doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.

Qualifications

Finished procedures

Habilitation procedures
Applicant's name at procedure initiation RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Applicant's workplace at procedure initiation Univerzita Palackého v Olomouci
Procedure field Plant Physiology
Faculty implementing procedure Faculty of Science
Procedure status appointment to associate professor
Procedure initiation date 11 Mar 2019
Procedure conclusion date 1 Mar 2020
Habilitation thesis (publicly available part) Leaf senescence as a light-dependent process
Habilitation thesis reviewers doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (Central European Institute of Technology MU)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (Slovenská polńohospodárska univerzita v Nitre)
Reviewers' thesis reports Report 1 | Report 2 | Report 3
Public lecture 3 Oct 2019 | Lecture Evaluation
habilitation board
Chair prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (Faculty of Science MU)
Members prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Board decision Board Decision
Faculty scientific board session date 4 Dec 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info