doc. Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

Associate professor, Department of Czech Literature


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. B2/B2.206
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7435
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jan Tlustý, Ph.D., nar. 17. 3. 1977 v Litoměřicích
Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2024: docent, česká literatura, FF MU, habilitační práce "Příliš hlučná prázdnota. Mezery, otřesy a smysl v literárním díle"
  2008: Ph.D., česká literatura, FF MU Brno, disertační práce "Estetická zkušenost a hermeneutika"
  2002: Mgr., čeština-filozofie, FF MU Brno, dipl. práce "Prostor v literárním díle"
Přehled zaměstnání
 • od 2003 Ústav české literatury, FF MU v Brně
  od 2004 Katedra bohemistiky, PF UJEP v Ústí nad Labem
Pedagogická činnost
 • CJL10 Modely literárněvědné interpretace pro magisterské studium, přednáška
  CJLB402 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium, přednáška
  CLDS_a26 Metody, analýzy a interpretace, přednáška pro doktorské studenty z FF MU
  CJL06 Teorie literatury pro bakalářské studium, přednáška
  CJL07 Teorie literatury I, seminář pro Bc. studium
  CJL08 Teorie literatury II, seminář pro Bc. studium
  CJLB101 Mezery a nedourčenost v literárním díle, seminář
  LMKA_a14 Teorie, analýzy, interpretace I, seminář pro Mgr. studium
  LMKA_a15 Teorie, analýzy, interpretace II, seminář pro Mgr. studium
  LMKA_a213 Moderní a postmoderní román, přednáška
  LMKB_a214 Autobiografie a autofikce, seminář
  CORE101 V síti přírody a umělé inteligence, přednáška pro MU

  Výukové granty FRVŠ:
  "Úvod do teorie vyprávění", řešitel, 2012
  "Česká experimentální literatura po roce 1989", spoluřešitel, 2012
  "Dějiny české literární teorie, dějiny světové literární teorie", spoluřešitel, 2006
Vědeckovýzkumná činnost
 • teorie intepretace a čtení, dějiny literárněvědného myšlení, mezery a nedoučenost, teorie autobiografie a autofikce, fenomenologie, hermeneutika, kognitivní vědy
  Bohumil Hrabal, Ota Filip, John Maxwell Coetzee
  děkanský grant "Narativní identita, hermeneutika a etika" (2019)
Akademické stáže
 • Zahraniční badatelské pobyty (do jednoho měsíce):
  King's London College, Centre for Life Writing, London (2016)
  Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Institut für Slawistik, Greifswald (2014)
  Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny, Opole (2011)
  Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Filozofická fakulta, Nitra (2011)
  School of Slavonic and East European Studies, University College London (2006)

  Konference v zahraničí:
  University of Turku, Finland (2019)
  University of London, UK (2019)
  Université Libre de Bruxelles / KU Leuven, Belgium (2017)
  E. M. A. Universität Greifswald, DE (2016)
  University of Warsaw, Poland (2016)
  University of Gdansk, Poland (2014)
  Jagiellonian University, Poland (2014)
  Université Libre de Bruxelles, Belgium (2013)
  Katolická univerzita v Ružomberku, Slovensko (2013)

  Zahraniční výukové pobyty (Erasmus):
  Université de Paris-Sorbonne IV, Etúdes Slaves, Paris (2010, 2011, 2023)
  Université Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, Belgium, Bruxelles (2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022)
  University of Glasgow, School of Modern Languages and Cultures, Glasgow (2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2018)
  E. M. A. Universität Greifswald, Institut für Slawistik, Greifswald (2013, 2014, 2018)
Universitní aktivity
 • člen programové rady oboru "Literatura a mezikulturní komunikace"
  koordinátor double degree studijního programu LMK-Středoevropská studie s Université libre de Bruxelles
Mimouniversitní aktivity
 • recenzní posudky pro časopisy Svět literatury, Česká literatura
  člen redakce kulturně-literární revue Pandora (2006-2013)
  člen občanského sdružení Nad Labem
Ocenění vědeckou komunitou
 • zástupce šéfredaktora časopisu Bohemica Litteraria (od 2012)
  Asi bych chtěl sněžit vzhůru. Organizace konference o Z. Kožmínovi (FF MU, 2016)
Vybrané publikace
 • TLUSTÝ, Jan. Kniha teoretická, interpretační i didaktická. Aneb jak na autobiografie. CESKA LITERATURA. CZECH REPUBLIC: CZECH ACAD SCIENCES, INST CZECH LITERATURE, 2023. ISSN 0009-0468. Online verze info
 • TLUSTÝ, Jan. Život, který se stal románem : Autofikční životopisy Oty Filipa. World Literature Studies. Bratislava: Institute of World Literature, Slovak Academy od Sciences, 2023, roč. 15, č. 4, s. 67-82. ISSN 1337-9275. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31577/WLS.2023.15.4.5. Online verze info
 • TLUSTÝ, Jan. Marco Caracciolo - ekokritika mezi formou, zkušeností a existencí. CESKA LITERATURA. CZECH REPUBLIC: CZECH ACAD SCIENCES, INST CZECH LITERATURE, 2023, roč. 71, č. 6, s. 806-811. ISSN 0009-0468. info
 • TLUSTÝ, Jan. Příliš hlučná prázdnota : mezery, otřesy a smysl v literárním díle. Brno: Host - Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022, 271 s. Teoretická knihovna, sv. 39. ISBN 978-80-275-1094-8. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Ethics and Political Manipulation in the Context of Narrative Identity. Revue Belge de Philologie et d'Histoire. 2022, roč. 100, č. 3, s. 885-903. ISSN 0035-0818. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary studies. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 81-98. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2020-2-6. URL info
 • TLUSTÝ, Jan a Petra JAMES. Bohemica Litteraria, 2020, no. 2. Brno: Masaryk University, 2020, 146 s. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. V bezčasí : být nikde a být nikdo. In Svobodová, Barbora; Fránek, Michal; Merenus, Aleš; Sládek, Ondřej. Čtení jako radost a dobrodružství. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020, s. 128-135. ISBN 978-80-88069-98-0. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín: Bubáčci. Brno: Host, 2020, 328 s. ISBN 978-80-275-0375-9. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Autobiografický mýtus v pozdních textech Bohumila Hrabala. In Češka, Jakub; Ďurčanský, Marek; James, Petra; Meyer, Holt. Schizofrenická historiografie : literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Vydání první. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019, s. 135-148. ISBN 978-80-88013-79-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary criticism. In Jan Patočka and the Grounds for Political Action (UCL London), 8 November, 2019, London. 2019. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. To See Oneself Through the Eyes of Others and Through the Eyes of Books: Perspective in Bohumil Hrabal's Autobiographical Texts. Prace filologiczne. Literaturoznawstwo. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018, roč. 2018 (11), č. 8, s. 85-98. ISSN 2084-6045. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zvětšenina. In Ondřej Sládek a kol. Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha-Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 810-811. ISBN 978-80-88069-64-5. info
 • TLUSTÝ, Jan. Nedourčenost. In Ondřej Sládek a kol. Slovník literárněvědného strukturalismu. Praha-Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, s. 495-501. info
 • TLUSTÝ, Jan. Writing Literary History in Contemporary Czech Studies. Przegląd Filozoficzno-Literacki. Warszawa: Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski, 2017, roč. 47, č. 2, s. 125-133. ISSN 1643-2045. info
 • TLUSTÝ, Jan. Narratives between History and Fiction. Revue Belge de Philologie et d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis. 2017, roč. 95, č. 3, s. 549-560. ISSN 0035-0818. info
 • TLUSTÝ, Jan. Pábitelské autofikce Bohumila Hrabala. In Kanda, Roman. Trhliny světa : kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Vydání první. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 130-140. ISBN 978-80-88069-18-8. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ota Filip: Multilingual and Middle-Europe Author. In “Multilinguale SprachBiographien in Mittelosteuropa”, Universitat Greifswald. 2016. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutická analýza textu. In Analýza textu. Katedra filozofie FF MU. 2016. info
 • TLUSTÝ, Jan. The Theory of Fictional Worlds and Its Limits. In Université Libre de Bruxelles. 2016. info
 • TLUSTÝ, Jan. S Heideggerem v obrazárně van Gogha. In Magdalena Konečná. Cesty rozumění. Brno: Tribun / Institut pro hermeneutiku, 2016, s. 69-82. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín a umění interpretace. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 2, s. 55-73. ISSN 1213-2144. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Bohemica Litteraria (Zdeněk Kožmín), 2016, č. 2. Brno, 2016, s. -, 113 s. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín: Ale je Holan. Masarykova univerzita, 2016. URL info
 • TLUSTÝ, Jan. Asi bych chtěl sněžit vzhůru. Kolokvium k nedožitým devadesátinám Zdeňka Kožmína. 2015. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín a umění interpretace. 2015. info
 • TLUSTÝ, Jan. Literární krajiny Zdeňka Kožmína. In Zdeněk Kožmín. Místo, které jsem směl. Zastávka.: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, 2015, s. 10-13., 4 s. Zdeněk Kožmín. Místo, které jsem směl. info
 • TLUSTÝ, Jan. Obtisky a cesty Zdeňka Kožmíny. 2015. info
 • TLUSTÝ, Jan. Zdeněk Kožmín a jeho malby. In Pulsy. 2015, s. 33-35. info
 • TLUSTÝ, Jan. Blízkost věcí je poezie. Rozhovor s PhDr. Milanem Jankovičem, DrSc. Brno: FF MU, 2015, roč. 18 (2015), č. 1. info
 • TLUSTÝ, Jan. O nespolehlivosti vzpomínek: případ autofikční trilogie J. M. Coetzeeho. World literature studies. Bratislava: Slovenská Akadémia Vied, 2013, Vol. 5, č. 1, s. 105-116. ISSN 1337-9275. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutika literárního prostoru. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2011, č. 3, s. 18-25. ISSN 1803-876X. info
 • TLUSTÝ, Jan. Eric Donald Hirsch jr, - Platnost interpretace. In Jedličková, Alice. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013, s. 320-326. ISBN 978-80-7294-848-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Fenomenologická stopa v díle Milana Kundery. In Fořt, B.; Kudrnáč, J.; Kyloušek, P. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Vyd. 1. Brno: Host, 2013, s. 79-88. ISBN 978-80-7294-380-7. info
 • TLUSTÝ, Jan. Pandora: Paměť (č. 24-25). In Pandora. Ústí nad Labem: Nad Labem, 2013, s. 1-268. info
 • TLUSTÝ, Jan a Zdeněk KOŽMÍN. Zdeněk Kožmín: Bubáčcci. Výbor z deníků. Nad Labem, 2013. Pandora, 2012, č. 24-25, s. 97-125. info
 • TLUSTÝ, Jan. Slowness and Identity by Milan Kundera. In Přednáška na School of Modern Languages and Cultures (University of Glasgow). 2013. info
 • TLUSTÝ, Jan. Vývojové tendence české literatury po roce 1989. In Přednáška na Institut für Slawistik (E. M. Arndt Universität Greifswald). 2013. info
 • TLUSTÝ, Jan. Cutting it short by Bohumil Hrabal. In Vyžádaná přednáška pro Přírodovědeckou fakultu UK. 2013. info
 • TLUSTÝ, Jan. Fictional and factual autobiography from the perspective of speech act theory. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2012, roč. 19, č. 2, s. 179-185. ISSN 1335-0668. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutika literárního prostoru. In Komenda, P.; Malinová, L.; Změlík, R. Místo – prostor – krajina : v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 55-61. ISBN 978-80-244-3023-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Trauma odsunu v české literatuře. In Přednáška na Institut für Slawistik (E. M. Arndt Universität Greifswald). 2012. info
 • TLUSTÝ, Jan. Cesta do hlubin Sudet: Nad prózami Martina Fibigera. In L. Jungmannová (ed.) - Česká literatura rozhranní a okraje. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2011, s. 315-324. ISBN 978-80-85778-71-7. info
 • TLUSTÝ, Jan. Czech Romanticism - K. H. Mácha and K. J. Erben. In Přednáška na School of Modern Languages and Cultures (University of Glasgow). 2011. info
 • TLUSTÝ, Jan. Švejkovy nehody ve vlaku. In Přednáška na Etúdes de Slaves (Université de Paris-Sorbonne). 2011. info
 • TLUSTÝ, Jan. Dílo jako šifra. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010, r. 58, č. 3, s. 378-381. ISSN 0009-0468. info
 • TLUSTÝ, Jan. "Michal Ajvaz". In Dictionary of Literary Biography, vol. 353. Detroit-New York et al.: A Bruccoli Clark Layman Book, 2010, s. pp 7-12, 6 s. Twenty-First-Century Central and Eastern European. ISBN 978-0-7876-8171-5. info
 • TLUSTÝ, Jan. Jíní Bohuslava Reynka. In Literatura určená k likvidaci IV. Praha: Obec spisovatelů, 2010, s. 243-248. ISBN 978-80-904218-2-0. info
 • TLUSTÝ, Jan. Románová reflexe jako výzva čtenáři. In Jací jsme čtenáři? Ústí nad Labem: UJEP, 2010, s. 132-138. ISBN 978-80-7414-241-3. info
 • TLUSTÝ, Jan. Hermeneutické pojetí subjektu. In Ty, já a oni v jazyce a literatuře (2. díl). Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009, s. 208-212. ISBN 978-80-7414-131-7. info
 • TLUSTÝ, Jan. Dwelling in Space as a Metaphor for Sense. In Literatur und Übersetzung, Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik, 2008, s. 9-14. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • TLUSTÝ, Jan. Lyrický subjekt v hodině literární výchovy. In Literární výchova jako cesta k četbě. Ústí nad Labem: UJEP, 2008, s. 120-127. ISBN 978-80-7414-009-9. info
 • TLUSTÝ, Jan. O umění a bytí. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada literárněvědná bohemistická V 10, Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 23-28. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ricoeurova cesta k narativní identitě. In Vyprávění v kontextu. Praha: ÚČL AV ČR, 2008, s. 230-239. ISBN 978-80-85778-60-1. info
 • TLUSTÝ, Jan. O smyslu živém a novém. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2007, r. 55, č. 1, s. 98-100. ISSN 0009-0468. info
 • TLUSTÝ, Jan. Prostor žitý jako metafora smyslu. In Prostor v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, s. 247-249. ISBN 978-80-7044-863-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Patočkova filozofie literatury. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity 53, V7. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 45-50. ISBN 978-80-210-4396-1. info
 • TLUSTÝ, Jan. Bibliografie Prof. PhDr. Zdeňka Kožmína, CSC., od r. 1995. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, V9. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 9-13. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • TLUSTÝ, Jan. Ajvazovo umění pohledu. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 103-106. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • TLUSTÝ, Jan a Jiří KUDRNÁČ. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Zdeňku Kožmínovi. V9, datováno 2006. 2007, s. 1-107. ISBN 978-80-210-4401-2. info
 • TLUSTÝ, Jan a Marie ŠKARPOVÁ. Ediční poznámka. Bibliografie komenian. Brno: Host, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7294-224-4. info
 • TLUSTÝ, Jan. Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 2007, s. 278-281. ISBN 978-80-86254-16-6. info
 • TLUSTÝ, Jan. O světě, hře a umění. Pandora. Ústí nad Labem, 2006, č. 12, -, s. 51-54. ISSN 1801-6782. info
 • TLUSTÝ, Jan. Čas a fenomenologie. In Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2005, s. 272-275. ISBN 80-7044-716-8. info
 • TLUSTÝ, Jan. Patočkova filozofie umění. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 5, s. 680-685. ISSN 0009-0468. info

2. 5. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info