Mgr. Pavla Musilová, Ph.D.

Lektorka II, Department of Theoretical Physics and Astrophysics


Office: pav. 06/03030
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavla Musilová, narozena 15.7.1976 v Brně, čtyři děti
Pracoviště
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Funkce na pracovišti
 • lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2022: úspěšně ukončeno studium v magisterském programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy, udělen titul Mgr.
 • 2020: profesní kvalifikace MŠMT 74-007-H
 • 2019: úspěšně ukončeno studium v magisterském programu Matematika, obor Geometrie, udělen titul Mgr.
 • 2019: profesní kvalifikace MŠMT 74-008-H
 • 2014: úspěšně ukončeno studium v bakalářském programu Tělesná výchova a sport, obor Trenérství, udělen titul Bc.
 • 2002: úspěšně ukončeno doktorské studium ve studijním programu Fyzika, udělen titul Ph.D
 • 1999: úspěšně ukončeno magisterské studium ve studijním programu Fyzika, udělen titul Mgr.
 • 1999: úspěšně ukončeno magisterské studium v oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, udělen titul Mgr.
 • 1999: úspěšně ukončeno magisterské studium v oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání.
Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech F0010, F1424, F2422, F1711, F2712, M1110, F1110, M1100, F2182, F3063, F6420, M2100, M4010, BRFY0211c, F3082, F3712, M1100F, M2100F, M3100F
Vybrané publikace
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Variační počet - přirozený aparát fyziky. Československý časopis pro fyziku. Praha, ČR: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015, roč. 65, č. 3, s. 141-146. ISSN 0009-0700. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Diferenciální operátory v mechanice kapalin. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, Praha, 2013, roč. 63/2013, č. 4, s. 214-219. ISSN 0009-0700. info
 • ČERNÝ, Miroslav, Petr DUB, Jiří KOMRSKA, Michal LENC, Bohumila LENCOVÁ, Miroslav LIŠKA, Jana MUSILOVÁ, Pavla MUSILOVÁ, Jan OBDRŽÁLEK, Jiří PETRÁČEK, Jiří SPOUSTA a Marian ŠTRUNC. Fundamentals of Physics extended (D. Halliday, R. Resnick, J. Walker). Druhé přepracované vydání. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2013, 1333 s. ISBN 978-80-214-4123-1. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM (Vysoké učení technické v Brně), 2012, 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5. info
 • JANÍK, Jan, Michal LENC, Pavla MUSILOVÁ a Jana MUSILOVÁ. Meze matematického myšlení, aneb z výuky matematiky pro nematematické obory. Československá časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2012, roč. 62/2012, 5-6, s. 428-431. ISSN 0009-0700. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009, 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2. info
 • MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Connection induced geometrical concepts. Suppl. di Rend. Circ. Mat. Palermo. 2006, Serie II, č. 79, s. 153-160. ISSN 0009-725X. info
 • MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Brno: VUTIUM, 2006, 281 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3. info
 • MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Communications in Mathematical Physics. Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 249, č. 2, s. 319-329. ISSN 0010-3616. info
 • MUSILOVÁ, Pavla a Jana MUSILOVÁ. Natural operators of smooth mappings of manifolds with metric fields. Reports on Mathematical Physics. 2004, roč. 2004, č. 2, s. 273-283. ISSN 0034-4877. info
 • MUSILOVA, Pavla a Demeter KRUPKA. Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields. Reports on Mathematical Physics. Poland, 2003, roč. 51, 2/3, s. 307-313. ISSN 0034-4877. info

9. 9. 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info