doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Department head, Department of English and American Studies


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. G/G.304
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7217
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • b. 1979
Department
 • Department of English and American Studies Faculty of Arts, Masaryk University Arna Nováka 1, 60200 Brno, CZE
Employment - Position
 • Asssociate Professor Department Head
Education and Academic Qualifications
 • Ph.D. in Comparative Literature (2012) Associate Professor (docent) in History of Concrete Literatures - English Literature (2022)
Teaching Activities
 • History of modern British drama, History of American drama and theatre (from beginnings to the present), British literary modernism, Tom Stoppard, Eugene O'Neill, Arthur Miller, theatre semiotics, and performance studies.
Scientific and Research Activities
 • See ORCID (https://orcid.org/0000-0003-4809-7887).
Awards Related to Science and Research
 • Fulbright Professor at the University of Texas at Austin, TX, Department of English (September 2017 - June 2018)
Major Publications
 • KAČER, Tomáš. A Constant Struggle for Freedom : Edward Albee in Czechoslovakia and the Czech Republic. Online. In Santana, Esther. Albee Abroad. Leiden: Brill, 2023, s. 15-35. New Perspectives in Edward Albee Studies, Volume: 5. ISBN 978-90-04-54412-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/9789004544130_003. URL info
 • SPARLING, Thomas Donaldson, Tomáš KAČER a Renata KAMENICKÁ. Outside In. A Personal History of the Brno Department of English Narrated by Don Sparling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 124 s. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-8632-6. info
 • KAČER, Tomáš. Czech translations and receptions of contemporary Australian fiction. Journal of Postcolonial Writing. Abingdon-on-Thames: Taylor & Francis, 2022, roč. 58, č. 1, s. 51-64. ISSN 1744-9855. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17449855.2021.1994755. URL info
 • KAČER, Tomáš. Tom Stoppard’s Science Plays : Metaphor and Experiment. Świat i Słowo (World and Word). 2021, roč. 36, č. 1, s. 77-89. ISSN 1731-3317. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.7963. URL info
 • KAČER, Tomáš. Czechoslovakia. In David Kornhaber and James N. Loehlin. Tom Stoppard in Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, s. 10-17. Literature in Context. ISBN 978-1-108-30373-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/9781108303736.004. URL info
 • KAČER, Tomáš. Performing Political Persuasion in the United States in the Early Years of the Republic. Alicante Journal of English Studies / Revista Alicantina de Estudios Ingleses. University of Alicante, 2021, roč. 35, č. 2, s. 61-74. ISSN 0214-4808. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/raei.2021.35.03. Journal Issue online info
 • KAČER, Tomáš. The ‘stage Indian’ in early American theatre culture. Ostrava Journal of English Philology. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2021, roč. 13, č. 2, s. 5-15. ISSN 1803-8174. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15452/OJoEP.2021.13.0007. Full text info
 • KAČER, Tomáš. Kryštof Kozák. České probuzení z amerického snu. Proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy, Praha: Karolinum, 2019. Ostrava Journal of English Philology. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2021, roč. 13, č. 2, s. 99-100. ISSN 1803-8174. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15452/OJoEP.2021.13.0013. Full text info
 • KAČER, Tomáš a Svitlana SHURMA. Otakar Zich and a Structural Approach to Art. In Theatralia. Journal of Theatre Studies, Vol. 23, No. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 214 s. ISSN 1803-845X. Journal Website info
 • KAČER, Tomáš. Interview with Emil Volek and Andrés Pérez-Simón. Masarykova univerzita, 2020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2020-1-11. Journal Website info
 • KAČER, Tomáš a David DROZD. (Re-)Translating Zich's Aesthetics into English : a work in progress. Theatralia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 199-213. ISSN 1803-845X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/TY2020-1-19. Journal Website URL info
 • KAČER, Tomáš. Dvousetletá pustina. Dějiny starší americké dramatiky. Vydání první. Praha: Karolinum, 2019, 378 s. Dramatica, sv. 6. ISBN 978-80-246-4413-4. URL info
 • KAČER, Tomáš. Theatres of Mind : Staging Psychological Science in Modernist American Theatre. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Hradec Králové: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, University of Hradec Králové, 2019, roč. 6, č. 1, s. 65-73. ISSN 2336-3347. URL info
 • KAČER, Tomáš. A Constant Replay? American Avant-garde Theatre in the Context of 21st Century Post-dramaticality. In 14th ESSE Conference, 29 August - 2 September, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 2018. URL info
 • KAČER, Tomáš. Špalek Beckettova života. Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky (MDO). Společnost pro Divadelní noviny, 2018, č. 15, s. nestránkováno. ISSN 1210-471X. URL info
 • KAČER, Tomáš. American Avant-garde Theatre's Offspring : Sticking to Tradition and/or Breaking New Ground? In 14th International Cultural Studies Conference & 3rd International Conference on Linguistics and Language Teaching and Learning, 8th-9th November, 2018, University of Pardubice, Pardubice. 2018. URL info
 • KAČER, Tomáš. "Utrpení" versus "Trampoty" : Haškova humoristická povídka z Veselé Prahy. In Podhajský, František A. Fikce Jaroslava Haška. Vydání první. Praha: Ústav české literatury AV ČR, v.v.i., 2016, s. 81-91. ISBN 978-80-88069-27-0. Kniha Fikce Jaroslava Haška představuje kolektivní monografii literárních, divadelních a filmových vědců, kteří se zaměřili na rozbor Haškovy prozaické a ideologické fikce v průřezu celé jeho tvorby a na díla jimi a jím inspirovaná. info
 • HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka a Tomáš KAČER. Current Trends in Theatre Theory and Meta-theory. In Theatralia. Journal of Theatre Studies, no. 2 (2016): volume 19. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 1-180. ISSN 1803-845X. URL info
 • DROZD, David, Tomáš KAČER a Thomas Donaldson SPARLING. Theatre Theory Reader : Prague School Writings. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2016, 654 s. ISBN 978-80-246-3578-1. info
 • DROZD, David a Tomáš KAČER. Introduction. In Drozd, David; Kačer, Tomáš; Sparling, Don. Theatre Theory Reader : Prague Schools Writings. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2016, s. 13-27. ISBN 978-80-246-3578-1. info
 • KAČER, Tomáš. Universal Design for One Flew over the Cuckoo's Nest in the Czech Republic. TheatreForum. La Jolla (CA): UC San Diego, 2016, roč. 50, č. 1, s. 8-10. ISSN 1060-5320. URL info
 • KAČER, Tomáš. Dion Boucicault’s The Octoroon as a Case for Stirring up the Debate over the Abolition of Slavery. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. Hradec Králové: Department of English Language and Literature, Faculty od Education, University of Hradec Králové, 2015, roč. 2, č. 1, s. 26-32. ISSN 2336-3347. info
 • KAČER, Tomáš. Proměna funkce posla v dramatu. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 286-300. ISSN 1803-845X. Domovská stránka periodika Theatralia Digitální knihovna FF MU info
 • KAČER, Tomáš a Barbora DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ. Prague Semiotic Stage Revisited II. In Theatralia. Revue současného myšlení o divadelní kultuře. 1. vyd. Brno: Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU, 2014, s. 1 - 251. URL info
 • KAČER, Tomáš. New Messengers: Short Narratives in Plays by Michael Frayn, Tom Stoppard and August Wilson. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 138 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 418. ISBN 978-80-210-6339-6. Digitální knihovna FF MU info
 • KAČER, Tomáš. "I Am Britannia, the Spirit of Our Age": Time Shifting as a Study of the Idea of Progress in Tom Stoppard's Arcadia and Shelagh Stephenson's An Experiment with an Air Pump. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 2007, č. 13, s. 157-167. ISSN 1211-1791. info

2023/11/01

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info