Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ing. Stanislav Tvrz, Ph.D.
Pracoviště
 • Česká národní banka, Sekce měnová, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Funkce na pracovišti
 • Expert Analytik Ekonomiky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011-2017 Hospodářská politika a správa, doktorský studijní program, Ekonomicko-správní fakulta, MU
 • 2010-2012 Aplikovaná matematika, magisterský navazující program, Přírodovědecká fakulta, MU
 • 2009-2011 Kvantitativní metody v ekonomice, magisterský navazující program, Ekonomicko-správní fakulta, MU
 • 2008-2011 Aplikovaná matematika, bakalářský studijní program, Přírodovědecká fakulta, MU
 • 2006-2009 Systémové inženýrství a informatika, bakalářský studijní program, Ekonomicko-správní fakulta, MU
Přehled zaměstnání
 • 2018 - nyní: Sekce měnová, Česká národní banka, Expert Analytik Ekonomiky
 • 2014 - 2018: Odbor ekonomických a měnových analýz, Národná banka Slovenska, Expert Analytik Ekonometrického Modelování
Vědeckovýzkumná činnost
 • Makroekonomické modelování
 • DSGE modely

6. 4. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info