PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Vice-rector for Internationalisation, Masaryk University


E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
 • born July 25, 1970 in Brno
Department/Faculty/University
 • Department of International Relations and European Studies FSS MU,
  Joštova 10, 602 00 Brno Rectorate, Masaryk University
Function, current position
 • Vice-rector for Internationalization
Education and academic qualifications
 • September 1992 - June 1998 Political Science, FSS MU Brno
  September 1998 - June 2002 postgraduate program in Political Science
Professional experience
 • Department of International Relations and European Studies - lecturer - July 2002 - present
  Department of Political Science - lecturer - September 2001 - June 2002 January 2006 - September 2019, Head, Department of International relations & European Studies
  September 2019 - August 2023, Vice-dean for Internationalization and Student Affairs
  September 2023 - up to now, Vice-rector for Internationalization
Teaching activities
 • MVZb1006 Bezpečnost v jaderném věku
  MVZn4004 Strategická studia a bezpečnost
  MVZb2014 Tajemný půvab diplomacie
  EVSb2098 How do they see us? The Czech Republic and its European Partners
  IREb1007 International Security
Research activities
 • GA ČR: Vznik a vývoj strategie zadržování v americké zahraniční politice v letech 1945 - 1953 (2003 - 2005). /The Origins and Evolution of Containment in the U. S. Foreign Policy between 1945 - 1953/.
Professional stays abroad
 • January - February 2000: John Fitzgerald Kennedy Institute for North American Studies, Freie Universität Berlin.
  Únor-březen 2002: Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, Polsko U.S. Foreign Policy Towards East and Central European States
  June - August 2002: Fulbright Summer Institute "U.S. Foreign Policy: Foundations and Formulations". The Walker Institute for International Studies, University of South Carolina, Columbia.
  July 2009 Department of Defense and Strategic Studies Missouri State University, Campus Washington, D.C. European Security Issues
  July 2012 Department of Defense and Strategic Studies Missouri State University, Campus Washington, D.C. European Security Issues (co-taught with Dr. John Rose)
  July 2014 Department of Defense and Strategic Studies (DSS) Missouri State University (MSU), Campus Washington, D.C. European Security Issues (co-taught with Dr. John Rose)
  July 2017 Department of Defense and Strategic Studies (DSS) Missouri State University (MSU), Campus Washington, D.C. The North Atlantic Treaty Organization (NATO) & European and Eurasian Security Challenges; Science, Technology & Defense Policy Graduate Semiar (co-taught with Dr. John Rose)
Other academic activities, research projects, grants
 • Member, Academic Senate of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, 2002-2006.
  Chairman, Academic Senate of the Faculty of Social Studies, Masaryk University, 2002-2006.
  Member, Academic Senate of Masaryk University - March 2004 - to fall 2019. Academic Senate of the faculty of Social Studies, Masaryk University, 2002-2006.
  Accommodation Committee, 2019-2023.
Major publications
 • SUCHÝ, Petr. Sovětský svaz a Střední Evropa ve strategickém myšlení George Frosta Kennana. In Jiří Hanuš a kol. Rusko a západ. Eseje o (ne)porozumění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015, s. 150-163. Quaestiones quodlibetales No. 26. ISBN 978-80-7325-370-7. info
 • SUCHÝ, Petr a Bradley THAYER. Weapons as political symbolism: the role of US tactical nuclear weapons in Europe. European Security. London: Routledge, 2014, roč. 23, č. 4, s. 509 – 528. ISSN 0966-2839. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09662839.2014.932772. info
 • JANKŮ, Linda a Petr SUCHÝ. Strategie odstrašování a terorismus. Výzvy a možnosti. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 1, s. 19-30. ISSN 1214-6463. URL info
 • SUCHÝ, Petr. Výzkum konfliktů - terminologie a typologie. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Muni Press, 2012, s. 13-24. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0. info
 • HODER, Lukáš a Petr SUCHÝ. Bushova doktrína na Blízkém východě. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 69-85, 16 s. ISSN 1214-6463. URL info
 • HONKOVÁ, Jana a Petr SUCHÝ. Jaderné odstrašování a koncept MAD ve vzájemných vztazích Spojených států a Ruské federace. Obrana a strategie. Univerzita obrany, Brno: Ústav strategických studií, 2010, roč. 10, č. 1, s. 79-99. ISSN 1214-6463. URL info
 • SUCHÝ, Petr a Petr VILÍMEK. Britské a francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 1, s. 37-65. ISSN 0323-1844. info
 • SUCHÝ, Petr. Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a strategie. Univerzita obrany, Brno: Ústav strategických studií, 2007, roč. 7, č. 1, s. 29-44. ISSN 1214-6463. URL info
 • SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana a ruská paranoia. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, XXXI, č. 7, s. 4-6. ISSN 0543-7962. info
 • SUCHÝ, Petr a Petr VILÍMEK. Důvody pro americký radar. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, V., 6-7, s. 18-20. ISSN 1214-0899. info
 • SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana jako součást války proti terorismu. In Válka proti terorismu a protiraketová obrana. 1. vyd. Praha: Občanský institut, 2006, s. 52-56. ISBN 80-86972-10-0. info
 • SUCHÝ, Petr. Završené století pana X. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III., č. 4, s. 22-23. ISSN 1214-0899. info
 • FIALA, Petr a Petr SUCHÝ. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005, s. 1433-1453, 22 s. Svazek 1. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Kontrola zbrojení a odzbrojení - řešení, nebo problém sám o sobě? In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 9-14. ISBN 80-210-3881-0. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Problémy a perspektivy procesu kontroly zbrojení a odzbrojování na prahu 21. století. In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 223-233. ISBN 80-210-3881-0. info
 • SUCHÝ, Petr. Smlouva o likvidaci střel středního a kratšího doletu. In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, s. 85-108. ISBN 8021038810. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005, 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0. info
 • SUCHÝ, Petr. Velký příběh. Pokračování na obou stranách Atlantiku? In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: CDK, 2005, s. 283-285. ISBN 80-7325-071-3. info
 • SUCHÝ, Petr. Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, 144 s. Monografie; 13. ISBN 8021038039. info
 • SUCHÝ, Petr. Sociální encykliky Jana Pavla II. v kontextu mezinárodních vztahů. In FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. 1. vyd. Brno: CDK, Vyšehrad, 2004, s. 157-170. ISBN 8073250241. info
 • SUCHÝ, Petr. Ronald Reagan: venit, vidit, vicit. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II., 6-7, s. 11-15. ISSN 1214-0899. info
 • SUCHÝ, Petr. Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981 - 1989. 1. vyd. Brno: CDK, 2004, 283 s. Politologická řada, svazek 16. ISBN 80-7325-046-2. info
 • SUCHÝ, Petr. Válka v Iráku, biskupové a "pícníci.". Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, I., č. 4, s. 21-24. ISSN 1214-0899. info
 • DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003, 90 s. Sborníky, 14. ISBN 8021030445. info
 • DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Členství České republiky v NATO a summit v Praze 2002. In Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003, s. 7-16. ISBN 8021030445. info
 • SUCHÝ, Petr. Role a význam strategických studií v období po studené válce. In Bezpečnost a strategie: východiska - stav - perspektivy. 1. vyd. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s. 11-22. ISBN 8086473465. info
 • SUCHÝ, Petr. Pozice bezpečnostních a strategických studií v rámci studia mezinárodních vztahů. Obrana a strategie. Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2003, roč. 3., č. 2, s. 7-16. ISSN 1214-6463. info
 • SUCHÝ, Petr. Blízký východ: další kolo boje s terorismem. Revue Proglas. Brno: CDK, 2002, XIII, č. 3, s. 11-14. ISSN 1213-4953. info
 • SUCHÝ, Petr. Systémy protiraketové obrany a jejich vliv na strategickou stabilitu. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč. 9, č. 2, s. 182-196. ISSN 1211-3247. info
 • SUCHÝ, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2001, 121 s. Studie 20. ISBN 80-210-2644-8. info
 • SUCHÝ, Petr. Boj proti terorismu - nová priorita Bushovy administrativy. Revue Proglas. Brno: CDK, 2001, XII., č. 8, s. 11-12. ISSN 1213-4953. info
 • SUCHÝ, Petr. Americká bezpečnost ve 21. století. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno. Brno: ÚSS MU, 2001, III., č. 8, s. 2-4. ISSN 1212-6233. info
 • SUCHÝ, Petr. Odraz II. vatikánského koncilu v politice Československé strany lidové. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000, s. 94-111. ISBN 80-85959-75-5. info
 • SUCHÝ, Petr. Proces transformace KDU-ČSL ve stranu moderního typu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1999, roč. 1., č. 1. ISSN 1212-781. URL info

2023/11/29

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info