doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.


E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jana Frostová, narozena 8.1.1958 v Brně. Má dvě děti, syn Miroslav (1983) a dcera Tereza (1988)
Workplace
 • Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Employment Position
 • Odborná asistentka
Education and Academic Qualifications
 • 1973 -1979 Absolutorium Státní konzervatoře Brno. Studia zakončena celovečerním koncertem v Besedním domě. 1979 -1981 zaměstnána jako učitelka na LŠU ve Šlapanicích u Brna. Současně pohostinská vystoupení jako sólistka v divadle Reduta v Brně a v Karlínském hudebním divadle, členka Filharmonického sboru Brno, sólová pěvecká vystoupení (Vídeň, Maďarsko), pěvecké recitály a koncerty. 1980 -1985 Janáčkova akademie múzických umění v Brně, obor sólový operní zpěv u operní sólistky Libuše Lessmanové - Noskové. Studia zakončena celovečerním absolventským koncertem a rolí Micaely v opeře Carmen G.Bizeta. Získán titul MgA. 1985 - Vykonána zkouška učitelské způsobilosti na JAMU 1985 - 1986 zaměstnána jako učitelka LŠU ve Šlapanicích u Brna. 1986 - až doposud zaměstnána na katedře hudební výchovy PdF MU. 1987 jednoroční studium základů pedagogiky na FF MU, zakončené písemnou prací Problémy hlasové výchovy při přípravě budoucích učitelů. 2001 - Doktorandské studium Masarykova universita Brno (Ph.D.) Studium zakončeno disertační prací Využití pěvecké techniky při reedukaci a rehabilitaci hlasových poruch. (Application of singing-voice techniques in re-education and rehabilitation of selected voice disorders ) Odborná stáž: 2000 - Therapeutisches Centrum, Lennestandt Altenhundem, Germany
Scientific and Research Activities
 • Předmětem jejího zájmu jsou témata související s péčí o hlas, s technikou mluvního i zpěvního hlasu a kulturou řeči. Již od dob studií se zabývá problematikou hlasových poruch a možnostmi jejich rehabilitace. V rámci vědecko-výzkumné činnosti spolupracuje s foniatrickou klinikou.
University Activities
 • 2000- založila a je uměleckou vedoucí sboru Millénium na PdF MU, který navštěvují studenti fakult MU. Nyní koncertní činnost se sborem.
Extrauniversity Activities
 • 2005 realizátorka celostátní hudební soutěže v rámci projektu Pod jedním sluncem SUZ Ministerstva vnitra České republiky.
Selected Publications
 • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlasovou kondici. In 15. Česko-slovenský foniatrický kongres, XXVIII. Foniatrické dny Evy Sedláčkové, Ostravice, 8.6. - 10.6. 2017. 2017. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlasovou kondici jako součást činnosti sbormistra. 2016. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlas studentů a učitelů. In 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 2016. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Voice Care Counselling for Teachers and Students. In SEDLÁČEK, Marek. Music Education – Terra Cognita? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 77-83. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016. URL info
 • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlas studentů a učitelů. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 121-129. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016. URL info
 • FROSTOVÁ, Jana. Podpůrná cvičení pro hlasovou kondici. 2015. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlasovou kondici dětí. MŠ Univerzitka, 2015. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Mojmír LEJSKA. Hodnocení kvality hlasu pomocí DSI (Dysphonia Severity Index). Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč.63, č. 1, s. 10-15. ISSN 1210-7867. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti se zavedením předmětu Péče o hlasovou kondici na PdF MU. In HALA, P. (ed.). Musica viva in schola XXIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 200-206. ISBN 978-80-210-7565-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7565-2014. URL info
 • FROSTOVÁ, Jana. Hudební workshop. 2014. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti se zavedením předmětu Péče o hlasovou kondici v návaznosti na výsledky šetření výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. In Konference ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. STOLETÍ. 2014. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Jaroslav ŘEZÁČ. Guidance of future teachers to pedagogical interaction directed towards voice condition. In Tretyakova Natalia Vladimirovna. Sbornik statej 3-j meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii 26. aprelja 2013 Problemy kačestva fizkulturno-ozdorovitelnoj i zdoroveseregajuščej dejatelnosti obrazovatelnych učreždenij. 1. vyd. Jekatěrinburg: Rossijskij gosudarstvennyj professionalno-pedagogičeskij universitet, 2013. s. 262-266. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Exercises for the care of the voice for those working in medical, paramedical, education and related professions. In Lee, L. Proceedings of the 18th International Seminar of the Commission on Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine. 1. vyd. Nedlands, W.A.: ISME Commission for Special Education, Music Therapy and Music Medicine, 2011. s. 61-64. ISBN 978-0-9806310-4-3. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Changes of the quality of voice in nursery school teachers measured by the DSI and VHI methods: Evaluation on completion of a training programme. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 149-160. ISBN 978-80-210-5720-3. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Phonation and resonance exercises for a tired voice in teachers. In VIII. Mižnarodna naukovo-praktična konferencia: Valeologia. 1. vyd. Charkov: Charkivskij nacianolnij universitet imeni V.N. Karazina, 2010. s. 232 – 236. ISBN 978-966-623-644-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana. The teaching voice and the posture. In Problemy zdorovja v profesii pedagoga: materialy Meždunarodnovo seminara, Belgorod. 1. vyd. Belgorod: Belgorodskij gosudarstvennij universitet, 2010. s. 80-84. ISBN 978-5-98242-136-4. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu u učitelek mateřských škol měřené DSI : zhodnocení po tréninkovém programu. In 6. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Škola a zdraví pro 21. století, Brno, Anotace referátů z Mezinárodní vědecké konference, s.16. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Changes of the vocal quality of teachers in relation to their professional preparation (as measured by the Dysphonia Severity Index). In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 193-204. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Jaroslav ŘEZÁČ. The Projection of 'Singing Tendencies' into Professional Communication. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 205-220, 21 s. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Recommendations for a good condition of the voice in young school teachers. In Évfordulós zeneszerzök: Tanulmánykötet. 1. vyd. Szeged: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzö Kar., SZEGED, 2010. s. 108-115. ISBN 978-963-9927-30-8. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu u učitelek mateřských škol měřené DSI : zhodnocení po tréninkovém programu. In 6. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Škola a zdraví pro 21. století, Brno. 2010. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Changes of the quality of teachers' voices measured by the DSI method in the process of university education. In 29th ISME World Conference of the International Society for Music Education, August 1-6,2010, Beijing, China. 2010. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Jaroslav ŘEZÁČ. Projection of singing into professional communication. In 29th ISME World Conference of the International Society for Music Education, August 1- 6, 2010, Beijing. China. 2010. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Jaroslav ŘEZÁČ. Projection of singing into professional communication. In In 29th ISME World Conference of the International Society for Music Education, August 1- 6, 2010, Beijing, China. 2010. p.167. 2010. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Changes of the quality of teachers' voices measured by the DSI method in the process of university education. In In 29th ISME World Conference of the International Society for Music Education, Abstract, August 1-6,2010, Beijing. China. 2010. p.147. 2010. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Zahraniční literatura vztahující se k hlasové problematice. In Škola a zdraví v současné odborné literatuře, ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ, seminář. 2010. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlasovou kondici učitelů. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s MSD, 2010. 198 s. Škola a zdraví 21. ISBN 978-80-210-5355-7. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Hlas a držení těla. In XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process : proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM [CD-ROM] file:///D:/6clanky/3frostoj.pdf. 1. vyd. Brno: University of Defence Faculty of Economics and Management, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7231-650-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Hlasová cvičení pro podporu kondice hlasu. In Zborník z medzinárodného sympózia Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III; sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2009. s. 249-257, 1057 s. ISBN 978-80-8094-554-1. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k profesní přípravě. In Přehled anotací 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21, Brno. s.14. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Changes of the quality of voice measured by the DSI in relation to the teaching profession. In School and Health 21, 2009 Topical Issues In Health Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 135-147, 370 s. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Recommended exercises for teachers with impaired voice. In 5th International Conference SCHOOL AND HEALTH 21, School and Health for 21th Century, August 24-26. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Jaroslav ŘEZÁČ. Projekce zpěvnosti do profesní komunikace. In Přehled anotací 5. mezinárodní konference Škola a zdraví 21, Brno. s.16. 2009. ISBN 978-80-7392-098-2. info
 • ŠVEC, Jan, Mojmír LEJSKA, Jana FROSTOVÁ, Michal ZÁBRODSKÝ, Jan DRŠATA a Pavel KRÁL. Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem. Otorinolaringologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2009, roč. 58, č. 3, s. 132-139. ISSN 1210-7867. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Recommendations for a good condition of the voice in young school teachers. In In "Évfordulós zeneszerzök" - mezinárodní hudebně pedagogická konference v Szegedu při SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzö Kar. 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Singing concert. SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzö, 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Poor posture and its influence on the voice. Vjesnik Charkivskogo nacianolnogo universitetu imeni V.N. Karazina. Charkov: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, 2009, roč. 862, č. 6, s. 143-148. ISSN 2073-3771. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Vánoční koncert muzikálového sboru Millenium PdF MU. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Koncert muzikálového sboru Millenium ke dni absolventů MU na PdF MU. Brno: PdF MU, 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Hlasová cvičení pro podporu kondice hlasu. In Medzinárodné sympózium Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien III Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Nitra. 2009. ISBN 978-80-8094-554-1. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k profesní přípravě. In Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Škola a zdraví pro 21. století, Brno. 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Jaroslav ŘEZÁČ. Projekce zpěvnosti do profesní komunikace. 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Problemy reabilitacii golosa u učitelej. In M. P. Dragomanov National Pedagogical University, Institute of Arts, Kiev. 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Zdorovij golos učitelja. In Municipální Pedagogická univerzita Borise Grynčenka, Institut předškolní, základní a umělecké výchovy, Kiev. 2009. info
 • FROSTOVÁ, Jana. K možnostem autodiagnózy mluvního a zpěvního hlasu učiteli základní školy. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu: sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 62-68. ISBN 978-80-7231-511-6. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Rehabilitation system exercises and their use for treating music teachers´ impaired voices. In 28th ISME World Conference Bologna. 2008. info
 • FROSTOVÁ, Jana. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 65-78. School And Health 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi. In Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Perception of difficulties caused by voice in primary school teachers. In 4. Mižnarodnaja naukovo-praktična konferencia (2). 1. vyd. Charkov: Charkovskij nacionalnij universitet imeni V. N. Karazina, 2008. s. 186-191. ISBN 978-966-8603-20-4. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Postoj učitelů k hlasu z hlediska potřeb profese. In XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 6. foniatrický kongres. 2008. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti s měřením kvality hlasu pomocí DSI. In Podzimní celostátní foniatrický seminář, Brno. 2008. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Negativní vlivy na hlas učitele. Rodina a škola. Praha: Portál, 2007, roč. 1., 1., s. 22-23. ISSN 0035-7766. info
 • FROSTOVA, Jana. Příspěvek k vývoji hlasu učitelů v kontextu pedagogické profese. In Přeled anotací. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. s. 9-10. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • FROSTOVÁ, Jana. A Rehabilitation System and Recommended Exercises for Teachers with Voice Disorders. In ŘEHULKA, Evžen. Škola s zdraví 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 417-426. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • FROSTOVÁ, Jana. A Rehabilitation System for Teachers with Voice Disorders. In Human Health 5. 1. vyd. Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskaja akademija postdiplomnogo pedagogičeskogo obrazovanija, 2007. s. 181-183. ISBN 978-5-7434-0416-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Radan HAVLÍK. Komplexní reedukace hlasu v AFC. Otorinolaringologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 56, č. 1, s. 35-38. ISSN 1210-7867. info
 • FROSTOVA, Jana. Faktory negativně ovlivňující kvalitu hlasu učitele. In Skola a zdraví pro 21.století. 2006. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Vladislav NAVRÁTIL. Poznámka k subjektivnímu a objektivnímu hodnocení hlasových poruch učitelů. In XXIV Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. UNOB Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. s. 36-39. ISBN 80-7231-139-5. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Vladislav NAVRÁTIL. A Note on Subjective and Objective Assessments of Voice Disorders in Teachers. In Care of Educational Institutions about Children Health. Materials of International Scientific Symposium. I. Saint Petersburg, June 28 - 30, 2006: Russian Ministery of Education, Association of Saint Petersburgs Valeologists, 2006. s. 121-123. ISBN 5-7434-0349-X. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Mojmír LEJSKA. Quality of life in people with voice disorders and its changes investigated by means of handicap tests. In Care of Educational Institutions about Children Health. Materials of International Scientific Symposium. 1. vyd. Saint Petersburg, Russia: Ministery of Education and Science of Russian Federation, Association of St. Petersburgs Valeologists, 2006. s. 119 -121. ISBN 5-7434-0349-X. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Mojmír LEJSKA. Hodnocení poruch hlasu hendikepovým testem. In Sborník přednášek;69. kongres české společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd. Plzeň: Otorinolaryngologická klinika LF UK a FN Plzeň, Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku, 2006. s. 10-11. ISBN 80-7177-926-1. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Factors negatively influencing the voice quality of a teacher. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 565-578. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Rehabilitation of Selected Voice Disorders inTeachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2005. s. 263-272, 9 s. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Problematika interpretace lidové písně z hlediska pěvecké techniky. In Musica viva in schola XIX. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 82 - 85. ISBN 80-210-3796-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana. K problematice příčin neúspěchů při rehabilitaci hlasových poruch pěveckou metodou. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu: sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2005. s. 58-60. ISBN 80-85960-92-3. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Hlasový projev učitele a žáka v systému školního vzdělávání. In Národný kongres SSO Piešťany, XVI. Celoštatne foniatrické dny Evy Sedláčkové, III. Česko-slovenský foniatrický kongres, 17. Dětský otolaryngologický kongres. 2005. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Význam kvality hlasu u vojenských profesionálů. In Zborník z medzinárodnej vojensko-vedeckej konferencie Etika v príprave a činnosti vojenských profesionálov. 1. vyd. Bratislava: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenské republiky a Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš, 2005. s. 158 - 162. ISBN 80-8040-273-6. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Analýza možných příčin neúspěchu rehabilitace hlasu pěveckou metodou. In Sborník - 2.česko-slovenský foniatrický kongres a XV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 2004. info
 • FROSTOVA, Jana. Možnosti pěveckého pedagoga jako hlasového terapeuta ve foniatrii. In Sborník - 1.česko-slovenský foniatrický kongres a XIV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 1. vyd. Brno: AUDIO-Fon centr, 2003. s. 80 - 82. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Využití pěvecké techniky při reedukaci vybraných hlasových poruch. In Novinky ve foniatrii -Phoniatric Today. 1. vyd. Praha: Foniatrická klinika Univerzita Karlova v Praze, 2002. s. 108-109. ISBN 80-7262-188-2. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Kultura mluvního a zpěvního hlasu jako prevence hlasových poruch. In Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2002. s. 166 -170. ISBN 80-7042-216-5. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Využití pěvecké techniky při reedukaci a rehabilitaci hlasových poruch. 1. vyd. Pedagogická fakulta: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 144 s. Disertační práce. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Význam pěvecké techniky pro nápravu zanedbaného mluvního projevu u adeptů učitelství na PdF MU. In Musica viva in schola XVI. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2000. s. 146-150. ISBN 80-210-2427-5. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Péče o hlas. Financováno z grantového úkolu HESP 1121, č. HC 49/98. In Švandová, B. - Jelínek, M. a kol. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PdF MU Brno, 1999. s. 279-295. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-2186-1. info
 • FROSTOVÁ, Jana. Leoš Janáček - učitel zpěvu a jeho vztah k Pivodově škole. In Musica viva in schola XIII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1997. s. 132-135. ISBN 80-210-1223-4. info
 • VANIAKOVÁ, Mária a Jana FROSTOVÁ. Základy hlasové výchovy pro učitele I. st.základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 55 s. PdF MU 1. ISBN 80-210-1229-3. info

2010/01/05

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info