MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.


Phone: +420 532 23 4990, 4178
E‑mail: