MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D.

Assistant professor, Department of Surgery


Correspondence Address:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

Phone: +420 532 23 2966
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • MUDr.Mgr. Petr Kysela
 • born on 29th October 1971 in Valašské Meziříčí, district of Vsetin, Czech Republic
 • married - wife Hana Kyselova
 • daughter Marketa, son Jan
Workplace
 • * Clinic of Surgery, Faculty Hospital Brno - Bohunice, Jihlavska 20, 639 00 Brno
  £ Medical Faculty, Masaryk University, Komenskeho namesti 2, Brno
Employment Position
 • * Surgeon, with the main interest in the fields of vascular surgery and onco-surgery
  £ assistant professor
Education and Academic Qualifications
 • 11th Dec 2007 - specialisation in intensive care medicine - Health Ministry of the Czech Republic
 • 27th Nov 2006 - specialisation in vascular surgery - Health Ministry of the Czech Republic
 • 2005 - IInd degree specialisation in general surgery, Health Ministry of the Czech Republic
 • 2002: University degree, Theoretical Physics, Mgr. (an equivalent of MSc.), "Spectral and Scattering Properties of Laterally Coupled Quantum Layers", Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Prague.
 • 2000: Ist degree, specialisation in General Surgery, Health Ministry of the Czech Republic
 • 1997: University degree, General Medicine, MUDr. (an equivalent of MD), Faculty of Medicine, Masaryk University Brno
Employment Summary
 • 2007-2008 : consultant surgeon at Hammersmith Hospital, London,Dept. of hepato-pancreatic surgery.
 • 2005-Now : Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic, assistant professor
 • 1997-now: Clinic of Surgery, Faculty Hospital Brno, Czech Republic Surgeon
 • 1995-1996: AMIS Brno, System programmer, Unix environment (HP-UX)
 • 1992-1994: Department of Medical Chemistry and Biochemistry of FM MU Brno, junior assistant
 • 1991-1993: Department of Biology of FM MU Brno, junior assistant
 • 1992-1996: City Hospital Valasske Mezirici, nurse at a surgical ICU - an overall employment of 10 months
 • 1988-1989: Chemical Laboratory in Sklo Union Valasske Mezirici, laboratory assistant
Pedagogical Activities
 • lectures and practicals for 3rd and 4th year students of medicine, particularly in special surgery and intensive care in surgery
Scientific and Research Activities
 • A multimodality treatment of liver-metastatic colorectal carcinoma
Academical Stays
 • Imperial College London, Hammersmith Hospital Campus,Dept. of hepato-pancreatic surgery, Head prof. N.Habib, from 6th Sep 2007 till 28th Feb 2008
Extrauniversity Activities
 • since 1988 a member of Slovak Chemical Society, Slovak Academy of Sciences
Selected Publications
 • KYSELA, Petr a Zdeněk KALA. Nákladová efektivita v chirurgické onkologii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta, 2011, roč. 13, č. 8, s. 872-879, 7 s. ISSN 1212-4184. URL info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická a miniinvazivní léčba kolorektálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 5, s. 270-272. ISSN 1802-4475. URL info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Tomáš ANDRAŠINA, Igor KISS a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Hepatocelulární karcinom – možnosti radikální léčby. Farmakoterapie. Praha: FARMAKON PRESS, 2011, roč. 7, speciální, s. 11-19. ISSN 1801-1209. info
 • KYSELA, Petr a Zdeněk KALA. Náhlé příhody břišní - pohled chirurga. Česká radiologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, suppl 1, s. 33-34. ISSN 1210-7883. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Jaroslav BOUDNÝ, Jiří TOMÁŠEK a Petr KYSELA. Embolizace hemangiomů v játrech. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 61, č. 2, s. 167-172, 7 s. ISSN 1210-7883. URL info
 • KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. Amyloidosis of the small intestine. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 63, č. 1, s. 105-9, 5 s. ISSN 0720-048X. info
 • KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK a Petr KYSELA. A shift in the diagnostics of the small intestine tumors. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 160-5, 6 s. ISSN 0720-048X. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA a Markéta VAVŘÍKOVÁ. Crohn's disease at the small bowel imaging by the ultrasound-enteroclysis. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 153-9, 7 s. ISSN 0720-048X. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Jiří PETERA. Brachytherapy and percutaneous stenting in the treatment of cholangiocarcinoma: a prospective randomised study. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 2, s. 175-9, 5 s. ISSN 0720-048X. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Partial Laparoscopic Resection of Inflamed Mediastinal Esophageal Duplication Cyst. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, Inc., 2007, roč. 17, č. 4, s. 311-2, 2 s. ISSN 1530-4515. URL info
 • KALA, Zdeněk, Markéta HERMANOVÁ a Petr KYSELA. Laparoscopically asisted subtotal colectomy for idiopathic pneumatosis cystoides intestinalis. Acta Chirurgica Belgica. Belgie: Royal Belgian Society for Surgery, 2006, roč. 2006, č. 106, s. 346-7, 2 s. ISSN 001-5458. info
 • KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Aleš HEP. Intraoperative manometry of the lower esophageal sphincter pressure during laparoscopic antireflux surgery with a mechanical calibration--early results. Hepato-Gastroenterology. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2006, roč. 53, č. 71, s. 710-14, 5 s. ISSN 0172-6390. info
 • KYSELA, Petr. Diagnostika. In Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. s. 243-4, 2 s. ISBN 80-247-0961-9. info
 • KYSELA, Petr. Způsoby vyšetření funkčních rezerv jaterního parenchymu. In Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. s. 244-7, 4 s. ISBN 80-247-0961-9. info
 • KYSELA, Petr. Lymfadenektomie. In Maligní ložiskové procesy jater. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. s. 287. ISBN 80-247-0961-9. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Zdeněk KALA a Petr KYSELA. Biliary tree and cholecyst: post surgery imaging. European Journal of Radiology. Ireland: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 53, s. 433-440. ISSN 0720-048X. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vladimír PROCHÁZKA. Pneumatose kystique de lintestin: á propos de deux observations. Le journal de Coelio-chirurguie. Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2005, č. 55, s. 47-50. ISSN 1167-8224. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Petr HROBAŘ, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Jindřich VOMELA, Zdeněk KALA a Petr KYSELA. Podmínka úspěchu diagnostiky a minimálně invazivní perkutánní léčby akutní pankreatitidy - těsná spolupráce chirurga a radiologa. In Ročenka invazivní medicíny. 1. vydání. Praha: Galén, 2004. s. 224-229. Ročenka invazivní medicíny 2004. ISBN 80-7262-227-7. info
 • Refluxní choroba jícnu - diagnostika a chirurgická léčba. 2003. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 132 s. 1. ISBN 80-247-0431-5. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Ivo HANKE. Poznámky k chirurgii tenkého střeva. In VÁLEK, Vlastimil. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 656 02 Brno, 2003. s. 32-34. postgraduální vzdělávání. ISBN 80-7013-383-X. info
 • KYSELA, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Jiří TOMÁŠEK. Náš přístup k regionální chemoterapii jater. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater Plzeň 11.-12.6.2003 - Abstrakta. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag sro, Bolzanova 5, 320 25Plzeň, 2003. s. 23. ISBN 80-7177-794-3. info
 • KALA, Zdeněk, Igor KISS, Vlastimil VÁLEK, Jaroslav BOUDNÝ, Vladimír PROCHÁZKA a Petr KYSELA. Multidisciplinární přístup k jaterním malignitám ve FN Brno - model onkologické indikační komise. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o,, 2003. s. 18. ISBN 80-7177-794-3. info
 • KALA, Zdeněk, Roman GÁL, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Alena BULIKOVÁ, Ivoš TRUBÁK a I. ZIMOVÁ. Minimalizace krevních ztrát u velkých jaterních resekcí. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater - Abstrakta. 1. vyd. Plze%n: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 19. ISBN 80-7177-794-3. info
 • KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Petr HROBAŘ. Cholangiokarcinom intrahepatických a extrahepatických žlučových cest. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 20. ISBN 80-7177-794-3. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Ivo HANKE a Vlastimil VÁLEK. Migration des stents oesophagiens : approche mini-invasive active. Le Journal de Coelio-chirurgie. Valence, France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 47, s. 40-43. ISSN 1167-8224. info
 • KYSELA, Petr, Jaroslav BOUDNÝ, Vlastimil VÁLEK, Jiří ONDRÁŠEK a Igor KISS. Locoregional chemotherapy of the liver without the laparotomy. Acta Chirurgica Belgica. Belgie, 2003, suppl. 103, č. 5, s. 51-51. ISSN 001-5458. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Vlastimil VÁLEK. Intéret de la radiofréquence dans les résections hépatiques atypiques pour tumeur maligne - Étude préliminaire a propos de 5 cas. Le journal de Coelio-chirurgie. Valence - France: S.R.E.C Diffusion, 2003, č. 48, s. 32-35. ISSN 1167-8224. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Martin ONDRÁK, Jindřich VOMELA, NEUMANOVÁ a SOUMAROVÁ. Klatskinův nádor - současný stav diagnostiky a léčby ve FN Brno. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 56, č. 4, s. 135-140. ISSN 1213-323X. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA a Ivo HANKE. Krvácení do tenkého střeva z pohledu chirurgického pracoviště. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, roč. 2001, č. 8, s. 431-434. ISSN 0032-6739. info
 • KALA, Zdeněk, Jaroslav IVIČIČ, Petr KYSELA a Jindřich VOMELA. Výsledky chirurgické léčby pokročilého karcinomu žaludku (ve stadiu IIIA, IIIB). Česká a Slovenská gastroenterologie. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 54, č. 6, s. 210-216. ISSN 1210-7824. info
 • KALA, Zdeněk, Zdeněk ŠILHART, Ivo HANKE, Petr KYSELA, M. NĚMEC, I. NOVOTNÝ, A. BULÍKOVÁ a P. SMEJKAL. Kombinovaná chirurgická léčba portální hypertenze. Rozhledy v chirurgii. Praha,ČR: NTS ČLS JEP, 1998, roč. 77, č. 10, s. 445-449. ISSN 0035-9351. info

2018/03/22

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info