MUDr. Markéta Jurkovičová


phone: +420 532 23 4579, 4707
e‑mail: