prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Professor, Department of Educational Sciences


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.410
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7080
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
 • https://www.researchgate.net/profile/Klara_Sedova
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno tel.: 549497080 e-mail: ksedova@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • Associate professor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Habilitation in Education, Faculty of Arts, Masaryk University; thesis Humor ve škole (Humor at School)
 • 2001 - 2006: Ph.D. in Education, Faculty of Arts, Masaryk University; Ph.D. dissertation Rodinná socializace dětského televizního diváctví (Family Socialisation of Children´s TV watching)
 • 1993 - 2000: MA in Education and Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Masaryk University; MA thesis Populární časopisy pro dívky a jejich vliv na názory a jednání čtenářek (Popular Magasines for Girls and their Impact on Beliefs and Behaviour of their readers)
Přehled zaměstnání
 • Since 2014: Associate professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2003 – 2014: Assistant professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1999 – 2000: Teacher, Matyáš Lerch Gymnasium, Brno
Pedagogická činnost
 • Educational Communication, Sociology of Education, Methods of Qualitative research, Academic Writing
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021 - 2023: Collectivity in Dialogic Teaching: An Intervention Study (GAČR, GA21-16021S)
 • 2017 – 2019: On the Relationship between Characteristics of Classroom Discourse and Student Achievement (GAČR, GA17-0364S)
 • 2015 - 2019: European Joint Doctorate in Teacher Education (EDiTE), Horizon 2020, EU
 • 2013 – 2016: Teacher and pupils in dialogic teaching (GAČR, GA13-23578S)
 • 2009 – 2011: Communication in the Classroom (GAČR, GA406/09/0752
 • 2006 – 2008: Information and communication technologies in everyday work of teachers (GAČR, 406/06/1022)
 • 2005 - 2007: Qualitative Research in Educational Sciences, European Social Funds (CZ.04.1.03/3.2.15.1/0153)
 • 2004 - 2008: Ministry of Labour and Social Affairs project “Education of adults at different stages of a life cycle: priorities, opportunities and possibilities of development” (1J 017/04-DP2)
 • 2003: Media Education in Family (FRVŠ, 675/G5/200)
 • 2001 – 2003: Position of parents as educational and social partners of schools”(GAČR, 406/01/1077)
Akademické stáže
 • 2019: University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Jyväskylä, Finland
 • 2016: King´s College London, Great Britain
 • 2011: Danish School of Education, University of Aarhus, Denmark
 • 2009: Institute of Education, University of London, Great Britain
Univerzitní aktivity
 • Executive editor of journal Studia paedagogica (2008 – now)
 • Academic guarantor of Counselling Centre MU (2018 - now)
 • Member of Think thank for science and research development, Masaryk University, Faculty of Arts (2020 – now)
 • Member of Doctoral board of degree programme of Education (2008 - now)
Appreciation of Science Community
 • 2020: MUNI Scientist Award
Vybrané publikace
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Is dialogic teaching sustainable? Portrait of a teacher three years after completing a teacher development programme. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. 2021, roč. 9, č. 1, s. 37-59. ISSN 2325-3290. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5195/dpj.2021.423. URL info
 • SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Are student engagement and peer relationships connected to student participation in classroom talk? Learning, Culture and Social Interaction. Elsevier, 2020, roč. 26, September, s. 1-12. ISSN 2210-6561. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2020.100411. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK a Martin SEDLÁČEK. Getting Dialogic Teaching into Classrooms. Making Change Possible. Heidelberg: Springer, 2020, 184 s. Understanding Teaching-Learning Practice. ISBN 978-981-15-9242-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-9243-0. SPRINGER info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jana NAVRÁTILOVÁ. Silent students and the patterns of their participation in classroom talk. Journal of the Learning Sciences. 2020, roč. 29, 4-5, s. 681-716. ISSN 1050-8406. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10508406.2020.1794878. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin MAJCÍK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna DREXLEROVÁ, Jakub KYCHLER a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Do those who talk more learn more? The relationship between student classroom talk and student achievement. Learning and Instruction. Elsevier, 2019, roč. 63, October, s. 1-10. ISSN 0959-4752. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101217. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Transforming teacher behaviour to increase student participation in classroom discourse. Teacher Development : An international journal of teachers' professional development. Taylor&Francis, 2017, roč. 21, č. 2, s. 225-242. ISSN 1366-4530. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/13664530.2016.1224775. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon Press, 2016, roč. 57, July, s. 14-25. ISSN 0742-051X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.03.005. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Jana SEDLÁČKOVÁ, Ingrid ČEJKOVÁ, Anna ŠMARDOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 9-34. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-2. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Reflexe jako nástroj změny komunikačního chování učitele: případová studie. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 4, s. 477-494. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Teacher expectancies, teacher behaviour and students’ participation in classroom discourse. Journal of Educational Enquiry. University of South Australia, 2016, roč. 15, č. 1, s. 44-61. ISSN 1444-5530. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově : jak iniciovat a udržet změnu. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 47-69. ISSN 1366-4530. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.2. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Moc v dialogickém vyučování. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, roč. 25, č. 1, s. 32-62. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2015-1-32. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Harmony or Attack : the Function of Student Humor at Lower Secondary Schools. New Educational Review. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, roč. 39, č. 1, s. 27-38. ISSN 1732-6729. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2015-2-3. URL Digitální knihovna FF MU info
 • SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 83-101. ISSN 1802-4637. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 75-94. ISSN 1804-526X. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ a Roman ŠVAŘÍČEK. Troubles with dialogic teaching. Learning, Culture and Social Interaction. 2014, roč. 3, č. 4, s. 274-285. ISSN 2210-6561. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2014.04.001. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4. Digitální knihovna FF info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Pupils’ humour directed at teachers: its types and functions. Educational Studies. England: Routledge, Taylor & Francis, 2013, roč. 39, č. 5, s. 522-534. ISSN 0305-5698. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03055698.2013.801770. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Feedback in educational communication in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. Springer Netherlands, 2012, roč. 24, č. 3, s. 239-261. ISSN 1874-8597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11092-012-9144-8. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Žáci se smějí učitelům : podoby a funkce školního humoru zaměřeného na učitele. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, roč. 22, č. 1, s. 41-65. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-1-41. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Pedagogické efekty humoru ve výukové komunikaci. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2012, roč. 62, č. 4, s. 426-441. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Zuzana MAKOVSKÁ a Jiří ZOUNEK. Dialogické struktury ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika. 2011, roč. 61, č. 1, s. 13-34, 21 s. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 89-118. ISSN 1803-7437. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace: odborný čtvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2010, roč. 20, č. 3, s. 24-48. ISSN 1211-4669. Full text info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mateřský epos: anatomie jednoho žánru. In Umění ve vědě a věda v umění. Praha: Grada, 2010, s. 315 - 325. Mimo edice. ISBN 978-80-247-1707-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Zamlčené hodnocení: zpětná vazba ve výukové komunikaci nadruhém stupni základní školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 2, s. 61-86. ISSN 1803-7437. Fulltext info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 54 - 70. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, č. 1, s. 27 - 52, 25 s. ISSN 1803-7437. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální pedagogika. In Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 787 - 791, 6 s. encyklopedie. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Co víme o výukovém dialogu? Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14, č. 2, s. 11 - 28. ISSN 1803-7437. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009, 172 s. ISBN 978-80-7315-187-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Rodinné vzdělávání dospělých jako součást celoživotního učení. In Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 205 - 232, 27 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-4779-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Vyprávění o mateřství jako heroický epos. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze a Sdružení SCAN, 2007, s. 96 - 101, 5 s. ISBN 80-86620-14-X. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. The Sociology of Childhood in the Czech Republic. In Early Childhood Education. An International Encyclopedia. Westport: Praeger Publishers, 2007, s. 1021 - 1025. svazek 4. ISBN 0-313-34143-5. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007, 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele. In Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007, s. 99 - 106. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2007, U 12, U 12, s. 79 - 92. ISSN 1211-6971. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých. Pedagogika. Praha: PdF UK, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 140-151. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-10. ISBN 80-7043-483-X. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodinách předškoláků. Pedagogická orientace : odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 72 - 85. ISSN 1211-4669. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, U11, s. 55 - 66. ISSN 1211-6971. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Petr NOVOTNÝ. Studentský výzkum jako nástroj poznání pedagogické reality. In PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´06 Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006, s. 1-7. ISBN 80-7368-272-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Podoby pedagogické komunikace v české škole: intencionální a iluzivní dialog. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 368 - 381, 13 s. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu: Rodinná socializace dětského televizního diváctví. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 123 - 132. ISBN 80-210-3891-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Educational Needs of Adults in the Czech Republic. In Education-Line database. 2005. University of Leeds info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Education in Media in Families with Preschool Children. In Education-Line database. Leeds: University of Leeds, 2005, s. 1 - 15. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 19 - 33, 16 s. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Milada RABUŠICOVÁ. Komunitní škola a rodiče. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom. Praha: Agentura Strom, 2004, roč. 2003/2004, č. 10, s. 9 - 12. ISSN 1210-6313. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 176 s. ISBN 80-210-3598-6. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Viktor ŠEĎA. Průzkum uplatnění absolventů VUT v praxi pro rok ukončení studia 1999 2002. Brno: VUT Brno, 2003. ISBN 80-214-2416-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Mateřství jako pozitivní hodnota a žitý svět. In SPFFBU, řada pedagogická U8. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 11 - 27. ISBN 80-210-3120-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - empirická zjištění. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 309 - 320. ISSN 0031-3815. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Komunitní škola a rodiče (případová studie). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 11. konference ČAPV. Brno: Paido, 2003, s. 20-39. ISBN 80-7315-046-8. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Televize v rodinách předškoláků. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, 11. konference ČAPV. Brno: Paido, 2003, s. 51-70. ISBN 80-7315-046-8. info
 • KUNZOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Obraz školy a školství v českých médiích. In SPFFBU, řada pedagogická, U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 99 -110, 11 s. ISBN 80-210-3120-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Eva VÁCLAVÍKOVÁ. České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně - ukončení první fáze projektu. In SPFFBU, řada pedagogická U7. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 93-98. ISBN 80-210-3120-4. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Vlastimil ČIHÁČEK, Kateřina EMMEROVÁ a Klára ŠEĎOVÁ. Vztahy školy a rodiny: analýza současné situace. In Výzkum školy a učitele, 10. konference ČAPV. Praha: Univerzita Karlova, 2002, s. 119 - 120. ISBN 80-7290-089-7. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Populární časopisy pro dívky a jejich vliv na názory a jednání čtenářek. Pedagogika, časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 221 - 225. ISSN 3330-3815. info

2021/01/25

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info