Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Assistant professor, Department of Musicology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. N/06004
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4732
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Viktor Pantůček 14.11.1977, Brno, ženatý
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • ukončené vzdělání: 10.9.2003,: státní závěrečná zkouška, magisterské studium, hudební věda, Mgr, Politické motivy v tvorbě Miloslava Kabeláče'
 • ' 1997 – 2003,: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor Hudební věda
 • 1992 – 1996,: Gymnázium Vídeňská 47, Brno – třída s humanitním zaměřením
 • 21.5.1996,: maturitní zkouška
 • 2001,: studijní pobyt na Universität Wien obor Hudební věda
Přehled zaměstnání
 • od 1.6.2007,: asistent Ústavu hudební vědy FF-MU
 • od 1.1.2006,: vědecký pracovník Ústav hudební vědy FF-MU
 • 2005 - 2006,: správce E. W. Korngold Centre Brno, oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • 1996 – 2004,: knihovník v hudebním oddělení Knihovny Jiřího Mahena
Pedagogická činnost
 • Záznam - partitura - instrukce
 • Vysvobození zvuku z pout hudby
 • Mezní druhy umění v bývalém Československu
 • 4:33 - Zobrazení všednosti
 • Soudobé dějiny prázdna
 • Seminář - Teorie interaktivních médií
 • Seminář k diplomové práci - Management v kultuře
 • Umění, kultura a společnost po roce 1945
 • Česká hudební kultura 1945 - 1972
 • Česká hudební kultura 1972 - 1989
 • Řízení kulturního provozu
 • Brno, živé umění a společnost v digitální a postdigitání době
 • ad.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Česká hudba 2. poloviny 20. století
 • Současná kompozice
 • Mezní druhy umění
 • Kulturně společenské aspekty umělecké tvorby v totalitních systémech
 • Zpracování archivu brněnské odbočky SČS pro hudební oddělení MZM v Brně
 • Strategické plánování v oblasti kultury
 • Marketingová analýza kulturních projektů
 • Příprava projektové dokumentace
 • Dramaturgie
 • Projekty GAČR, FRVŠ, OPVK, MUNI4, NAKI ad.
Akademické stáže
 • - studijní pobyt na Universität Wien obor Hudební věda (jarní semestr 2001)
 • - správce E.W.Korngold Centre Brno při MZM v Brně
Universitní aktivity
 • - tajemník Mezinárodního hudebně vědného kolokvia Brno (2003 - 2008)
 • - vyučující na FFMU – Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie interaktivních medií, Management v kultuře, Srovnávací a uměnovědná studia( od 2004)
 • - garant oboru Učitelství estetické výchovy (2008) - garant oboru Srovnávací uměnovědná studia (2008 - ) - koordinátor oboru Management v kultuře(2007 - ) - člen zkušební komise pro obory Hudební vědy, Sdružená uměnovědná studia, Management v kultuře
Mimouniversitní aktivity
 • Dramaturg mezinárodního hudebního festivalu Expozice nové hudby (od 2012)
 • Dramaturg souboru soudobé hudby Brno Contemporary orchestra (od 2015) Člen koordinační skupiny pro rozvoj kultury v Brně
 • Člen dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno
 • Člen dramaturgické rady Filharmonie Brno
 • Člen dramaturgické rady pěvěckého sboru VUT - Vox Iuvenalis
 • Člen přípravného výboru pro pořádání Výsatvy soudobé kultury v Brně
 • - člen výboru České společnosti pro hudební vědu
 • - člen grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální umění
Ocenění vědeckou komunitou
 • - držitel ceny Nadace Leoše Janáčka za příkladné zpracování diplomové práce na téma Politické motivy v tvorbě Miloslava Kabeláče
 • - člen výboru České společnosti pro hudební vědu
 • - zvané přednášky
Vybrané publikace
 • PANTŮČEK, Viktor. Komunitní práce a participace - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Interakce s Vidou - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Fake a konfirmační zkreslení - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. info
 • PANTŮČEK, Viktor. BCO rozšiřuje realitu - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary orchestra, Expozice nové hudby - Filharmonie Brno, 2023. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Nová Prima telka - dramaturgie a programový leták. Brno: Centrum experimentálního divadla Brno, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Vavřínový věneček - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary orchestra, Národní divadlo Praha - Musica non grata, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Doktor Faustus - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Nové mysterium - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Veřejné prezentace elektroakustické hudby v Brně. In Ferenc, Petr. Ukryto v pásech : Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989. Praha: Národní muzeum, 2022, s. 120-131. ISBN 978-80-7036-699-8. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Opětovné oživení - dramaturgie sezóny 2022 - 2023. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Stroje a strojky - dramaturgie koncertu a programový leták. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, s. nečíslováno. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Lidské pásmo potoků a řek - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, s. nestránkováno, 5 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Umění může být cokoliv, ale lepší je, když se to dá sníst - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, s. nestránkováno, 6 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Tři paprsky, které osvětlují skutečnost - dramaturgie a programový leták. Brno: Statutární město Brno, 2022, s. nestránkováno, 5 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. A co děti, mají si kde hrát - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, s. nečíslováno, 6 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor a Jiří ZAHRÁDKA. Leoš Janáček a Slunce Inků - dramaturgie a programový leták. Brno: Janáček Brno, 2022, s. nestránkováno, 4 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Inkluze ticha - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, s. nečíslováno, 6 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Reakční vánoce - dramaturgie a programový leták. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, s. nečíslováno, 5 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Pro estragon - přednáška a prezentace k projektu SITU Galerie města Blanska. In SITU! 2022. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Please, Do Not Disturb - sedmidílná minisérie z Brna. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Please, Do Not Disturb - sedmidílná minisérie z Brna. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Zavřená divadla a prázdné hotely : Brno Contemporary Orchestra využil unikátnost prázdných prostorů - Futurisimo. Český rozhlas Vltava, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Divoká Šárka v Brně. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Divoká Šárka v Brně. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021, s. nestránkováno, 5 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Totalitní kuropění aneb pasáže vedou právě tak domem jako ke hvězdám. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Totalitní kuropění aneb pasáže vedou právě tak domem jako ke hvězdám. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021, s. nestránkováno, 5 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Ludicra. Brno: Filharmonie Brno, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. My Country a Cycle o Symphonic Poems After Bedřich Smetana. 2021. vyd. Navona Records, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hrášek v lusku. 2021. vyd. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Kamenné mantry. 2021. vyd. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. We Are The World - slavnostní desátá sezóna Brno Contemporary Orchestra. 2021. vyd. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Reakce K (z cyklu Káznice zní). 2021. vyd. Brno: Káznice zní, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Reakce K (z cyklu Káznice zní). 2021. vyd. Brno: Káznice zní, 2021, s. nestránkováno, 5 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. HUDEBNÍ KOMPOZICE RACIONÁLNÍ PRVKY : HUDBA JAKO ALTERNATIVNÍ VÝZKUMNÁ METODA. In Festival filozofie. 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Krása dneška : dramaturgie cyklu koncertů soudobé hudby PKF. Praque Filharmony, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Devátá vlna : cyklus koncertů. Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. We Are The World - cyklus koncertů BCO. Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Po popukání pokání, aneb cesta do země zaslíbené - dramaturgie koncertu BCO. Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Po popukání pokání, aneb cesta do země zaslíbené - programový leták ke koncertu BCO. Brno. Brno Contemporary Orchestra, 2020, 4 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Quarant(a)ena - dramaturgie třídenního online festivalu ve spolupráci s Parma Records. Brno. Brno Contemporary Orchestra, 2020. https://www.facebook.com/events/572023160098626/ info
 • PANTŮČEK, Viktor. Quarant(a)ena - programový leták k on-line festivalu. Brno Contemporary Orchestra, 2020, 5 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dramaturgie koncertu - BCO na Pražském jaru. Pražské jaro, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Con Certo - dramaturgie koncertu BCO. Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Con Certo - programový leták ke koncertu BCO. 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat - dramaturgie koncertu BCO. Brno Contemporary Orchestra a vila Tugendhat, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat - programový leták ke koncertu BCO. Brno. Brno: Brno Contemporary Orchestra a vila Tugendhat, 2020, 4 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Ztracený architekt Ernst Wiesner (TV film) - hudební dramaturgie. Česká televize, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Elementární rozvaha o grafické hudbě. In Hlaváčková, Jitka; Vojtěchovský, Miloš. Zvuky kódy obrazy [Sounds Codes Images]. první. Praha: ArtMap, 2020, s. 89-100. ISBN 978-80-907873-4-6. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. BCO's not Dead : cyklus koncertů. Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat VIII : cyklus koncertů. Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cirkus : dramaturgie koncertu. Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cirkus : programový leták. 2019. vyd. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Koncert pro zlobivé děti : dramaturgie koncertu. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. ... a jejich rodiče : dramaturgie koncertu. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hodina mezi psem a vlkem : dramaturgie koncertu. Brno: Brno Contemporary Orchestra Muzemu města Brna, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hodokvas, aneb po večeři paráda : dramaturgie koncertu. Brno: Filharmonie Brno Brno Contemporary Orchestra, 2019. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Ludwig van, aneb osud klepe na dveře : dramaturgie koncertu. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. BCO v novém cirkuse : dramaturgie koncertu. Brno: Brno Contemporary Orchestra Divadlo Kufr, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cooking Music : cyklus poslechových pořadů ve Vasulka Kitchen. Vasulka Kitchen Brno, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Krása dneška : dramaturgie cyklu koncertů soudobé hudby PKF. 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Big Brno - Expozice nové hudby : dramaturgie mezinárodního festivalu soudobé hudby. Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dramaturgie abonentního cyklu Brno Contemporary orchestra - C=100=Czechoslovakia. Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dramaturgie abonentního cyklu Brno Contemporary orchestra - BCO's not death. Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. From Czechoslovakia - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2018, n. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. For Czechoslovakia - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra. Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. All That Rhythm - Dramaturgie a program koncertu Brno Contemporary Orchestra. Brno Contemporary Orchestra Muzeum města Brna, 2018, n. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Mimořádný koncert sezony C - Colin Currie - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra. In MIMOŘÁDNÝ KONCERT SEZÓNY „C“ - COLIN CURRIE, 31. 05. 2018, Brno. Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dům strach - dramaturgie a program koncertu Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra Expozice nové hudby. Filharmonie Brno, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Má vlast - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor a Jozef CSERES. Expozice nové hudby 2018 - Loos Ends. Brno: Filharmonie Brno, 2018. 31. ročník. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat VII : cyklus koncertů. Brno Contemporary orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Koncert pro JAMU - Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, s. nestránkováno, 3 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Blahopřání - Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, s. nestránkováno, 4 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Bergiana - Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, s. nestránkováno, 6 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. All That Rythm - Brno Contemporary Orchestra. In Brno contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, s. nestránkováno, 4 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Zimní cesta - Brno Contemporary Orchestra. In Brno contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, s. nestránkováno, 4 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Art's Birthday - Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, s. nestránkováno, 4 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cyklus koncertů 2017 - Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hudba a filosofie - Janáčkova filharmonie Ostrava. In Janáčkova filharmonie Ostrava - programový list. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2017, s. nestránkováno, 5 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Beethoven, Nedokončená a dnešek. In Janáčkova filharmonie Ostrava - programový list. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2017, s. nestránkováno, 5 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Numinosum at Tremendum - Vox iuvenalis. In Pěvecký sbor VUT v Brně Vox iuvenalis - programový list. Brno: Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis, 2017, s. nestránkováno, 4 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor a Jozef CSERES. Mezinárodní hudební festival Expozice nové hudby 2017 - NOVÁ ®EVOLUCE. Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby, 2017. 30. ročník. info
 • PANTŮČEK, Viktor a Jozef CSERES. Programoviny - Expozice nové hudby 2017 - Nová ®evoluce. Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby, 2017, s. nestránkováno, 25 s. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Na tichém místě si sedni nebo lehni - grafické partitury v Tišnově. 2017. info
 • PANTŮČEK, Viktor. …ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry… Metainspirace Jiřím Fukačem. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 2, s. 49 - 56. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2017-2-6. Digitální knihovna FF MU info
 • PANTŮČEK, Viktor a Radim NEJEDLÝ. Vizitka - Český rozhlas Vltava. Brno: Český rozhlas Vltava, 2017. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. O dramaturgii. Hudba - Integrácie - Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, roč. 19, č. 1, s. 81-100. ISSN 1338-4872. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Foreword (Recorded Sound in Czech Lands 1900–1946). In Gössel, Gabriel; Šír, Filip. Recorded Sound in Czech Lands 1900–1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016, s. 7-11. ISBN 978-80-7051-218-0. info
 • PANTŮČEK, Viktor. „…aby se na hudbu dneška nepohlíželo z uzounkého obzoru pouhého dneška…“ Hravý příspěvek k potenciálním koncepcím periodizace dějin hudby a odkazu Vladimíra Helferta. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 115-125. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-9. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Socialist realism in Czechoslovakia? part 1. Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 16-23. ISSN 1211-0264. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Socialist realism in Czechoslovakia? part 2. Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 33-39. ISSN 1211-0264. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Music in Czechoslovakia in the Stalinist era part 3. Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, roč. 16, č. 4, s. 28-35. ISSN 1211-0264. info
 • PANTŮČEK, Viktor a Jozef CSERES. Mezinárodní hudební festival Expozice nové hudby 2016 - Prostor poslechu. Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby, 2016. 29. ročník. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cyklus koncertů - Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cyklus koncertů - pěvecký sbor VUT v Brně Vox iuvenalis. Brno: Vox iuvenalis, 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. ...ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... Mimovědecké aktivity Jiřího Fukače. In Jiří Fukač inspirující, konference ÚHV FF MU, 16. 11. 2016, Brno. 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Členství v Dramaturgické radě Filharmonie Brno. Dramaturgická rada Filharmonie Brno, 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Essay on Contemporariness, the Present and Eccentricity in the Contexts of Music Dramaturgy of the Janáček Philhamonic Ostrava. In Kalina, Petr Ch. Sixty Years of the Janáček Philhamronic Ostrava Documentation o Its Past and the Philharmonic Now and in the Future. First edition. Ostrava: Janáček Philhamonic Ostrava, state-funded institution, 2015, s. 97-106. ISBN 978-80-260-7753-4. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. „Hudebně vědecký kolektiv má za sebou již také pěkné výsledky“ – hudební věda mimo univerzitu v první polovině padesátých let. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 50, č. 1, s. 57-71. ISSN 1212-0391. Digitální knihovna FF MU info
 • PANTŮČEK, Viktor. Diskuse o angažovaném dějepisu hudby. Srovnání "helfertovské" a "barvíkovské" koncepce dějin hudby. In K odkazu Vladimíra Helferta, Brno, Týden vědy FF MU. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. "New, truly realist operas" Activities of the opera team of the Brno branch of the Union of Czechoslovak Composers 1949 - 1954. In Musica Legacies of State Socialism Revisitin narratives abour post-World war II Europe. 2015. ISBN 978-86-80639-22-2. info
 • PANTŮČEK, Viktor a Jozef CSERES. Programoviny Procházení hudbou 28. ročník Expozice nové hudby 2015. Brno: Filharmonie Brno, 2015, s. nestránkováno. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hudební kultura na území bývalého Československa v letech 1948 - 1989. In Česká hudební kultura. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Výstava potencialit - Unikátní Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930 -1946. In Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930 - 1946 - Moravské zemské muzeum, Brno. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Konfrontáž ticha Nové hudby: Akustické setkání s několika představami o tichu, zvuku a prostoru v kontextu hudební tvorby šedesátých let v bývalém Československu. In Na schodech Přednášky, vystoupení performance podél schodiště Veletržního paláce - Národní galerie v Praze. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen výboru České společnosti pro hudební vědu. Česká společnost pro hudební vědu, 2014. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen Umělecké rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Umělecká rada Mezinárodního hudebního festivalu Brno, 2014. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna. Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna, 2014. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Členství v Umělecké radě Mezinárodního hudebního festivalu Brno. Umělecká rada Mezinárodního hudebního festivalu Brno, 2014 - 2020. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen Rady Programu státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů v roce 2013. Rada pro oblast hudby programu státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů v roce 2013, 2013. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. K osobnosti a dílu Pavla Haase. In Dům umění města Brna - Doprovodný program Brno Art Open 2013. 2013. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. „Nové, opravdu realistické opery.“ Činnost operního kolektivu brněnské odbočky Svazu československých skladatelů 1949 - 1954. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, s. 87-97. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2013-1-11. Digitální knihovna FF MU info
 • PANTŮČEK, Viktor a Lenka DOHNALOVÁ. Analýza hudebníh života 1990 - 2005. In Studie současného stavu podpory umění : Svazek I. : Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávávání a výchova :. 1. vydání. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009, s. 72-78. Studie současného stavu podpory umění : Svazek I. ISBN 978-80-7008-235-5. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Expozice experimentální hudby poprvé. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 1, s. 42 - 43. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor a Martin FLAŠAR. Mezi popem a non-popem. Brněnská Expozice nové hudby 2. - 6. 3. 2008. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 2, s. 29 - 32. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 3, s. 47. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. První festival k poctě Leoše Janáčka. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, roč. 40/2008, č. 4, s. 43 - 44. ISSN 0862-8505. info
 • KOTÍK, Petr, Viktor PANTŮČEK, Ladislav KUPKOVIČ a Rudolf KOMOROUS. Začátky Nové hudby v Praze 1959 - 64. Ostrava: Ostravské centrum Nové hudby, 2008, 43 s. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Historie hudby budoucnosti. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 28 - 29. ISSN 1213-2438. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Úvahy o Novém umění nebo Nové hudbě v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 5, s. 31 - 35. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Populární hudba na klubovním večeru SČS konaném 21. 3. 1951. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 3, s. 50 - 52. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Josef Berg píše Janu Novákovi. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 2, s. 45. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Musica politica Budování nového řádu. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 1, s. 36 - 37. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Štědrovečerní dopis. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 6, s. 37 - 38. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Neue Akademische Vereinigung und das Deutsche Haus zu Brün. In Berühmte Persänlichkeiten im Deutschem Haus zu Brünn. 2007. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Komponisten von Weltrang aus Mähren (Korngold, Haas, Fall, Grünbaum). In Gesprächs- und Vortragsrunde Brünner Heimatmuseum Schwäbisch Gmünd. 2007. info
 • KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 2005, č. 1, s. 52-54. ISSN 0862-8505. URL info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Viktor PANTŮČEK. „Darmstadt, Du Stadt meiner Träume“. The International Reception Of Post-War Darmstadt. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium při MHFB Brno. 2006. info
 • PANTŮČEK, Viktor. "Neither" Mortona Feldmana a Samuela Becketta : "opera" mezi výtvarným uměním a literaturou. Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2006, neuveden, č. 6, s. 53 - 56. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2006, neuveden, č. 6, s. 16 - 18. ISSN 1213-2438. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Grüss mich Gott! Fritz Grünbaum. 2006. info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Viktor PANTŮČEK. Music and War. International Musicological Colloquium Brno 2005. 2005. info
 • PANTŮČEK, Viktor. O počátcích hudebního experimentování v Československu. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2005, XVI, č. 48, s. 8. ISSN 1210-0021. info
 • KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK a Markéta DVOŘÁKOVÁ. Setkávání nové hudby plus. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, roč. 2003, č. 1, s. 30-35, 5 s. ISSN 0862-8505. URL info
 • KUČERA, Tomáš a Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody. Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, roč. 2003. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor a Tomáš KUČERA. Expozice nové hudby po patnácté. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2002, roč. 2002, č. 3, s. 37;38, 2 s. ISSN 0862-8505. URL info

31. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info