prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Professor, Department of Economics


Office: 520
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7134
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Kvizda, Martin, PhD
  17th November 1969 Brno
  married, two children
Department/Faculty/University
 • Institute for Transport Economics, Geography and Policy
  Department of Economics
  Faculty of Economics and Administration
  Masaryk University of Brno
  Lipová 41a
  CZ-602 00 Brno
  The Czech Republic
  phone +420 549 495 731, fax +420 549 497 572, kvizda@econ.muni.cz
Function, current position
 • institute director - associate professor
 • deputy-dean
Education and academic qualifications
 • 1999: PhD (on Economics) at the Masaryk University Faculty of Economics and Administration
 • 1993: Ing. (MSc on Economics) at the Prague School of Economics, Faculty of Economics and Faculty of Finance and Accounting
Professional experience
 • 2015-now: director - Institute for Transport Economics, Geography and Policy
 • 2010 and 2012: dean - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 2008-now: deputy-dean - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 2002-2007: vice-dean for distance education and life-long learning - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 2001-2007: head of the Centre for Open Distance Learning - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 1997-now: senior lecturer at the Department of Economics - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
 • 1999-2000: guest lecturer at the Institute of Economics and Managerial Studies Hradec Králové University
 • 1998-99: president of Orbis Foundation
 • 1997-99: guest economic editor of the Czech Broadcast
 • 1996-2000: guest lecturer at the Department of Economics - Faculty of Law Masaryk University Brno
 • 1994-97: assistant lecturer at the Department of Economics - Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
Teaching activities
 • lectures:
  European economic policy
  Competition economics
  Transport Policy
Research activities - grants
 • "New Mobility – High-Speed Transport Systems and Transport-Related Human Behaviour" European Commission - OP Research, development and education CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430, 2018-2022
 • "The importance of regional high-speed rail terminals for the density of traffic flows and regional cohesion" Technology Agency of the Czech Republic TD03000061, 2016-2017
 • "Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion" Visegrad Fund Strategic Grant Project No. 31510026, 2015-2017
 • "Optimization and improvement of competitive tendering in the passenger railway transport in the Czech Republic according to EU directives" Technology Agency of the Czech Republic TD020010, 2014-2015
 • "Optimization of market regulation of passenger and freight railway services" Technology Agency of the Czech Republic TD010069, 2012-2013
 • "Competition and competitiveness of the railway industry - possibilities and limits of the economic policy" Czech Science Foundation 402/08/1438, 2008-2010
 • "Railway transport - institutional aspects, economic theory and policy" Czech Science Foundation 402/04/2128, 2004-2006
 • "Institutional changes' influence on the Czech monetary policy during the process of the EU accession" Grant agency of the Czech republic 402/01/P010, 2001-2003
  Research projects:
 • "Development of the Czech economy's institutional framework - towards the EU accession" Ministry of labour and social affairs of the CR 2003
 • "Exchange rate policy of the transitive process" Masaryk University 1999
 • "Economic transition and exchange rate arrangement" Masaryk University 1997
Professional stays abroad
 • 2002: fellowship in Huddersfield University (U.K.) "Economic aspects of the transition process" SOCRATES-Erasmus
 • 1999: research stay in Huddersfield University (U.K.) TEMPUS - JEP 12353-97
 • 1998: research stay in Huddersfield University (U.K.) TEMPUS - JEP 12353-97
 • 1998: research stay in University Suffolk College Ipswich (U.K.) TEMPUS - JEP 09372-95
 • 1997: research stay in University College Cork (Ireland) TEMPUS - JEP 09372-95
 • 1997: fellowship stay in School of Management and Economics Lund University (Sweden)
 • 1996: research stay in Libera Universita Internacionale degli Studi Sociali Roma (Italy)
 • 1995: research stay in School of Management and Economics Lund University (Sweden)
Other academic activities, research projects, grants
 • editor-in-chief of the journal Review of Economic Perspectives
 • member of Masaryk University Science Advisory Board (MU SAB)
 • European projects:
  "New confidence in e-learning" SOCRATES-Grundtvig G2-P-2002-11, national coordinator 2002-2004
  "Engaging prisoners in life-long learning activities" SOCRATES-Grundtvig G2-P-2002-10, national coordinator 2002-2004
Non-university activities
 • International Railway History Association (France) - member
 • Czech Economic Society (CR) - member
Most significant professional accomplishments
 • 2015, 2016, 2017 - Dean's aword for the best publishing author (Masaryk University)
Major publications
 • KVIZDA, Martin. Zásadní faktory, které ovlivní, zda cestující zvolí k dopravě VRT. Praha: Správa železnic s.o., 2023, 14 s. zakázka smluvního výzkumu. info
 • KVIZDA, Martin. Railways in Prague - Tying and Cutting the Gordian Knot. In Ralf Roth, Paul Van Heesvelde. The City and the Railway in the World from the Nineteenth Century to the Present. 1st Edition. London and New York: Routledge, 2022, s. 186-200. Modern History and Economy 1740-1945. ISBN 978-1-4724-4961-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9781003204749-11. info
 • KVIZDA, Martin a Jakub SOLNIČKA. Open access passenger rail competition in Slovakia – Experience from the Bratislava–Košice line. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2019, roč. 12, December, s. 1-12. ISSN 2210-9706. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100143. URL info
 • KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Hana FITZOVÁ, Simona SURMAŘOVÁ a Vojtěch SURMAŘ. Železnice a evropská dopravní politika - ideje, strategie, nástroje a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - MuniPress, 2018, 165 s. Železniční reformy, sv. 6. ISBN 978-80-210-9099-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9100-2018. info
 • KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA a Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. 2017. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Open access passenger rail competition in the Czech Republic. Transport Policy. Elsevier, 2016, vol. 47, April 2016, s. 203-211. ISSN 0967-070X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.02.003. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN, Zdeněk TOMEŠ a Jiří DUJKA. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2016, roč. 54, June, s. 414-429. ISSN 0966-6923. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.02.011. URL info
 • KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 202 s. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8300-4. URL info
 • JADE, Radhika, Tatiana MOLKOVÁ a Martin KVIZDA. Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic. Journal of Rail Transport Planning & Management. Elsevier, 2015, roč. 5, č. 2, s. 31-49. ISSN 2210-9706. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jrtpm.2015.03.001. URL info
 • KVIZDA, Martin, Rostislav STANĚK, Tomáš HORÁČEK, Kamil NEJEZCHLEB, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel. 2015. URL info
 • NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice. 2015. URL info
 • KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography. Oxford: Elsevier, 2014, roč. 37, May 2014, s. 102-111. ISSN 0966-6923. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014. URL info
 • KVIZDA, Martin. Czech Military Railways – History and a Comparative Analysis of the Czech Railway Network’s Efficiency. In Ralf Roth and Henri Jacolin. Eastern European Railways in Transition - Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1. vyd. Farnham (London): Ashgate, 2013, s. 99-116. Modern Economic and Social History. ISBN 978-1-4094-2782-7. URL info
 • KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. 2013. URL info
 • KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. 2013. URL info
 • KVIZDA, Martin, Zdeněk TOMEŠ, Jaroslav BIL, Vladimír HAJKO, Tomáš HOUŠKA, Filip CHVÁTAL, Ondřej KRČÁL, Michal KVASNIČKA, Kateřina NEDVĚDOVÁ, Daniel NĚMEC, Tomáš NIGRIN, Václav REDERER, Daniel SEIDENGLANZ a Rostislav STANĚK. Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 243 s. edice Železniční reformy, sv. 1. ISBN 978-80-210-6733-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013. Munishop URL info
 • KVIZDA, Martin. Definition of Relevant Market in the Railway Industry. Horizons of Railway Transport. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2012, roč. 2, č. 1, s. 86-95. ISSN 1338-287X. URL info
 • KVIZDA, Martin. Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways. Železniční doprava a logistika. Žilina: Žilinská univerzita, 2010, roč. 2010, č. 02, s. 66-72. ISSN 1336-7943. URL info
 • KVIZDA, Martin. The State and Railways - A Historical Comparison of Economic Policy in Relation to Railways. In Issues in Economic Performance - Business, Regional and Transport Issues. 1. vyd. Berlin: LIT Verlag, 2009, s. 115-137, 26 s. New Developments in Economic Research, volume 1. ISBN 978-3-8258-1963-7. URL info
 • KVIZDA, Martin. Faktory efektivnosti železniční dopravy - Jak rozhodovat o dopravní politice? Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006, VI./2006, č. 4, s. 37-49. ISSN 1213-2446. info
 • KVIZDA, Martin. Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky - mýty, omyly a iluze v hospodářské politice a path dependence železných drah. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 84 s. Železniční doprava. ISBN 80-210-4219-2. URL info

2019/11/05

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info