doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Associate professor, Department of Public Economics


Office: 413
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5915
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

1) Name, academic rank and title, date of appointment
 • Ivan Malý
 • Associated Professor
 • Year of appointment: 1990
2) Academic degrees
 • • 1998: Associated professor in Public Economics - Masaryk University Brno
 • • 1993: PhD. (CSc.) in Economics , (thesis „Health Care Financing“) - Prague School of Economics
 • • 1987: “doctor of law”, (JUDr.), UJEP Brno (now Masaryk University)
 • • 1986: graduated from the faculty of law, UJEP Brno (now Masaryk University)
3) Position
 • Associated Professor at Public Economics dept.
4) Primary teaching areas and teaching experience
 • Teaching in courses: Public Economics, Health Care Economics, Public Choice, Public Policy Analysis
 • Guidance of bachelor, master, and doctoral thesis
 • Teaching experience: 1991 - now: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
 • 1995-1997 Faculty of Management, University of South Bohemia, Jindřichův Hradec
5) Research
 • 2008 - 2010: co-researcher in the project of the Czech Grant Agency (GA402/08/1158) on topic "Implementation of the new tools for management of public expenditures on the Czech Republic’s regional level"
 • 2006 - 2007: co-researcher in the project of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic (WB-11-05) on topic "Management of the Regional and Municipal Administration"
6) Significant practitioner experience
 • Autumn 2008: an internship at the Czech Ministry of Finance 2014 - till now - Local Expert for EC within the European Social Policy network
7) Involvement in academic and professional associations
 • Member of the Czech Medical Association
Visiting scholar at:
 • 1990 - UFSIA Antwerpen 1993 - University of California, Berkeley 2000 - University of Ljubljana
8) Selected Publications
 • NEMEC, Juraj, Robert JAHODA, Ivan MALÝ a Michal PLAČEK. Performance funding of universities and its impacts on accountability: the case of the Czech Republic and Slovakia. PUBLIC MANAGEMENT REVIEW. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2024, 23 s. ISSN 1471-9037. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14719037.2023.2253463. URL info
 • GRĘNDZIŃSKA, Joanna, István HOFFMAN, Daniel KLIMOVSKÝ, Ivan MALÝ a Juraj NEMEC. Four Cases, the Same Story? The Roles of the Prime Ministers in the V4 Countries During the COVID-19 Crisis. TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES. ROMANIA: BABES-BOLYAI UNIV, 2022, Neuveden, 66 E, s. 28-44. ISSN 1842-2845. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24193/tras.66E.2. URL info
 • JAHODA, Robert, Ivan MALÝ, Juraj NEMEC a David ŠPAČEK. The low demand for public administration programs in the Czech Republic and Slovakia: What may be behind it? Transylvanian Review of Administrative Sciences. ROMANIA: BABES-BOLYAI UNIV, 2022, Neuveden, Special Issue, s. 99-117. ISSN 1842-2845. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24193/tras.SI2022.7. URL info
 • MALÝ, Ivan. Mandatory work duty for students to tackle lack of healthcare staff: the Czech experience. Brussels: European Commission: European Commission, 2021, 2 s. ESPN Flash Report 2020/65. URL info
 • JAHODA, Robert, Ivan MALÝ a David ŠPAČEK. Public Policy Responses to the COVID-19 Epidemic – The Case of Family Policy in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice. Pardubice: Univ Pardubice, Fac Economics Adm, 2021, roč. 29, č. 1, s. 1-11. ISSN 1211-555X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.46585/sp29011247. Web časopisu, kde je dostupný článek info
 • NEMEC, Juraj, Ivan MALÝ a Tatiana CHUBAROVA. Policy Responses to the COVID-19 Pandemic and Potential Outcomes in Central and Eastern Europe: Comparing the Czech Republic, the Russian Federation, and the Slovak Republic. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 2021, roč. 23, č. 2, s. 282-290. ISSN 1387-6988. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13876988.2021.1878884. URL info
 • MALÝ, Ivan. ESPN Flash Report 2020/49 - Czechia - Strengthening intensive care capacity for COVID-19 patients, and the consequences of the pandemic for healthcare (2020). European Commission, 2020. URL info
 • CHUBAROVA, Tatiana, Ivan MALÝ a Juraj NEMEC. Public policy responses to the spread of COVID-19 as a potential factor determining health results: a comparative study of the Czech Republic, the Russian Federation, and the Slovak Republic. Central European Journal of Public Policy. 2020, roč. 14, č. 2, s. 60-70. ISSN 1802-4866. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/cejpp-2020-0008. URL info
 • NEMEC, Juraj, Ivan MALÝ a Marek PAVLÍK. Financing and Provisioning Health Care Services in new EU member states from Central and South-East Europe. 2016. URL info
 • NEMEC, Juraj, Marek PAVLÍK, Ivan MALÝ a Zuzana KOTHEROVÁ. Health Policy in the Czech Republic: General character and selected interesting aspects. Central European Journal of Public Policy. CESES FSV UK, 2015, vol.9, č. 1, s. 102-125. ISSN 1802-4866. info
 • MALÝ, Ivan. Are Fiscal Illusions Real or Are They Just an Illusion? A Review of Contemporary State of Art. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 19th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 134-141. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • MALÝ, Ivan. Decreasing Willingness to Study Public Administration Programmes: An Experience from Masaryk University. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe. Bratislava: NISPAcee Press, 2014, VI, č. 2, s. 147-154. ISSN 1337-9038. info
 • MALÝ, Ivan, Marek PAVLÍK a Zuzana DARMOPILOVÁ. Health Reforms in the Czech Republic. In Björkman, James Warner; Nemec, Juraj. Health Reforms in Central and Eastern Europe. Options, Obstacles, Limited Outcomes. Netherland: Eleven Publishing, 2013, s. 69-94. ISBN 978-94-6236-063-1. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Competitive environment in waste management and its impact on municipal expenditures. Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2013, roč. 61, č. 4, s. 1113-1119. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201361041113. URL info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Jiří HŘEBÍČEK a Michal STRUK. Decision Support of Waste Management Expenditures Efficiency Assessment. In Hřebíček, J.; Schimak, G.; Kubásek, M.; Rizzoli, A.E. ENVIRONMENTAL SOFTWARE SYSTEMS: FOSTERING INFORMATION SHARING. Heidelberg: Springer, 2013, s. 651-660. ISBN 978-3-642-41150-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-41151-9_61. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ a Vojtěch FICEK. Má konkurenční prostředí vliv na výdaje obcí na nakládání s KO v ČR? Waste forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 231-239. ISSN 1804-0195. info
 • NEMEC, Juraj, Stanka SETNIKAR CANKAR, Todorka KOSTADINOVA, Ivan MALÝ a Zuzana KOTHEROVÁ. Financing Health Care: What Can we Learn from CEE Experience? Administrative Culture. 2013, roč. 14, č. 2, s. 212-237. ISSN 1736-6070. URL info
 • MALÝ, Ivan, Juraj NEMEC, Veronika KRŮTILOVÁ, Pavoľ ČIŽMÁRIK a Ladislav POMPURA. Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí II. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, 159 s. ISBN 978-80-210-6503-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6503-2013. Munispace info
 • SOUKOPOVÁ, Jana a Ivan MALÝ. Vliv konkurence na výši výdajů na nakládání s odpady obcí Jihomoravského kraje. WASTE FORUM. Praha: CEMC, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 173-183. ISSN 1804-0195. URL info
 • MALÝ, Ivan. Nové fiskální iluze? In Medveď, J., Nemec, J. Verejné financie. 1. vydání. Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 140-147. ISBN 978-80-89393-46-6. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Ivan MALÝ, Eduard BAKOŠ, Jarmila NESHYBOVÁ, David ŠPAČEK, Jiří HŘEBÍČEK a Miroslav HÁJEK. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. 2011. vyd. Brno: nakladatelství Littera, 2011, 237 s. I, 1. ISBN 978-80-85763-60-7. info
 • PAVLÍK, Marek, Ivan MALÝ a Zuzana DARMOPILOVÁ. Health reforms in CEE - Czech Republic. In Public Administration of the Future. Bratislava: NISPAcee, 2011, s. 1-20. ISBN 978-80-89013-55-5. info
 • MALÝ, Ivan a Juraj NEMEC. Možnosti zvyšování efektivnosti veřejného sektoru v podmínkách krize veřejných financí. Brno: MUNI PRESS, 2011, 222 s. ISBN 978-80-210-5668-8. info
 • DARMOPILOVÁ, Zuzana a Ivan MALÝ. Zájmové skupiny v českém zdravotnictví. Zdravotnictví v České republice. 2010, roč. 12/2009, č. 4, s. 130-133. ISSN 1213-6050. URL info
 • DARMOPILOVÁ, Zuzana a Ivan MALÝ. Vliv zájmových skupin na zdravotní politiku. Zdravotnictví v České republice. 2010, XIII, II, s. 126-130. ISSN 1213-6050. info
 • MALÝ, Ivan a Zuzana DARMOPILOVÁ. Razvitije reform zdravoochranenija v Češskoj respublike. Upravlenieje zdravoochranenija. Rusko, Moskva: Moscow Sch. of Social and Econ. Sciences, 2010, roč. 27, 2/2010, s. 66-84. ISSN 1608-909X. info
 • PAVLÍK, Marek a Ivan MALÝ. Odložená péče jako předmět empirických studií. Zdravotnictví v ČR. 2009, roč. 2009, č. 2, s. 48-52. ISSN 1213-6050. info
 • POSPÍŠIL, Miroslav, Michaela NEUMAYER, Simona ŠKARABELOVÁ, Ivan MALÝ, Michael MEYER a Ulrike SCHNEIDER. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009, 32 s. ISBN 978-80-904150-3-4. info
 • MALÝ, Ivan. Moderní přístupy ke zkoumání neziskovosti. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru (supplementum). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 33-42. ISBN 978-80-7399-700-7. info
 • MALÝ, Ivan. Fiskální iluze kolem nás. In Acta Oeconomica No 21. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, s. 1-16. ISBN 978-80-8083-407-4. info
 • MALÝ, Ivan a Zuzana DARMOPILOVÁ. Development of Czech Health Reforms. In Regional Meeting of the International Political Science Association’s Research Committee 25 on Comparative Health Policy. 2008. info
 • MALÝ, Ivan. Ekonomičeskie apekty zdravoochranenija. Upravlenieje zdravoochranenija. Rusko, Moskva: Moscow Sch. of Social and Econ. Sciences, 2007, roč. 2005, 1-2, s. 23-34. ISSN 1608-909X. info
 • MALÝ, Ivan. Sedm závojů paternalismu aneb nové fiskální iluze. Terra Libera. Praha: Liberální instuitut, 2007, roč. 8, č. 3, s. 1-5. info
 • ŠIROKÝ, Pavel, Hana KOUKALOVÁ, Jiří NOVÁK, Jan DANEŠ a Ivan MALÝ. Model nákladů zdravotní péče u nádorů prsu žen. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2003, 3-4, s. 115-121. ISSN 1213-6050. info
 • MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC a Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1. vyd. Bratislava: NISPACee, 2004, s. 121-141, 20 s. ISBN 80-89013-15-5. info
 • MALÝ, Ivan. Konkurence jako faktor efektivnosti veřejného sektoru. In Konkurence ve veřejném sektoru. Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. první. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2004, s. 7-14, 9 s. ISBN 80-210-3359-2. info
 • MALÝ, Ivan. Fond veřejného zdravotního pojištění jako součást soustavy veřejných rozpočtů. Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003, roč. 11, č. 3, s. 56-69. ISSN 0572-3043. info
 • MALÝ, Ivan. Hledání příčin neefektivnosti veřejného sektoru. In Economic theory and practise in present time and in the future, section IV, Factors improving effectiveness of public sector. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002, s. 37-40. Acta oeconomica No 9. ISBN 80-8055-594-X. info
 • MALÝ, Ivan. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 593-606. část první. ISBN 80-210-2533-6. info
 • MALÝ, Ivan a Vladimír HYÁNEK. Neziskovost jako faktor neefektivnosti. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2001, s. 66-69. Sborník z odborného semináře. ISBN 80-7044-345-6. info
 • MALÝ, Ivan a Žofia HORVÁTHOVÁ. Analýza chování příjemců veřejně poskytovaných služeb - zdravotnictví. In Veřejná ekonomika a správa 2001. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2001, s. 140-145. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7078-936-0. info
 • MALÝ, Ivan. Public Health Insurance as an Important Part of the Health Care Transformation in the Czech Republic. In Ubezpieczenia zdrowotne w Evropie srodkowo-wschodniej - pocztatek drogi. Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeň, 2001, s. 365-370. ISBN 83-911790-8-7. info
 • MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 153 s. Faktory efektivnosti rozvoje regionů. ISBN 80-210-2571-9. info
 • MALÝ, Ivan. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru v regionech. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001, s. 33-42. Faktory efektivnosti. ISBN 80-210-2571-9. info
 • MALÝ, Ivan. Možnosti a omezení optimalizace výdajů na zdravotnictví. In Alternatívne pristupy k financovaniu verejneho sektora a moznosti optimalizace verejnych prijmov a výdavkov. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita NHF, 2000, s. 222-225. ISBN 80-225-1344-X. info
 • MALÝ, Ivan. Čtyři úrovně konfrontace s omezeností zdrojů ve zdravotnictví. In Česká společnost na konci tisíciletí. první vydání. Praha: Karolinum, 1999, s. 85-94. sv. 2. ISBN 80-7184-825-5. URL info
 • MALÝ, Ivan. Metody ekonomického hodnocení rozhodují o výdajích. Praha: Economia, 1999. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a r. info
 • STRECKOVÁ, Yvonne a Ivan MALÝ. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. první vydání. Brno: Computer Press, 1998, 214 s. Ekonomie. ISBN 80-7226-112-6. info
 • MALÝ, Ivan. Problém optimální alokace zdrojů ve zdravotnictví. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 114. ISBN 80-210-2006-7. info
 • MALÝ, Ivan. Externality - omezení pro veřejné řešení. In Externality a možnosti jejich řešení. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 43-49. ISBN 80-210-1884-4. info
 • MALÝ, Ivan. Could HMO's Principles Give Us Any Lesson? Journal of Health Management and Public Health. Scranton, USA: Health Management Institute, 1998, Volume 2, No 4/1997, s. 58-63. ISSN 133-1885. info
 • MALÝ, Ivan. Konkurenčnost zdravotnických trhů. In Teoretické a parktické aspekty veřejných financí v ČR, Acta oeconomica pragensis. 6. ročník. Praha: VŠE, 1998, s. 411-421. Vědecký sborník VŠE č.1, 6. ročník. ISBN 0572-3043. info
 • MALÝ, Ivan. Platba za případ - diagnosticky příbuzné skupiny reálnou alternativou. Praha: CaC, 1996. Marketing pro zdraví. info
 • MALÝ, Ivan. Neziskové organizace a jejich postavení z hlediska daní. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Brno: Orac, 1994, roč. 2, č. 6, s. 1-4. ISSN 1210-8103. info

2020/11/24

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info