prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Department head, Department of Economics


Office: 505
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8146
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Zdeněk Tomeš
  born 29.7.1973
Workplace
 • Faculty of Economics and Public Administration
  Masaryk University
  Department of Economics
  Lipova 41a
  659 79 Brno
Employment Position
 • Head of Department of Economics
Education and Academic Qualifications
 • 2001: Ph.D. in Economics 2015: Doc. in Economic Policy
Employment Summary
 • 1996-2001: assistant at Department of Economics, MU
 • 2001-2014: assistant professor at Department of Economics MU
 • 2015-present associate professor at Department of Economics
Pedagogical Activities
 • Microeconomics
 • Macroeeconomics
 • Economic policy
 • Econometrics
 • Transport Economics
Scientific and Research Activities
 • tranport economics
Academical Stays
 • 1997: UMK Torun (PL)
 • 2002: HUBS Huddersfield (UK)
 • 2003: FHS Eisenstadt (A)
Selected Publications
 • TOMEŠ, Zdeněk. Regulatory approaches to rail competitive entries. Competition and Regulation in Network Industries. United Kingdom: SAGE, 2022, roč. 23, č. 3, s. 214-228. ISSN 1783-5917. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/17835917221106071. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Monika JANDOVÁ a Václav REDERER. Regulatory challenges of open-access passenger competition in the Czech Republic. In Matthias Finger and Juan Montero. Handbook on Railway Regulation. Concepts and Practice. 1. vyd. UK: Edwrad Elgar Publishing, 2020, s. 105-119. Handbook Series. ISBN 978-1-78990-177-1. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Do European reforms increase modal share of railways? Transport Policy. Elsevier, 2017, roč. 60, November, s. 143-151. ISSN 0967-070X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tranpol.2017.09.011. URL info
 • JURIKOVIČ, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Public and Private Provision of Railway Services: A Case Study from Slovakia. Review of Network Economics. WALTER DE GRUYTER GMBH, 2017, roč. 16, č. 2, s. 187-201. ISSN 2194-5993. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/rne-2017-0037. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN a Daniel SEIDENGLANZ. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. UK: Elsevier, 2014, Volume 48, December, s. 270-276. ISSN 0739-8859. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.retrec.2014.09.052. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 148 s. Železniční reformy. ISBN 978-80-210-7141-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Open access v osobní železniční dopravě - shrnutí zahraničních a modelových zkušeností. In Martin Kvizda - Zdeněk Tomeš. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013, s. 192-202. ISBN 978-80-210-6425-6. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Analýza vlivu liberalizace železničního trhu na hospodaření Českých drah. Scientia et Societas. Newton College a.s., 2013, IX., č. 4, s. 194-206. ISSN 1801-7118. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Determinace tržeb v osobní železniční dopravě - komparace evropských zkušeností. In Konkurenceschopná osobní železniční doprava v období 2015 - 2025. 2013. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Liberalization and regulation in Central European railway markets. Uniwersytet Szczecinski Zeszyty Naukowe Nr 741 Problemy Transportu i Logistyki. Szczecin: Szczecin University, 2012, roč. 18, č. 1, s. 267-278. ISSN 1644-275X. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Competition Limits in Railway Transport. Ekonomický časopis/Journal of Economics. Bratislava: Ekonomický a Prognostický ústav SAV, 2011, roč. 59/2011, č. 2, s. 194-203. ISSN 0013-3035. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Business Cycle and Railways in the Czech Republic 1993-2010. Horizons of Railway Transport. Žilina: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2011, roč. 2011, Vol.2, s. 149-156. ISSN 1338-287X. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Veřejné dotace do železniční dopravy v ČR. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2010, VI, č. 4, s. 134-142. ISSN 1801-7118. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Monopol a konkurence na železnici. Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2009, roč. 2009, č. 04, s. 139-149, 10 s. ISSN 1801-7118. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. European railways - an application of the life cycle theory. In 7th Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility - Energy and Innovation. 1. vyd. Luzern: T2M - CD-ROM, 2009, s. 1-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Libor ŽÍDEK, Petr MUSIL, Aleš FRANC, Martin CHROMEC, Soňa BALCÁRKOVÁ, Zuzana HRDLIČKOVÁ, Monika JANDOVÁ a Pavel KREJČIŘÍK. Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, 262 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-002-7. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. European Railway Restructuring - Britain, Germany, France. In Towards more competitive European rail system. Žilina: EURNEX - ŽEL 2008, 2008, s. 214-219. ISBN 978-80-8070-853-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. The impact of population age structure on the economy. In Firn and Competitive Enviroment. Brno: MZLU, 2008, s. 476-479. ISBN 978-80-7392-021-0. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Applying the life cycle theory: the rise and fall of railways. The Journal of Transport History. UK: Manchester University Press, 2008, Volume 29, č. 1, s. 120-124. ISSN 0022-5266. URL info
 • KVIZDA, Martin a Zdeněk TOMEŠ. Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 140 s. ISBN 978-80-7399-557-7. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Vývoj konkurence a regulace na britských železnicích. In Konkurenceschopnost a konkurence v železniční dopravě. 1. vyd. Brno: MU, 2008, s. 20-29. ISBN 978-80-7399-557-7. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Evropské železnice na počátku 21. století. In EURNEX - Žel 2007 "Towards more competitve European railway system" (2.diel). 2007. vyd. Žilinská Univerzita Žilina: EDIS - vydavatelstvo ZU Žilina, 2007, s. 110-115. ISBN 978-80-8070-679-1. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Zadlužení ČD a SŽDC. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Univerzita Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, 2007, s. 182-184. ISBN 978-80-7395-006-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Evropská železniční politika pohledem ekonoma. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2006, II, č. 2, s. 69-78. ISSN 1801-7118. info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Daniel NĚMEC. Demografický vývoj ČR 1990-2005. Brno: CVKSČE MU, 2006. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Česká ekonomika v procesu globalizace (ed.). 1. vyd. Brno: MU Brno, 2006, 202 s. ISBN 80-210-4087-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Konkurenceschopnost a věková skladba populace. In Česká ekonomika v procesu globalizace. I. Brno: ESF MU Brno, 2006, s. 153-158. ISBN 80-210-4087-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Možnosti a meze konkurence na české železnici. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na prinicpech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006, s. 155-158. ISBN 80-7194-904-3. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Long-term Strucutral Decline of Railways. In History of Transport, Traffic, and Mobility. CD-ROM. 1. vyd. Paris: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 2006, s. 1-14. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence na železnici. Národohospodářský obzor. 2006: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 4, s. 96-102. ISSN 1213-2446. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika ve stárnoucí společnosti. In Znalostna ekonomika - nové výzvy pre národohospodárskú vedu. I. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006, s. 1-5. ISBN 80-225-2249-X. info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Ekonomické aspekty železniční dopravy. I. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 79 s. Brno. ISBN 80-210-4220-6. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Demografie české důchodové reformy. Národohospodářský obzor. 2005: ESF MU Brno, 2005, roč. 5, č. 2, s. 63-69, 8 s. ISSN 1213-2446. info
 • TOMEŠ, Zdeněk a Tomáš POSPÍŠIL. Finanční analýza celkových nákladů osobní železniční dopravy v ČR. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility : Sborník příspěvků. první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 184-190. ISBN 80-7194-797-0. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Je stárnutí populace výzvou pro hospodářskou politiku? Brno: CVKSČE MU, 2005. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Je populační stárnutí ekonomickou hrozbou? In Sborník z V. ročníku mezinárodní vědecké konference: Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005, s. 41-46. ISBN 80-248-0943-5. info
 • SLANÝ, Antonín. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, 380 s. EU 22. ISBN 80-7179-738-3. info
 • MUSIL, Petr, Dana DOBEŠOVÁ, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ a Libor ŽÍDEK. The Transformation of the Czech Economy. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003, 193 s. skriptum. ISBN 80-210-3292-8. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Demografické aspekty penzijní reformy. In Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách IV. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2003, s. 344-349. ISBN 80-248-0398-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Základní charakteristiky trhu práce ČR a EU. In Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU. Liberec: TU, 2003, s. 85-90. info
 • SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Strategy of Economic Transformation. Economic Review. Bratislava: University of Economics, 2003, XXXII., č. 4, s. 432-444. ISSN 0323-262X. info
 • HROBAŘOVÁ, Hana, Martin KVIZDA, Antonín SLANÝ a Zdeněk TOMEŠ. Teoretický rámec a výzvy institucionálního zakotvení české ekonomiky. Brno: MU Brrno, 2003, 65 s. Dílčí výzkumná zpráva pro MPSV. info
 • SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Vnitřní a vnější nerovnováha - případ České republiky devadesátých let. In SLANÝ, Antonín a Zdeněk TOMEŠ. Acta oeconomica No 7. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2002, s. 89-93. ISBN 80-8055-592-3. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Inflace v průběhu transformačního procesu. In Specifika transformačního procesu. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2002, s. 117-136. ISBN 80-210-2783-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Income Inequalities and Redistribution during Transition. In 2nd International Conference for Young Reasearchers of Economics. Budapest: Szent Istvan University Budapest - Godolo, 2002, s. 292-297. Volume II. ISBN 963 9483 06 9. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Zákon jedné ceny. Národohospodářský obzor. 2001, roč. 1, s. 56-61. ISSN 1213-2446. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Determinanty kurzu CZK. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. Brno: MU, 2001, s. 476-484. ISBN 80-210-2537-9. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Zákon jedné ceny v mezinárodním obchodě. In Medzinárodný obchod a trvalo udržitelný rozvoj. Nitra: SPU, 2001, s. 572-577. ISBN 80-7137-867-4. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Odchylka kurzu české koruny od parity kupní síly. Brno: ESF MU, 2001, 168 s. Doktorská dizertační práce. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Vybrané problémy cenové konvergence ČR k EU. In Sborník příspěvků z konference Hospodářská politika v transformačních ekonomikách. Ostrava: VŠB-TU, 2001. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Srovnání cenových hladin ČR a EU. In Sborník příspěvků Mendelnet. 1. vyd. Brno: MZLU, 2000, s. 168-171. ISBN 80-7157-432-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Vybrané problémy cenové konvergence ČR k EU. In Transformation, stabilization and growth. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 445-452. ISBN 80-210-2408-9. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. An international comparison of price levels. In IV International Conference of Doctoral Students. 1. vyd. Brno: VUT, 2000, s. 189-196. ISBN 80-214-1637-8. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Faktory inflačního vývoje a protiinflační politika. In Specifika transformačního procesu ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 92-109. ISBN 80-210-2368-6. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Inflace v průběhu transformace ekonomiky. In Sbornik praci katedry ekonomie. Brno: MU, 2000. ISBN 80-210-2475-5. info
 • TOMEŠ, Zdeněk. Výkonová konvergence ČR k EU. In Programy evropskych studií. Brno: MU, 2000, s. 205-213. ISBN 80-210-2420-8. info

2017/08/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info