doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.

Associate professor, Department of Musicology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. N/06004
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7525
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • František Svoboda, Ph.D
Department/Faculty/University
 • Department of Musicology
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Lipová 41a
  602 00 Brno
  Czech Republic
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2002 Master degree, Public Economy, Ing., Masaryk University, Faculty of Economics and Administration (topic of the diploma thesis: "Specifics of the Development of the Public Sector in the Revolutionary Russia"
  2007 Bachelor degree, Art History, Bc., Masaryk University, Faculty of Philosophy
  2007 Doctoral degree, Public Economics, Ph.D., Masaryk University, Faculy of Economics and Administration (topic of the doctoral thesis: Institutional aspects of an effective monument´s preservation)
  2014 Associate professor, Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
Professional experience
 • 2007 - ... : Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Public Economics, Assistant Professor
  2009 - ... : Masaryk University, Faculty of Philosophy, Assistant Professor
Teaching activities
 • Teaching in courses:
  Economy of the Public Sector
  Philantrophy
  Inquiry in Social Politics
  Cultural Economics
  History of cultural institutions

Research activities
 • 2020 - 2023: project of Technological agency - Reinstatement of cultural capital in production and support for its public presentation (TL03000126)
  2013 – 2016: researcher in the project of the Ministry of Culture Identification and interpretation of origins, forms and transformations of Baroque cultural landscape of the South Moravian Borderland
  2009 – 2011: researcher in the project of the Czech Science Foundation on topic Revision of the nonprofit sector theories as recourse of the nonprofit sector public policy
  2008 - 2009: researcher in the project of the Czech Grant Agency on topic Institutions of Public Sector in Historical Perspectives
  2006 - 2007: administrator in the project of the Ministry for Regional Development of the Czech Republic (WB-11-05) on topic "Management of the Regional and Municipal Administration"
Non-university activities
 • Commission of Ministry of Culture for Building Heritage in South-Moravia Region
  Chairman of the Moravian Culture Society
Most significant professional accomplishments
 • 2011 - Dean´s prize
  2011 - Dean´s prize
Major publications
 • SVOBODA, František a Jiří VÁCHA. Vzory krásy. 2023. Databáze historických vzorů info
 • SVOBODA, František a Jiří VÁCHA. Vzory krásy. 2023. URL info
 • SVOBODA, František. When the Music Changes, so Does the Dance: Do We Still Need Copyright Collectives? Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 58, č. 2, s. 93-113. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2023-2-8. URL info
 • SVOBODA, František a Jiří VÁCHA. Vzory krásy : Vzory historických tkanin ze sbírek Diecéze brněnské a Kanonie premonstrátů v Nové Říši. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 391 s. Hic sunt leones. ISBN 978-80-280-0301-2. info
 • SVOBODA, František. Potenciál zhodnocování kulturního kapitálu. 2022. info
 • SVOBODA, František. Vzory, barvy a tvary liturgického textilu a možnosti jejich prezentace. 2022. info
 • SVOBODA, František a Sabina HEYOVÁ. Kapitoly z dějin nejoblíbenější daně. Scientia et Societas. Newton College a.s., 2021, roč. 17, č. 1, s. 23-34. ISSN 1801-7118. URL info
 • HEISEROVÁ, Lucia a František SVOBODA. Systém památkové péče v USA. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2021, roč. 81, č. 4, s. 503-512. ISSN 1210-5538. URL info
 • MÜLLNER, Vojtěch a František SVOBODA. První teorie úvěru a její instituce: Dobročinné úvěrové instituce v hospodářských dějinách Západu. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020, roč. 68, č. 2, s. 213-236. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1276. URL info
 • SVOBODA, František. Zázraky imaginace : tvary a vzory liturgických oděvů v dějinách. TIC Brno, 2020. URL info
 • SVOBODA, František. Searching for Ideal Price Discrimination in the History of Opera: Lottery as a Way to Get a Consumer Surplus. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 53, č. 1, s. 119-136. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2018-1-10. info
 • SVOBODA, František. Looking for stability : Repercussions of the Russian revolution in the work of John Maynard Keynes. Panoeconomicus. Novi Sad: Savez ekonomista Vojvodine, 2017, roč. 64, č. 4, s. 477-492. ISSN 1452-595X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2298/PAN15040S015S. info
 • WIMMEROVÁ, Tereza a František SVOBODA. From Arts to Marts : základní determinanty cen na českém aukčním trhu s výtvarným uměním. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2017, roč. 13, č. 3, s. 56-67. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Microcredits and their precursors in the age of modernity. European Journal of Science and Theology. 2016, roč. 12, č. 2, s. 99-110. ISSN 1841-0464. info
 • SVOBODA, František, Barbora PONEŠOVÁ, Jan FORETNÍK, Eva STAŇKOVÁ, Aleš HOMOLA, Karel SKLENÁŘ, Petr CZAJKOWSKI, Milada RIGASOVÁ a Martin MARKEL. Krajina jako dílo. 2016. info
 • SVOBODA, František, Aleš HOMOLA, Petr KUBÍN, Martin MARKEL, Barbora PONEŠOVÁ a Petr CZAJKOWSKI. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. 1. vydání. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016, 346 s. ISBN 978-80-87967-08-9. info
 • SVOBODA, František, Aleš HOMOLA, Karel SKLENÁŘ, Helena LUKEŠOVÁ, Barbora PONEŠOVÁ, Petr CZAJKOWSKI, Eva STAŇKOVÁ a Jan FORETNÍK. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy. Online. 1. vydání. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016, 236 s. ISBN 978-80-87967-09-6. URL info
 • SVOBODA, František. Ekonomické a společenské markanty vzniku tzv. vernakulárních krajin: kulturně-historický příspěvek k hospodářským dějinám. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2015, roč. 11, č. 3, s. 117-129. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. The other banking: Charitable loans in pre-modern era. European Journal of Science and Theology. 2015, roč. 11, č. 5, s. 9-22. ISSN 1841-0464. info
 • PODAŘIL, Miloš a František SVOBODA. Baumolova choroba: Consilium ekonomů nad strukturálním neduhem. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. 10, č. 1, s. 58-67. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Vznik a uchování kulturního kapitálu na příkladu kulturní krajiny Mikulovska. Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2014, roč. 10, č. 3, s. 189-202. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Collateral Theories of Heritage Preservation: from a Cult of Monuments to an Economics of Cultural Heritage. In Piero Frediani. Cultural Heritage: Protection, Developments and International Perspectives. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, 2013, s. 1-16. Focus on Civilizations and Cultures. ISBN 978-1-62808-812-0. info
 • SVOBODA, František. Instituce Monte di Pieta: příspěvek k dějinám ekonomiky neziskových organizací. Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2013, roč. 9, č. 2, s. 122-133. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Sic et Non: Three Remarks of Adam Smith to Economics of Governance. Review of European Studies. Canadian Center of Science and Education, 2013, roč. 5, č. 5, s. 97-110. ISSN 1918-7173. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5539/res.v5n5p97. info
 • SVOBODA, František. Dvě kapitoly z dějin managementu. Scientia et Societas. Praha: Newton Books, a.s., 2012, roč. 9, č. 1, s. 48-57. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Podílnické společnosti jako předstupeň demokracie: kapitola z dějin veřejné volby. Scientia et Societas. Praha: Newton Books, a.s., 2012, roč. 9, č. 2, s. 124-133, 9 s. ISSN 1801-7118. info
 • SVOBODA, František. Tři archetypy evropské sociální politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 158 s. Edice Hic sunt leones. ISBN 978-80-210-5990-0. info
 • SVOBODA, František a Vladimír HYÁNEK. Reinterpretace změn v sociálním systému v kontextu raně novověkého myšlení. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012, roč. 60, č. 6, s. 822-839. ISSN 0032-3233. URL info
 • SVOBODA, František. In search of value: Vienna School of Art History, Austrian Value Theory And The Others. Journal of Socio-Economics. Elsevier, 2011, roč. 40, č. 4, s. 428-435. ISSN 1053-5357. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.socec.2010.10.006. URL info
 • SVOBODA, František. Ekonomika daru, dar a jeho reflexe v ekonomické teorii. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010, roč. 58, č. 1, s. 103-127. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.722. URL info
 • SVOBODA, František. Soukromé zájmy, veřejný dluh a obecné dobro: janovská lekce veřejných financí. In Sborník z konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE, 2009, 12 s. ISBN 978-80-245-1513-7. info
 • SVOBODA, František. Veřejná ekonomie jako průnik etiky, ekonomie a politiky: Poučení z Fogelovy analýzy ekonomického systému otrokářství. 2009. ISBN 978-80-248-2103-0. info
 • SVOBODA, František. Moc monopolu a monopol moci: příspěvek k počátkům globální ekonomiky. In Sborník příspěvků Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Liberec: Technická Univerzita Liberec, 2009, s. 480-88, 7 s. ISBN 978-80-7372-536-5. info
 • SVOBODA, František. Machiavelli kontra Samuelson a jiné texty k dějinám veřejné ekonomie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 162 s. Edice Hic sunt leones. Svazek 1. ISBN 978-80-210-5091-4. info
 • SVOBODA, František. Filantropie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 116 s. Distanční studijní opora. ISBN 9788021044777. info
 • SVOBODA, František. Machiavelli kontra Samuelson: dva přístupy k vládním výdajům. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-7399-345-0. info
 • SVOBODA, František. How Utopia Worked: An Unknown Chapter from the History of Public Economics. In Proceedings YRS 2008. Godollo: Szent Istvan Univesity Godollo, 2008, s. 146-155. ISBN 978-963-269-071-1. info
 • SVOBODA, František. Co, jak a pro koho: hledání odpovědi na základní otázku ekonomie vládnutí. Ekonomický časopis. Bratislava: EÚ SAV, 2008, roč. 56, č. 8, s. 816-831. ISSN 0013-3035. info
 • SVOBODA, František. Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských organizací. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2007, 20 s. Legislativní prostředí neziskových organizací. ISBN 9788023984811. info
 • SVOBODA, František. Za obzor neoklasické ekonomie: cesta k principům nové institucionální ekonomie. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007, roč. 55, č. 4, s. 561-579. ISSN 0032-3233. info
 • SVOBODA, František. Prací se živím, práce mě trestá: na okraji dějin sociálních politik. Brno: Masarykova univerzita, 2007. info
 • SVOBODA, František a Petra DVOŘÁKOVÁ. Monuments as Consumption Goods: Economic Aspects of Preservation of Monuments in Postmodern Society. In Postmodern Society and Consumption Patterns from the Perspective of Social Sciencespr. první. Kaunas, Litva: Vilniaus Universiteto Leidykla, 2005, s. 28-29. ISBN 9986-19-735-X. info
 • SVOBODA, František. Od soukromého zájmu k obecnému blahu: lze využít pojem collective action ve veřejné ekonomii? In MendelNet 2005 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, s. 1-8. ISBN 80-7302-107-2. info
 • SVOBODA, František. Úvod do ekonomiky církevních organizací. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004, 16 s. Projekt ekonomika církví a náboženských společnost. ISBN 80-239-3770-7. info

2020/05/29

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info