doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.


Phone: +420 532 23 8281
E‑mail: