Mgr. Václav Šmatera


E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Václav Šmatera; narozen 14. 9. 1997 v Brně
Pracoviště
  • Katedra politologie a Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Akademické stáže
  • září 2021 – únor 2022: Vídeňská univerzita; říjen 2023 – leden 2024: Vídeňská univerzita
Univerzitní aktivity
  • 2023: člen akademického senátu FSS MU
Ocenění vědeckou komunitou
  • 2021: Cena I. A. Bláhy – za práci: Analýza postojů politických stran a hnutí při přijímání novely insolvenčního zákona; 2022: Cena Iva Možného – za dokument o voličích českých politických stran (S)dělení lidu; 2023: IUS et SOCIETAS - za esej: Problematika exekucí v ČR aneb příběh vychýleného práva mající politické následky
Vybrané publikace
  • ŠMATERA, Václav a Aneta PINKOVÁ. Konec českých exekucí? Policy analýza interakcí a postojů českých parlamentních stran k problematice oddlužení. Politologická revue : diskuse - zprávy - recenze. Praha: Česká společnost pro politické vědy, 2020, roč. 26, č. 2, s. 61-78. ISSN 1211-0353. URL info

2. 1. 2024

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info