management Board of Pliva pracovní skupině z roku 2003 za vědecký a profesionální výzkum projektu nového protinádorového léčiva LA-12
 • 2006: Ocenění od Management Board of Pliva pracovní skupině za úspěšné a včasné dokončení rekonstrukce výrobní haly pro výrobu cytostatických tablet

11. 8. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info