Mgr. Kateřina Cásková

CV

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 - dosud: PdF MU, Pedagogika, PhD.
 • 2008-2012: PdF MU, Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy, CŽV
 • 2008: QTC, Qualified Teacher Status
 • 2003-2006: Přír.F UPOL, Učitelství informatiky pro střední školy, CŽV
 • 1999-2000: PdF MU, Učitelství matematiky pro střední školy, CŽV
 • 1995-2000: PdF MU, Učitelství matematiky pro základní školy, Učitelství technické výchovy pro základní školy, učitelství speciální pedagogiky pro základní školy.
Přehled zaměstnání
 • 2009 - 2010: lektor anglického jazyka, Lingua Prostějov
 • 2008 - 2010: učitelka SŠTO Olomouc
 • 2007 – 2008: studijní a pracovní pobyt UK (pedagogický asistent, Primary school, London - Beckengham)
 • 2000 – 2007: učitelka ZŠJF Otaslavice
Pedagogická činnost
 • Seminář k učitelské praxi 1
Vědeckovýzkumná činnost
 • GAČR - Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe
 • Specifický výzkum Znalostní báze učitelství a její reflexe

28. 12. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info