Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.

Department of Sociology


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Aleš Burjanek, Dr., narozen 12. 6. 1953 v Brně, rozveden, bezdětný
Pracoviště
 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Gorkého 7, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Dr. - 1997 Postgraduální studium, obor sociologie Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • PhDr. - 1984 v oboru sociologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Přehled zaměstnání
 • 1991: Katedra sociologie, FF MU (posléze FSS MU), po několik let člen katedry sociální politiky a sociální práce tamtéž
 • 1991: Český institut agrární ekonomiky Brno - výzkumný pracovník zaměřený na regionální sociální politiku
 • 1984: Masarykova univerzita, Ústav ekonomiky a řízení nevýrobní sféry - výzkumný pracovník v oboru vývojových tendencí školství, zdravotnictví, kultury, tělesné kultury a sociální péče
Pedagogická činnost
 • Demografie
 • Sociologie města
 • Sociologie bydlení a bytové politiky
 • Výběrová šetření v sociologii
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1999-2000: Grantová agentura ČR, "European Value Study 99 - the Czech Republic"
 • 1995-1996: Grantová agentura ČR, "Problém urbánní deprivace"
Akademické stáže
 • 1999: Univerzita v Tilburgu, katedra sociologie, Holandsko, mobilitní grant TEMPUS, 2 týdny
 • 1997: The Lillehammer College, odd. sociálních věd, Norsko, 2 týdny
Mimouniversitní aktivity
 • Člen "České společnosti pro rozvoj bydlení"
Vybrané publikace
 • BURJANEK, Aleš. Xenofobie po česku : jak si stojíme mezi Evropany? Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 2001, roč. 2001, č. 6, s. 73-89. ISSN 1212-365X. info
 • BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review. Praha: Academy of Science - IS, 2001, roč. 9, č. 1, s. 53-67. ISSN 1210-3861. info
 • BURJANEK, Aleš. Segregace. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, 4/1997, s. 423-443, 12 s. ISSN 0038-0288. info
 • BURJANEK, Aleš. Urbánní deprivace. Sborník prací Fakulty sociálních studií. Brno: Masarykova univerzita v Brno, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 167-183. ISSN 1212-365X. info
 • BURJANEK, Aleš. Problém urbánní deprivace. Edited by Ladislav Rabušic. Brno, 1996, 214 s. info
 • BURJANEK, Aleš a J. NEKUDA. Roztržka ve veřejnosti proti násilí očima obsahové analýzy dopisů Fedoru Gálovi. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1993, roč. 29, č. 1, s. 131-142. ISSN 0038-0288. info
 • BURJANEK, Aleš a Jaroslav NEKUDA. Některé otázky mezinárodních sociálně ekonomických komparací. TOP - Týdeník obchodu a podnikání : Ekonomický časopis. Praha: TOP Agency, 1991, roč. 39, č. 7, s. 512-523. info
 • BURJANEK, Aleš a Jaroslav NEKUDA. Některé teoreticko-metodologické otázky mezinárodních sociálně ekonomických komparací. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1991, roč. 23, č. 4, s. 327-338. ISSN 0049-1225. info
 • BURJANEK, Aleš. K postupům výběru zemí pro mezinárodní sociálně ekonomická srovnávání. Statistika : Ekonomicko-statistický časopis. Praha: Český statistický úřad, 1991, roč. 70, č. 3, s. 130-134. ISSN 0322-788X. info

18. 4. 2002

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info