PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Assistant professor, Department of Psychology


Correspondence Address:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

Office: bldg. D/2034
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6547
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • PhDr. Josef Lukas, Ph.D.
Department
Employment - Position
 • assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 2011: Ph.D. in Social Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Teacher - his professional development and social relationships in school"
 • 2008: PhDr. in Social Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Psychological contexts of the phenomenon of leadership"
 • 2004: M.A. in Psychology; Faculty of Social Studies, Masaryk University; theses: "Interpersonal teacher behavior"
Teaching Activities
 • from 2011 – Faculty of Science MU - Educational Psychology Seminar, Foundations of Psychology
 • from 2008 – Faculty of Education MU, Dpt. of Psychology – Introduction to Psychology, Introduction to Psychology and Personality Psychology, Personality Psychology, Developmental psychology, Applied Psychology 1 - Methods in Psychology Seminar, Metodological seminar on diploma thesis preparation, Seminar on practical issues of education, Educational psychology, Educational Psychology Seminar, Seminar on Teaching Practice
 • 2008-2013 – Faculty of Education MU, Dpt. of Social Education - Introduction to Psychology, Developmental psychology
 • 2006-2008 – cooperation with In-Service Training Centre of MU (Misc. projects of education for teachers, head teachers, school inspectors)
 • from 2006 – Faculty of Social Studies MU, Dpt. of Psychology – Introduction to Political Psychology, Psychology of Education - Applications
Scientific and Research Activities
 • from 2016 – Coosolver of Czech Science Foundation project GA16-02177S Classroom Management Strategies of Student Teachers and Experienced Teachers (Their Mentors) in Lower Secondary Education
 • 2013-2015 – Coosolver of Czech Science Foundation project GA13-24456S Power in the classes taught by student teachers
 • 2009-2011 – Research Fellow at “Self-evaluation – Setting up system and supporting schools in self-evaluation” (CZ.1.07/4.1.00/06.0014); a national project of the Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
 • 2007-2008 – Head consultant of the project ELECTA E!3617 (MEYS)
 • 2005 – Research Fellow of Czech Science Foundation project GAČR 406/03/0940 School Climate
 • 2000-2004 – Research Fellow at Research Centre for Personality and Ethnicity Development, Faculty of Social Studies, Masaryk University
 • 1999-2000 – Research Fellow at Working Group for the Roma Family and the Child (The project: The encouragement of the optimal development of personality and intellect of Socioculturally Disadvantaged Children a way towards respecting human rights)
University Activities
 • 2015-2017 - member of Academic Senate of the Faculty of Education
Activities Outside University
 • member of Czech-Moravian Psychological Society
 • member of School Psychology Association of the Slovak and Czech Republics
 • member of Czech Educational Research Association
Major Publications
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Munipress. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020. 2020. URL info
 • LUKAS, Josef. Člověk a politika. In Výrost, J., Slaměník, I.,& E. Solárová. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. 1. vyd. Praha: Grada. s. 535-545. ISBN 978-80-247-5775-9. 2019. URL info
 • LUKAS, Josef a Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, roč. 68, č. 2, s. 155-172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180. 2018. URL info
 • HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS a Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Liga lidských práv. 61 s. ISBN 978-80-87414-30-9. 2016. info
 • LOJDOVÁ, Kateřina a Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 20, č. 3, s. 113-130. ISSN 1803-7437. 2015. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ a Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress. 238 s. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6. 2015. full text Munispace info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. 2015. info
 • LUKAS, Josef a Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. Praha: NÚV. ISBN 978-80-87063-58-3. 2012. Manuál Evaluační nástroj info
 • LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: NÚV. ISBN 978-80-87063-82-8. 2012. Manuál info
 • LUKAS, Josef. Vývoj a kariéra učitele. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido. s. 59-72. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2. 2011. URL info
 • LUKAS, Josef. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ. AŠP SR a ČR, roč. 12, 1-2, s. 62-67. ISSN 1212-0529. 2010. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78, 15 s. ISSN 1802-4637. 2009. URL info
 • LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů. Studia paedagogica. Brno: MU, roč. 14, č. 1. ISSN 1803-7437. 2009. URL info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Lenka HLOUŠKOVÁ, Tomáš JANÍK, Vladimír JŮVA, Josef LUKAS, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ a Jana VAŠŤATKOVÁ. Základy školní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido. 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7315-183-6. 2009. info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, LVIII, č. 1, s. 36-49. ISSN 0031-3815. 2008. URL info
 • LUKAS, Josef a Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství. 1. vyd. Brno: Computer Press. 208 s. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9. 2008. URL info
 • MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika. Praha, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815. 2007. URL info
 • LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie. Praha: Academia, LI, č. 6, s. 622-634. ISSN 0009-062X. 2007. URL info
 • LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815. 2007. URL info
 • LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu. Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 36. ISBN 80-7043-483-X. 2006. URL info

2018/09/12

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info