MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.


phone: +420 543 185 611
e‑mail: