PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.

Department of German, Scandinavian and Netherland Studies


Office: bldg. J/J.422
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5022
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
  nar. 8. 10. 1956 v Novém Městě na Moravě
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU
  Arna Nováka 1, 660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006 – Ph.D., Masarykova univerzita, obor Německá literatura, disertační práce "Emil Hadina (1885-1957). Zum literarischen Leben in der Provinz."
  1981 – PhDr., UJEP Brno, obor němčina a čeština, diplomová práce "Recepce Friedricha Hoelderlina v české literatuře"
Přehled zaměstnání
 • 2006–dosud odborný asistent Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno
 • 1994–2006 asistent Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU Brno
 • 1994–1997 lektor češtiny na vídeňské univerzitě
 • 1985–1994 odborný asistent katedry germanistiky a nordistiky FF MU Brno (UJEP Brno)
 • 1982–1985 asistent katedry germanistiky a nordistiky UJEP Brno
 • 1981–1982 učitel na základní škole v Medlově u Uničova
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia literatury
 • Německá literatura 1700-1790
 • Úvod do dějin a kultury německy mluvících zemí
 • Jazyková a překladová cvičení
 • Německá literatura od naturalismu po expresionismus
 • Německá literatura od expresionismu po exil
 • Diplomový seminář
 • Překladová cvičení k hospodářské němčině
 • Teorie překladu II - aplikace
 • Parodie a její předlohy
 • Moravská německy psaná literatura 19. a 20. století
 • Pražští němečtí židovští autoři (od Sippurim po H. G. Adlera)
 • Krátká próza kolem roku 1900
 • Autobiografie německy píšících spisovatelů 19. a 20. století
Vědeckovýzkumná činnost
 • německá literatura na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století
 • germanoslavica
Universitní aktivity
 • 2002 – 2011 člen akademického senátu FF
Mimouniverzitní aktivity
 • člen výboru Německého kulturního sdružení region Brno člen Společnosti pro dějiny židů v České republice 2007 člen Internationale Robert-Musil-Gesellschaft
Vybrané publikace
 • MAREČEK, Zdeněk. "Židé jsou cizinci mezi námi." Jan Herben jako mladší souputník Masarykův a jejich vztah k židovství. In Eva Rusínová. Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 121-132. ISBN 978-80-280-0059-2. 2022. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Literarische Grenzgänger im doppelten Sinne : Karl-Markus Gauß und Beppo Bayerl an der Grenze von Staaten und Genres. In Müller-Funk, Wolfgang; Budňák, Jan; Pospíšil, Tomáš; Urválek, Aleš. 30 Jahre Grenze und Nachbarschaft in Zentraleuropa : Literatur, Kultur und Geschichte : Kultur – Herrschaft – Differenz, vol. 27. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. s. 185-197. ISBN 978-3-7720-8723-3. 2022. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Prosaminiaturen einer Lyrikerin. Zur Funktion von rhythmischer und semantischer Balance in Tina Strohekers Büchern ‚Inventarium: Späte Huldigungen‘ (2018) und ‚Hana oder Das böhmische Geschenk‘ (2021). In Form und Funktion. Konference Svazu germanistů České republiky; Ostrava, FF OU; 19. 5. 2022. 2022. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Emil Hadina. In Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918-2018. Eds. Iba Málková, Svatava Urbanová. První. Brno: Host. s. 96-97. ISBN 978-80-275-1361-1. 2022. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Patří Musil do Brna? In přednáška v Knihovně Jiřího Mahena, Brno, 15. 6. 2022. Knihovna Jiřího Mahena, 2022. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier, 2020. zpráva na stránkách FF MU info
 • MAREČEK, Zdeněk. Kronika Pražského komorního divadla. Literarni noviny, priloha Divadlo a film. Praha, roč. 2020, 4/2020, s. 4. ISSN 1210-0021. 2020. info
 • MAREČEK, Zdeněk. překlad 4 kapitol knihy Diktátoři v kině od Petera Demetze. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISBN 978-80-7325-508-4. 2020. info
 • MAREČEK, Zdeněk a Jan BUDŇÁK. Literární procházka Jiná topografie Brna. meetingbrno.cz, 2020. S. 18 info
 • MAREČEK, Zdeněk. Robert Musils Kakanische Stadt B. In Sudetendeutscher Tag 2019. 2019. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Pavel Švanda, Milan Uhde, Zdeněk Rotrekl. O paměti města Brna a reflexi jeho pohnutých dějin. In Eva Rusínová. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince. s. 182-204. ISBN 978-80-210-9298-3. 2019. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Ein Staat im Staate. Zu Ludwig Winders Darstellung des Systems Baťa im Roman Doktor Muff. In Ludwig Winder als Österreicher und Tschechoslowake. 2019. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Naši němečtí krajané. Pražská německá literatura a její česká recepce. In Rusínová, Eva. Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita. s. 179-193. ISBN 978-80-210-8962-4. 2018. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Vzpomínková próza židovských autorů autorů po roce 1945. In Rusínová, Eva. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 187-206. ISBN 978-80-210-8567-1. 2017. info
 • MAREČEK, Zdeněk. "Was sie erlebt hatten, liess sie schweigen." Peter Härtlings Brünn am 28. Juni 1914 im Roman "Grosse, kleine Schwester". In Tvrdik, Milan; Haslmayr, Harald. Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexion. první. Wien: New Academic Press. s. 371-386. ISBN 978-3-7003-1950-4. 2017. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. „Das Gute siegt schon dadurch, dass man das Böse vergisst?". Zu Josef Mühlbergers Kriegsdarstellung in seinem Roman Verhängnis und Verheißung sowie in seinem ,Tagebuch einer Kriegskameradschaft' Die schwarze Perle. In Jakub Janovec (ed.). Josef Mühlberger, významný trutnovský rodák. Sborník z konference Josef Mühlberger a jeho koncept česko-německého smíření, konané v Trutnově v roce 2015. první. Trutnov: Paměť Krkonoš a Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše. s. 49–63. 2017. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Entzweit mit Schönheitsgefühlen. Zu František Halas-Übersetzungen ins Deutsche. In „Wie ist das übersetzt?“ Analyse und Beschreibung des translatorischen Œuvres. Fünftes Germersheimer Symposium Übersetzen und Literatur. 2017. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Rým a asonance v překládání českého a německého verše. In Konference Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem. 2017. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Doppelte Topographie Brünns. In Abschluss-Workshop der Admoni-Schule des DAAD, Tagungsort Karlova univerzita Praha. 2017. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Marie von Ebner-Eschenbach. Dichterin dreier Jahrhunderte 1830-1916-2016. Ein Tagungsbericht. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, roč. 30, č. 2, s. 129-131. ISSN 1803-7380. 2016. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Místa,která jsme opustili, žijí dál. Báseň Ivana Blatného v překladech do dvanácti jazyků. první. Tišnov: Miroslav Klepáček - SURSUM. 48 s. Literární dílna - Proměny jazyka. 2015. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Ivan Blatný a Brno 1945. In Zdeněk Mareček, Ljubov Vondroušková. Místa, která jsem opustili, žijí dál. první. Tišnov: Miroslav Kropáček SURSUM. s. 25-39. 2015. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Verdrängung des Tarock durch Skat. Marginalien zum literarischen Leben des deutschsprachigen Brünn um 1900. In Fiala-Fürst, Ingeborg. Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 203-220. Die e-book Reihe des Olmützer Österreich-Zentrums. ISBN 978-80-244-4498-7. 2014. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Česky píšící židovští autoři. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 162-173. ISBN 978-80-210-5871-2. 2012. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Prager und Brünner deutschsprachige Literatur der Jahrhundertwende. In veřejná přednáška, Wydzial Filologiczny, Instytut Filologii Germanskiej, Wrocław. 2012. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Obnovit status quo ante : Hermann Ullmann a recepce německého konzervativismu. In Urválek, Aleš. Dějiny německého a rakouského konzervativního myšlení. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009. 478 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7182-252-3. První. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. s. 212-223. ISBN 978-80-7182-252-3. 2009. ukázka, s. 212-217. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Brünner Trunkenheit, Theresienstädter Stille. Zu Tragik der jüdischen Assimilitation bei Karl Kreisler (1882-1942). In Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien, (eds.): Jaroslav Kovář, Aleš Urválek. Brno : Academicus, 2009. první. Brno: Academicus. s. 45-63. ISBN 978-80-87192-06-1. 2009. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Rose Ausländer in tschechischen Übertragungen von Otto F. Babler und Zlata Kufnerová. In Manfred Müller, Larissa Cybenko (Hg.): Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. Wien: Litverlag, 2009. první. Wien: Litverlag. s. 75-79. ISBN 978-3-643-50107-3. 2009. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Manfred Chobot. In Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Hg. von Wilhelm Kühlmann. ,. : 2008. 2. vyd. Berlin/New York: Walter de Gruyter. s. 415-416. Band 2. ISBN 978-3-11-018962-9. 2008. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Als Wellensurfer lernst du, mit der Geduld umzugehen ... Zum Werk Manfred Chobots. In Chobot bleibt (ed. Wolfgang Müller-Funk, Karin Zogmayer). první. Weitra: Bibliothek der Provinz. s. 179-188. ISBN 978-3-85252-790-1. 2007. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Wendepunkte und Wiederkehren. Zur Reflexion der Gräuel der letzten Kriegstage und der wilden Vertreibungen in der tschechischen Prosa. In In Tomáš Knoz (ed.): Tschechen und Österreicher. Gemeinsame Geschichte, gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien - Brno: Janineum - Matice moravská. s. 109-117. ISBN 3-901194-14-2. 2006. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Emil Hadina. In Lexikon deutschmährischer Autoren. 1. vyd. dodatků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. nečíslováno, 6 s. Beiträge zur mährischen deutschspr. Literatur, 7. ISBN 80-244-1280-2. 2006. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Heimatfeindlich - angeheimelt. Ke vztahu německy píšících spisovatelů k Moravě. Rozrazil. Brno: Větrné mlýny, roč. 2006, č. 07, s. 115-117. ISSN 1801-4755. 2006. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Čehona, Christian, Hermann. Der Umsturz 1918 und der Zerfall der Monarchie als Thema einiger tschechischer und österreichischer nationalistischer Romane der zwanziger Jahre. In Renata Cornejo, Ekkehard W. Haring (ed): Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels. První. Wien: Praesens Verlag. s. 37-53. ISBN 3-7069-0339-3. 2006. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Brünner Zeitungen der Jahrhundertwende und der Zwischenkriegszeit. In Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. (Hrsg. von J. Riecke, B.-M. Schuster). 1. vyd. Berlin: Weidler Buchverlag. s. 329-346. ISBN 3-89693-419-8. 2005. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Nun ist in diesen Tagen durch die Tat des Führers das Wissen gegeben, daß es anders werde. Zur deutschen Literatur in der Brünner Volksdeutschen Zeitung bzw. im Brünner Tagblatt in der Protektoratszeit. In Literatur unter dem Hakenkreuz : Böhmen und Mähren 1938 - 1945 / hrsg. von Peter Becher und Ingeborg Fiala-Fürst. 1. vyd. [Furth im Wald]: Vitalis. s. 88-163. Vitalis Scientia Band Nr. 6. ISBN 3-89919-030-0. 2005. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Der Mord auf dem Campus. Kriminální román jako téma semináře kreativního psaní ve výuce germanistů. In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk. s. 117-127. ISBN 80-7239-182-8. 2005. info
 • MAREČEK, Zdeněk. "...kein Grund, die Zügel locker zu lassen." Zur Chorphantasie von Gert Jonke und ihrem Ort im Kontext seines Werkes. In Kunst und Musik in der Literatur. Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag. s. 17-29. ISBN 3-7069-0286-9. 2005. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Karl Kraus, Brünner Krausianer und deren Versuche, den literarischen und journalistischen Augiasstall in Mähren auszumisten. In Karl Kraus - Jičínský rodák a světoobčan/In Jičín geboren , in der Welt zu Hause. Sborník referátů z mezinárodní konference. první. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Památník národního písemnictví Praha a Regionální muzeum a galerie Jičín. s. 295-315. ISBN 80-86254-10-0. 2004. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Doslov. In Mühlberger, Josef: Chlapci a řeka. První. Brno: nakladatelství Barrister & Prinicipal. s. 77 - 95. neudáno. ISBN 80-86598-38-1. 2003. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Kosmopolitisches Weltkonzept oder Reiseliteratur? Zum Werk Manfred Chobots aus dem letzten Jahrzehnt. In Der Dichter als Kosmopolit. Zum Kosmopolitismus in der neuesten österreichischen Literatur. První. Wien: Edition Praesens. Verlag für Literatur und Sprachwissenschaft. s. 127 - 145. ISBN 3-7069-0208-7. 2003. informace o knize na stránkách nakladatelství info
 • MAREČEK, Zdeněk. Zur Darstellung des Code-Wechsels im deutsch-tschechischen Sprachmilieu in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. In Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové. s. 492-505. ISBN 80-7041-162-7. 2003. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Deutschsprachige Autoren jüdischer Herkunft aus Mähren - von der Aufklärung bis 1918. In XXVI. Nikolsburger Symposium. Mährische Juden in der österreichischen Monarchie (1780-1918). 24.-25. Oktober 2000. 1. vyd. Břeclav, Brno: Státní okresní archiv Břeclav; Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, pobočka Brno; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. s. 131-150. ISBN 80-7275-017-8. 2002. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Vom Mitarbeiter Strobls zum Mitglied der Kosmopolitischen Gesellschaft. Zum Werk des Brünner Prosaisten Karl Wilhelm Fritsch. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 269-294. Beiträge zur mährischen dtsprach. Lit., Bd. 4. ISBN 80-244-0347-1. 2001. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Im Schatten der Prager deutschen Literatur. In Verwehte Spuren. Deutschsprachige jüdische Schriftsteller aus Mähren/Zaváté stopy. Židovští spisovatelé německého jazyka z Moravy. první. München: Adalbert Stifter Verein. s. 3-10. ISBN 3-9805378-8-9. 2001. URL info
 • MAREČEK, Zdeněk. Musilova brněnská léta. Host. Brno: Host, roč. 2001, č. 3, s. 34 - 36. ISSN 1211-9938. 2001. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Die literarische Welt in der Musik von E. W. Korngold. In Drlíková, Eva (ed.): The Korngolds _ their Era and Contemporaries. Die Korngolds _ ihre Zeit und Zeitgenossen. Brno: Opus musicum. s. 87-94. Bibliotheca Opus musicum XII. ISBN 80-900317-6-3. 2000. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Emil Hadina im Kontext der deutschsprachigen national orientierten Autoren aus Maehren und Schlesien. In Ingeborg Fialová _ Fürstová (ed.), Mährische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandaufnahme. Olomouc: Univerzitní nakladatelství. s. 168-201. ISBN 80-244-0010-3. 1999. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Europa tanzt Walzer. Franz Joseph I. in der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts. In An Meine Völker: die Literarisierung Franz Josephs I. První. Bern: Peter Lang. s. 147-165, 17 s. ISBN 3-906761-74-6. 1998. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Ein gerechter Kampf fuer natiole Interessen.Zu zwei Romanen der Brünner Autoren Karl Wilhelm. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, roč. 1998, R3, s. 57-72. ISSN 1211-4979. 1998. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Deutsche und Tschechen. Imagologische Aussagen in ausgewählten Werken der tschechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhundert. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, roč. 41, s. 103-115. ISSN 0084-0041. 1995. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Elite zwischen Mensch und Spatz. Weltoffenheit und Heimatenge: Die deutschsprachige Kultur in Brünn (1918 - 1938). Wiener Journal. Wien: Wiener Journal Zeitschriftenverlag, roč. 1995/1996, 183- 184, s. 49-50, 1995. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Mähren und Mährer bei Franz Schamann. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická. V Brně: Masarykova univerzita, roč. 9, K 16, s. 83-92. ISSN 1211-4979. 1994. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Německá literatura na Moravě a ve Slezsku po roce 1918 a její bojovně protičeské zaměření. Robert Hohlbaum, Emil Hadina, Karl Hans Strobl. Světová literatura : revue zahraničních literatur. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, roč. 39, č. 2, s. 199-207, 1994. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Eine vornehme Kolportage. Zur Dichotomie von höherer und niederer Literatur. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, K 14, č. 8, s. 81-91, 1992. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Das Parodistische bei Walter Seidl. Bonn: DAAD. s. 75-81. ISBN 3-87192-498-9. 1992. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Spiel um die Welt. Ein Stück Walter Seidls im Vergleich zu einigen Werken Karel Čapeks. Brno: Masarykova univerzita, K 12, č. 7, s. 105-114, 1991. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Zum Romanwerk Walter Seidls. Berlin: Brücken-Verlag, roč. 1991/1992, s. 93-99, 1991. info
 • MAREČEK, Zdeněk. K recepci německého dadaismu v české literatuře. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, D 35(1988), s. 63-69. ISSN 0231-7818. 1988. info
 • MAREČEK, Zdeněk. "Das schöne Buch verdient das stärkste Interesse besonders der weiblichen Lesewelt". Zur Autorenstrategie von Emil Hadina. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, K 10, s. 109-124, 1988. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Die "Stimme gegen die katastrophale Entwicklung des Geisteslebens" in der sudetendeutschen bürgerlichen Literatur. In bruecken. Germanistisches Jahrbuch DDR - CSSR. Praha: Lektorat fuer deutsche Sprache und Literatur beim Kultur- und Informationszentrum der DDR in Prag. s. 155-158. 1985 / 1986. 1986. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Emil Hadinas Dichterromane. Zur Morphologie und Rezeption eines Genres. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, K 8, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 5 (1986). Brno: Univerzita J. E. Purkyně, K 8, s. 123-135, 1986. info
 • MAREČEK, Zdeněk. Zu einigen Fragen der Hölderlin-Rezeption in Böhmen. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, K 4, č. 3, s. 99-109, 1982. info

21. 3. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info