prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc., born Juny 16, 1949, in Brno, Czech Republic
Workplace
 • Masaryk University
  Faculty of Arts
  Department of Philosophy
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment Position
 • Professor in History of Philosophy
Education and Academic Qualifications
 • 2001 Professor in History of Philosophy
 • 1989 Docent (equal to Assoc. Prof.) in Philosophy
 • 1983 CSc. (equal to Ph.D.) in History of Philosophy, University of Brno
 • 1978 PhDr. in History of Philosophy, University of Brno
 • 1973 state final examination (equal to M.A.) in Philosophy and Czech, University of Brno
Employment Summary
 • 2001 Professor at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University Brno
 • 1989 Associate Professor at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University Brno
 • 1988-1989 Assistant Professor at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Brno
 • 1975-1988 Researcher, Institute for Resaerch of Social Consiousness of Czechoslovak Academy of Sciences Brno
 • 1974-1975 Teacher at high school in Brno
Pedagogical Activities
 • tutor of the graduate and post-graduate students in Philosophy
Scientific and Research Activities
 • History of Czech Philosophy
Academical Stays
 • 1997 Fall Semestr, Visiting Research Professor, Catholic University of America, Washington, D.C.
 • 1994 October, research stay at Austrian Institute of East and South-East European Studies, Vienna, Austria
 • 1977 October, research stay at Institute for Philosophy at Academy of Sciences, Moscow, USSR
University Activities
 • 2000-2012 head at the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University Brno
 • 2006-2012 Vice-Dean of Faculty of Arts, Masaryk University Brno
 • 1998-2012 member of the Scientific Council of Faculty of Arts, Masaryk University Brno
 • 2001 editor of chief of the journal Sborník prací FF MU, B (Studia Philosophica)
 • 1996-2002 Vice-Dean of Faculty of Arts, Masaryk University Brno
 • 1996 chairman of the committee for state final examinations in philosophy
 • 1991 member of the branch committee of post-graduate studies in philosophy of Faculty of Arts, Masaryk University Brno
Extrauniversity Activities
 • 1997-1999, 2000-2002 member, 2003-2005 chairman of the Scientific Council of Masaryk Institute of Academy of Sciences of Czech Republic, Prag, 2006 chairman of the Scientific Council of Masaryk Institute - Archive of Academy of Sciences of Czech Republic, Prag, 2007-2011 member of the Scientific Council of Masaryk Institute - Archive of Academy of Sciences of Czech Republic, Prag
 • 2009-2012 member of the Scientific Council of Faculty of Arts, University Hradec Králové
Selected Publications
 • MÁCHA, Jakub a Jan ZOUHAR. Arnošt Kolman's Critique of Mathematical Fetishism. In Schuster, Radek. The Vienna Circle in Czechoslovakia. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2020, s. 135-150. Vienna Circle Institute Yearbook, Vol. 23. ISBN 978-3-030-36382-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-36383-3_7. URL info
 • ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie. In Ivo Pospíšil. Sborník třinácti: mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2019, s. 191-212, 21 s. ISBN 978-80-88296-03-4. info
 • ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a T. G. Masaryk. In Ivan Landa, Jan Mervart. Imaginace a forma. Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2018, s. 85-98. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, sv. 17. ISBN 978-80-7007-500-5. info
 • ZOUHAR, Jan. Filosoful T. G. Masaryk. 1. vyd. Bucuresti: editura Vremea, 2018, 16 s. mimo edice. ISBN 978-973-645-865-1. info
 • ZOUHAR, Jan. Martin Heidegger a filozofie v Československu do roku 1989. In Leško, Vladimír; Mayerová Katarína. Heidegger v Česku, Polsku a na Slovensku. 1. vyd. Košice: UPJŠ Košice, 2018, s. 7-31. ISBN 978-80-8152-621-3. info
 • ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a T. G. Masaryk. Online. In Lesňák, Slavomír; Vacková, Barbora. Jan Patočka a Naše doba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 12-22. ISBN 978-80-210-8958-7. info
 • ZOUHAR, Jan. Úvodem : Návraty k T. G. Masarykovi. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2018, roč. 66, č. 5, s. 651-658. ISSN 0015-1831. URL info
 • ZOUHAR, Jan. Tři setkání s Jiřinou Popelovou. Studia philosophiva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 65, 1-2, s. 29-35. ISSN 1803-7445. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SPh2018-1-2-3. URL info
 • ZOUHAR, Jan. Albína Dratvová o ženské duši. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 64, č. 2, s. 51-62. ISSN 1803-7445. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SPh2017-2-4. Digitální knihovna FF MU info
 • ZOUHAR, Jan. T. G. Masaryk i slavjanstvo (K masarykovskomu analizu dualizma zapadničestva i slavjanofilstva v russkom soznanii). In Slavjanskaja iděja v istorii i sovremennosti. 2017. info
 • ZOUHAR, Jan. Česká otázka a problém malého národa. In Svoboda, Jan; Prázný, Aleš. Česká otázka a dnešní doba. Vydání první. Praha: Filosofia, 2017, s. 137-153. ISBN 978-80-7007-505-0. info
 • ZOUHAR, Jan. T. G. Masaryk i slavjanstvo. K analizu dualizma zapadničestva i slavjanofilstva v russkom soznanii. Filosofskij polilog. Sankt Petěrburg: Meždunarodnyj centr izučenija russkoj filosofii, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 119-128. ISSN 2587-7283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31119/phlog.2017.2.10. URL info
 • ZOUHAR, Jan. Racionalita a každodennost. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 63, č. 2, s. 7-16. ISSN 1803-7445. Digitální knihovna FF MU info
 • ZOUHAR, Jan. Nietzsche v Čechách na přelomu 19. a 20. století, Masaryk a Rusko. In Nezník, P., Markov, B. Dostojevskij a Nietzsche. 1. vyd. Košice: FF UPJŠ, 2016, s. 113-144, 235-252, 50 s. ISBN 978-80-8152-464-6. info
 • ZOUHAR, Jan. Literární dílo jako předmět filozofické interpretace. Filozofia. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2015, roč. 70, č. 8, s. 680-684. ISSN 0046-385X. info
 • ZOUHAR, Jan. Patočka o Dialektice konkrétního Karla Kosíka. In Leško, Vladimír; Stójka, Róbert. Patočka a filozofia 20. storočia. Vydanie: prvé. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 393-420. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae. Monografia ; 73. ISBN 978-80-8152-308-3. info
 • ZOUHAR, Jan. Tomáš Garrigue Masaryk's Critical and Distant Engagement with Kant. In Waibel, Violetta L. Detours. Approaches to Immanuel Kant in Vienna, in Austria, and in Eastern Europe. 1. vyd. Göttingen: V&R unipress, 2015, s. 224-230. ISBN 978-3-8471-0481-0. info
 • ZOUHAR, Jan a Róbert STOJKA. Kapitoly z dějin české filozofie 20. století. 1. vyd. Košice: UPJŠ v Košicích, 2015, 210 s. ISBN 978-80-8152-373-1. info
 • ZOUHAR, Jan. Filozofia a nauka. SOFIA. Rzezsow: Instytut Filozofii Universytetu Rzeszowskiego, 2015, roč. 15, č. 1, s. 63-68. ISSN 1642-1248. info
 • ZOUHAR, Jan. Jan Zouhar: Patočka a krásna literatura 19. století. In Leško, Vladimír; Schifferová, Věra; Stojka, Róbert; Tholt, Pavol. Patočka a novoveká filozofia. 1. vyd. Košice: UPJŠ, 2014, s. 385-410. ISBN 978-80-8152-148-5. info
 • ZOUHAR, Jan. Masaryk a Nietzsche. In Doubek, Vratislav; Hájková, Dagmar. Život plný neklidu. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, s. 40-46. ISBN 978-80-87782-33-0. info
 • ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a krásná literatura. In Bohunická, L. ; Lalíková, E. Filozofia - veda - literatúra. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 124-134. ISBN 978-80-8127-111-3. info
 • HORYNA, Břetislav a Jan ZOUHAR. Budoucnost jedné velké tradice (K otázce filosofického překladu). In Plašienková, Zlatica. Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storiočia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2014, s. 23-28. ISBN 978-80-223-3707-6. info
 • ZOUHAR, Jan. Existencialismus a české myšlení 1945-1948. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, č. 1, s. 37-46. ISSN 1803-7445. Digitální knihovna FF info
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Česká filosofie v letech 1945-1948. 1. vyd. Brno: Academicus, 2013, 298 s. ISBN 978-80-87192-22-1. info
 • ZOUHAR, Jan. Svoboda umělecké tvorby (1945-1948: Od svobody k nesvobodě). In Javorská, A.; Sťahel, R.; Mitterpach, K. Metamorfózy slobody v dejinách myslenia. 1. vyd. Nitra: UKF Nitra, 2013, s. 183-192. Philosophica ; sv. 13. ISBN 978-80-558-0509-2. info
 • ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost filosofie. In Dolista, Josef; Maturkanič, Patrik. Strach nemá v lásce místo. 1. vyd. Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2013, s. 98-103. ISBN 978-80-87386-15-6. info
 • ZOUHAR, Jan. La réception de la Révolution française dans la pensée tcheque. In Pružinec, Tomáš; Kohlhauer, Michael. La Révolution française (1789). Réactions philosophiques et littéraires. 1. vyd. Chambéry - Nitra - Noailles: Université de Savoie, Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 113-124. ISBN 978-2-9536153-5-7. info
 • ZOUHAR, Jan. Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946). In Kuzior, A.; Kiepas, A.; Rab, J. IX polski zjazd filozoficzny. 1. vyd. Gliwice, Katowice: Politechnika Slaska, Uniwersytet Slaski, 2012, s. 139-140. ISBN 978-83-61975-72-4. info
 • ZOUHAR, Jan. Osvobozování života a poezie: Karel Teige 1945-1948. In Sucharek, Pavol. Sloboda a jej projekcie. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita, 2012, s. 359-363. ISBN 978-80-555-0619-7. info
 • ZOUHAR, Jan. Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946). Przeglad Filozoficzny : Nowa Seria. Warszawa: Wydawnictwo Institytutu Filozofii, 2012, roč. 21, č. 2, s. 509-513. ISSN 1230-1493. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10271-012-0057-7. info
 • ZOUHAR, Jan. Dějiny filosofie jako filosofie. In Kohák, Erazim. Hledání české filosofie. Vyd. 1. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2012, s. 187-194. ISBN 978-80-7007-388-9. info
 • ZOUHAR, Jan. Dobové ohlasy na Rádlovu Útěchu z filosofie (1945-1948). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 59, č. 2, s. 81-88. ISSN 1803-7445. URL info
 • ZOUHAR, Jan. České osvícenství a české národní obrození. In M. Chabada, R. Maco. Philosophica XXXV - Osvietenstvo ako sposob myslenia. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2011, s. 99-104, 144 s. ISBN 978-80-223-3012-1. info
 • ZOUHAR, Jan. Návrat k TGM 1945-1948. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 58, č. 2, s. 83-88. ISSN 1803-7445. info
 • ZOUHAR, Jan. O českém údělu. Musicologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 159-166. ISSN 1212-0391. info
 • ZOUHAR, Jan. Střední Evropa jako myšlenkový prostor. In Z. Plašienková, V. Leško, B. Szotek. Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť. 1. vyd. Košice: Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2011, s. 15-28. ISBN 978-80-970303-2-2. info
 • ZOUHAR, Jan. Zápisky Josefa Jungmanna. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 185-188. ISSN 1803-7445. info
 • ZOUHAR, Jan. K Patočkově kritice Masarykovy filozofie dějin. In Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010, s. 243-254. ISBN 978-80-7097-833-7. info
 • GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ a Jan ZOUHAR. Nové úkoly české filosofie. In KOSTRBOVÁ, Lucie a Jana MALÍNSKÁ. České křižovatky evropských dějin. 1918: Model komplexního transformačního procesu? 1. vyd. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010, s. 63-75. mimo edice. ISBN 978-80-86495-57-6. info
 • ZOUHAR, Jan. Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie. Leško, Vladimír, Tholt, Pavel. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010, s. 181-186. ISBN 978-80-7097-860-3. info
 • ZOUHAR, Jan. O pojęciu cielesności u Jana Patočki. In KIEPAS, Andrzej a Elzbieta STRUZIK. Terytorium i peryferia cielesności. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2010, s. 149-151. mimo edice. ISBN 978-83-926022-4-8. info
 • ZOUHAR, Jan. Ernst Mach a evropská filosofie přelomu 19. a 20. století. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 220-223, 283 s. ISBN 978-80-210-4808-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-220. Fulltext info
 • ZOUHAR, Jan. Wartości i czas. In ŚLĘCZEK-CZAKON, Danuta a Mariusz WOJEWODA. Wartości - tradycja i współczesność. 1. vyd. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 136-137. Prace naukowe UŚ w Katowicach, Nr. 2677. ISBN 978-83-226-1816-5. info
 • ZOUHAR, Jan. K Patočkovu pojetí času u K. H. Máchy - Kant, Husserl, Heidegger. Leško, Vladimír. In Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2009, s. 165-171, 6 s. ISBN 978-80-7097-768-2. info
 • ZOUHAR, Jan. Česká filozofie 60. let a krásná literatura. In LALÍKOVÁ, Erika a Mariana SZAPUOVÁ. Podoby filozofovania včera a dnes. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2009, s. 261-271. ISBN 978-80-89238-27-9. info
 • ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 69-73. ISSN 1803-7445. info
 • ZOUHAR, Jan. Česká filozofie v šedesátých letech. 1. vyd. Brno: Academicus, 2009, 168 s. mimoedice. ISBN 978-80-87192-08-5. info
 • ZOUHAR, Jan. O Masarykovi. 1. vyd. Bno: Academicus, 2009, 104 s. mimo edice. ISBN 978-80-87192-07-8. info
 • ZOUHAR, Jan. Realita a iluze magického realismu. In Realita a fikcia. 1. vyd. Bratislava: SAV Bratislava, UCM Trnava, 2009, s. 347-353. ISBN 978-80-970303-0-8. info
 • ZOUHAR, Jan. T. G. Masaryk a jubilejní rok 1968. In T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2009, s. 219-222. ISBN 978-80-87375-00-6. info
 • ZOUHAR, Jan. T. G. Masaryk a idea českého státu. H. Pavlincová, J. Zouhar. In T. G. Masaryk a česká státnost. 1. vyd. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008, s. 7-12. ISBN 80-86142-30-2. info
 • ZOUHAR, Jan. Hledání předpokladů. In HAUER, Tomáš. Mezi modernou a postmodernou III. 1. vyd. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 12-18. ISBN 978-80-248-1730-9. info
 • ZOUHAR, Jan. Ke vztahu filozofie a krásné literatury. In POSPÍŠIL, Ivo a Jan ZOUHAR. Literatura a filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 191-194, 5 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4546-0. info
 • ZOUHAR, Jan. T. G. Masaryk - věda a literatura. In KUBÍČEK, Jaroslav. Moravská zemská knihovna v Brně 1808-2008. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2008, s. 37-48. mimo edice. ISBN 978-80-7051-177-0. info
 • ZOUHAR, Jan. Hegelova Fenomenologie ducha ve studiích Jaroslava Kudrny. In LEŠKO, Vladimír a Zlatica PLAŠIENKOVÁ. Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2008, s. 201-208. ISBN 978-80-7097-709-5. info
 • ZOUHAR, Jan. Czech Philosophy in the XXth Century. In HORYNA, Břetislav. Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008, s. 51-62. mimo edice. ISBN 978-80-7182-264-6. info
 • ZOUHAR, Jan. Léta šedesátá a česká filozofie. In PLAŠIENKOVÁ, Zlatica a Barbara SZOTEK. Filozofia a slovanské myšlienkové dědičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie. 1. vyd. Bratislava: Slovenská filozofická spoločnosť pri SAV, 2008, s. 63-74. ISBN 978-80-89256-18-1. info
 • ZOUHAR, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. 1. vyd. Brno: Academicus, 2008, 155 s. mimoedice. ISBN 978-80-87192-02-3. info
 • ZOUHAR, Jan. Idea muzea. In Muzealizace v soudobé společnosti. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, 2 s. ISBN 978-80-86611-28-0. info
 • ZOUHAR, Jan. Filosofie jako cesta k předpokladům. In KRÁMSKÝ, David. Humanitní vědy dnes a zítra. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2007, s. 39-47. Rex humanae. ISBN 978-80-86807-06-5. info
 • ZOUHAR, Jan. On Contemporary Czech Philosophy. Maija Kulle. In Philosophy Worldwide: Current Situation. 1. vyd. Riga: International Federation of Philosophical Societes, 2007, s. 69-81. mimo edice. ISBN 978-9984-624-51-8. info
 • ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a Masarykovo pojetí dějin. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2007, roč. 55, č. 3, s. 457-472. ISSN 0015-1831. info
 • ZOUHAR, Jan. Igor Hrušovský na brněnské konferenci o strukturalismu a historismu v roce 1968. In PLAŠIENKOVÁ, Zlatica a Erika LALÍKOVÁ. Igor Hrušovský, osobnost slovenskej filozofie. 1. vyd. Bratislava: IRIS, 2007, s. 102-108. ISBN 978-80-89238-12-5. info
 • ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ a Jiří GABRIEL. Česká filosofie v letech protektorátu. Poznámky k tématu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 341 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4152-3. info
 • ZOUHAR, Jan. Konference o strukturalismu a historismu v roce 1968. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 56, B 54, s. 85-90. ISSN 0231-7664. info
 • ZOUHAR, Jan. T. G. Masaryk a F. X. Šalda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 56, B 54, s. 33-39, 6 s. ISSN 0231-7664. info
 • ZOUHAR, Jan. Masarykovo a Patočkovo pojetí dějin. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. 1. vyd. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2007, s. 241-251. ISBN 978-80-86254-16-6. info
 • ZOUHAR, Jan. Masaryk ve sporu o Jana Husa. In CHOVANČÍKOVÁ, Irena. T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2007, s. 61-64. ISBN 80-903628-6-9. info
 • ZOUHAR, Jan. Filozofia, nauka i postęp. In GAWOR, Lech. Filozofia wobec XXI wieku. 1. vyd. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004, s. 138-142. mimo edice. ISBN 83-227-2098-X. info
 • ZOUHAR, Jan. Czeska mysl filozoficzna w XX wieku. Anthropos. Lublin: Uniwersytet M. Curie-Sklodowskiej, 2004, roč. 3, č. 1, s. 91-99. ISSN 1732-6680. info

2014/01/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info