PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
 • Date of Birth: December 9, 1962
 • Tábor
 • Czechoslovakia
Workplace
 • Department of Media Studies and Journalism
 • Faculty of Social Studies
 • Masaryk University
 • Joštova 10
 • 602 00 Brno
 • Czech Republic
Employment Position
 • Senior Lecturer
Education and Academic Qualifications
 • 1993-2000 postgraduate study (Ph.D.) at the Masaryk Universty, Faculty of Social Studies, Department of Sociology, Brno, Czech Republik Ph.D. degree in sociology (Ph.D. theses: "Television and Everyday Life"; advisor: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.),
 • 1988-1993 the study at Masaryk University Brno, Faculty of Arts, Department of Sociology, Master degree in sociology; (theses: ``Insanity, Reason and Power: Interpretation of Foucaults Conception of Madness''; advisor: doc. PhDr. Jaroslav Střítecký).
Employment Summary
 • Since January 1998 Senior Lecturer, Department of Media Studies and Journalism, the Faculty of Social Studies at Masaryk University Brno, the Czech Republic
 • September 1994-December 1997 Senior Lecturer, Department of Sociology Faculty of Arts, Masaryk University, the Czech Republic
 • July 1993-August 1994 Director of agency Focus - Centre for Social and Market Analysis
Pedagogical Activities
 • Introduction to Communication Studies
 • Introduction to Media Studies
 • Theory of Mass Communication - Evolution of Media Effects Research
 • Mass Culture, Media and Society - critical theories
 • Television and its Audiences in Everyday Life Perspective
 • Sociology and Psychoanalysis - seminar
 • Theory of mass communication I.¨
 • Theory of mass communication II.
 • Disertation seminar
 • Media and communication
Scientific and Research Activities
 • Theory of Mass Communication
 • Sociology of Mass Media
 • Television Violence
 • Theory of Media Audiences
 • Mass Media Research Methods
 • Czech journalist - research project
 • Media Literacy
Academical Stays
 • 1990 February-June University of Essex (Great Britain)
 • 1995 February-March University of Illinois (USA)
University activities
 • Member of scientific board Department of Audiovisual Studies. Fakulty of Arts. Masaryk University in Brno.
Projects
 • 1999 - Development grant of the Jan Hus Educational Foundation supporting the project of innovation curricula and the course "Television and Everyday Life".
 • 2000 - Development grant of the FRVŠ supporting the project of innovation of the course "Methods and Techniques of Mass Media Research".
 • 2003 - Delopmental grant: "Analysis of televisions audience behavior" 2002-2004 Czech Journalist. A Sociological Portrait of People Working in News Media (with Jan Jirák.)
Boards
 • 2011 - member of editorial board: Media Transformations
 • 2008 - member of editorial board: Central European Journal of Communication
 • 2006 - member of editorial board: Czech and Slovak Media Studies
Selected publications
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. The Professional Identity of Czech Journalists in an International Perspective. International Communication Gazette. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018, roč. 80, č. 5, s. 452-475. ISSN 1748-0485. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1748048517745257. URL info
 • VOLEK, Jaromír a Marína URBÁNIKOVÁ. The Unanticipated Consequence of Liberal Democracy Creation: Decline of Public Trust in Czech Journalists. In International Conference: Dokonania ostatniej dekady i perspektywy rozwojowe nauk o mediach i komunikowaniu. PTKS, Wroclaw. I. Panel: How media support democracy in CEE. 2017. info
 • VOLEK, Jaromír a Marína URBÁNIKOVÁ. Čeští novináři v komparativní perspektivě. Praha: Academia, 2017, 386 s. Společnost, sv. 18. ISBN 978-80-200-2699-6. info
 • VOLEK, Jaromír a Marína URBÁNIKOVÁ. In the spiral of mistrust : On the decline of public trust in Czech journalists. Central European Journal of Communication. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, roč. 10, č. 2, s. 159-179. ISSN 1899-5101. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.2(19).1. URL info
 • ART, Silverblatt a Jaromír VOLEK. Mediální gramotnost. Jak rozumět obsahům médií. Online. 1. vyd. New York, London: Digital International Media Literacy eBooks, KOBO Rakuten, 2016, 255 s. Humanities. ISBN 0-275-96727-1. URL info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Circulus vitiosus nedůvěry/hodnosti českých žurnalistů: K některým příčinám ztráty důvěry. In Megatrends and Media 2016: Critique in Media, Critique of Media, Smolenice, Slovakia. 2016. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Divided Professional Identity of Czech Journalists in Comparative Perspective. In 14th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Athens, Greece. 2016. info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Žurnalisté ve stínu nedůvěry: K některým příčinám klesající důvěryhodnosti českých novinářů. In Dana Petranová, Juliána Mináriková, Dáša Mendelová. Megatrendy & médiá 2016. Kritika v médiách, kritika médií II. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016, s. 82-122. ISBN 978-80-8105-798-4. info
 • VOLEK, Jaromír. Televizní publika ve věku digitální fragmentace. In KAŇKA, Petr, KOFRÁNKOVÁ, Václava, MAYEROVÁ, Indrid, ŠTOLL, Martin a kol. AUTOR-VIZE-MEZE-TELEVIZE. 1. vyd. Praha, Bratislava: USTR - Ústav pro studium totalitních režimů a VŠMU - Bratislava: Vysoká škola múzických umění, 2015, s. 133-146. sv. 1. ISBN 978-80-87912-36-2. info
 • MORAVEC, Vávlav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Tři české novinářské generace v komparativní perspektivě. In Megatrends and media 2015. 2015. info
 • MORAVEC, Václav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Homogenous, or Heterogenous? A Comparative Analysis of Three Czech Journalists Generations. Communication Today. 2015, roč. 6, č. 2, s. 33-49. ISSN 1338-130X. URL info
 • VOLEK, Jaromír. O MOCI, BEZMOCI A NEMOCI MASOVÝCH MÉDIÍ V POZDNÍ DOBĚ. In Česká křesťanská akademie. 2015. info
 • MORAVEC, Vaclav, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Tři české novinářské generace v komparativní perspektivě. In Dana Petranová, Jozef Matúš, Slavomír Gálik. Megatrendy a médiá 2015. Transformácia mediálnej záhrady. Mediálne a marketingové hry oligarchov. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2015, s. 228-274. ISBN 978-80-8105-721-2. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Journalism student culture in the Czech Republic, Poland, and Sweden: a comparison of selected dimensions. In Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki. Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. 1. vyd. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxell: PETER LANG, 2015, s. 157-174. Series: Studies in Communication and Politics - Volume 4. ISBN 978-3-631-65408-8. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína, Michal TKACZYK a Jaromír VOLEK. Journalism student culture in the Czech Republic, Poland, and Sweden: a comparison of selected dimensions. In CEECOM 2014, 7th International Central and East European Conference. June 12-14, Wroclaw, Poland. 2014. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Between Europeanization and De-Europeanization: A Comparative Content Analysis of the Pre-election Presentation of the EU Agenda in the Czech Quality Press. Communications: The European Journal of Communication Research. 2014, roč. 39, č. 4, s. 457-481. ISSN 0341-2059. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/commun-2014-0024. info
 • URBÁNIKOVÁ, Marína a Jaromír VOLEK. Prezidentské volby ve vysílání ČRo 1 Analýza objektivity a vyváženosti vybraných pořadů odvysílaných ČRo 1 Radiožurnál mezi 15.12. 2012 a 26.1. 2013. Praha, Rada ČRo: Český rozhlas, Praha., 2013, 134 s. Analýzy médií. info
 • VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani. Prezidentská volba v médiích jako ritualizované (melo)drama o hledání aristokrata plebejce. In Média a společnost. Praha: Fokoláre, Pontes., 2013, s. 5-18. info
 • VOLEK, Jaromír. Proměny televizních publik ve věku digitální fragementace. In Autor, meze, vize, televize. Mezinárodní konference, Praha. 2013. info
 • VOLEK, Jaromír. Obraz prezidentských voleb v mediálním rámu a role výzkumů volebních preferencí. In Mediální­ reflexe. Telč, RRTV. 2013. info
 • VOLEK, Jaromír a Art SILVERBLAT. Uvedení do problematiky mediální gramotnosti. Online. In Art Silverblat, Jaromír Volek. Mediální gramotnost Jak rozumět obsahům médií. St. Louis, Webster university: DIMLE, 2013, s. 1-19. The Digital International Media Literacy eBook Project (DIMLE). ISBN 0-275-96727-1. info
 • KIRKOSOVÁ, Kateřina, Marína URBÁNIKOVÁ a Jaromír VOLEK. Transformations of the EU Agenda in the Pre-Election Czech Press: A Comparative Content and Discourse Analysis. In XXII World Congress of Political Science, Madrid, Spain. 2012. info
 • KAŠPAROVÁ, Lenka a Jaromír VOLEK. Choosing Journalism: expectations and professional motivations of Czech students. (Key note speach). In Matters of Journalism: Understanding professional challenges and dilemmas. 2012. International conference info
 • VOLEK, Jaromír. Walter Benjamin a nová média. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012, III., č. 2, s. 7-23. ISSN 1338-130X. info
 • VOLEK, Jaromír. Reformátování hlavní zpravodajské relace ČT Události: Analýza moderátorských komunikačních strategií. 2012, 10 s. info
 • STRÖMBÄCK, Jesper, Ralph NEGRINE, David Nicolas HOPMANN, Carlos JALALI, Rosa BERGANZA, Gilg U H SEEBER, Jaromír VOLEK, Boguslawa DOBEK, Juri MYKKÄNEN, Michaela MAIER, Belluati MARINELLA a Andra SECELEANU. Sourcing the News: Comparing Source Use and Media Framing of the 2009 EP Elections. Journal of Political Marketing. London, New York: Routledge Taylor & Francis Group, LLC, 2012, XII., č. 2, s. 1-23, 24 s. ISSN 1537-7857. info
 • VOLEK, Jaromír. Kritické teorie kyberprostoru: staré diskurzy o "nových" médiích. In Mezinárodní konference Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia, Trnava. 2011. info
 • VOLEK, Jaromír. Otevřená Česká televize a její nepřátelé tváří v tvář sociotechnologickým změnám. 2011. info
 • STRÖMBÄCK, Jesper, Ralph NEGRINE, David Nicolas HOPMANN, Michaela MAIER, Rosa BERGANZA, Jaromír VOLEK, Boguslawa DOBEK-OSTROWSKA, Juri MYKKÄNEN a Franca RONCAROLO. The Mediatization and Framing of European Parliamentary Elections Campaigns. In Michaela Maier, Jesper Strömbäck and Linda Kaid (eds). Political Communication in European Parliamentary Elections. I. England/USA: Ashgate Publishing Limited, 2011, s. 161-175. Political communication. ISBN 978-1-4094-1132-1. info
 • VOLEK, Jaromír. Between Quality/Tabloid Press Strategies: Czech Journalism Twenty Years After the Collapse of the Centralized Non-market Media System. In Dobek-Ostrowska, B., Glowacki M. (eds). Making Democracy in 20 Years: media and Politics in Central Europe. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego No. 3299, 2011, s. 249-273. Acta Universitatis Wratislavuensis. ISBN 978-83-229-3184-4. info
 • VOLEK, Jaromír. Czech Journalists After the Collapse of the Old Media System:Looking for New Professional Self-Image. In Bogusława Dobek-Ostrowska Michał Głowacki Karol Jakubowicz Miklós Sükösd: Comparative Media Systems. European and Global Perspectives. I. Budapest: Central European University Press, 2010, s. 171-194, 23 s. ISBN 978-963-9776-54-8. URL info
 • VOLEK, Jaromír. Three Professional Dilemmas of Czech Newspaper Editors: Twenty Years After the Collapse of the Old Media System. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010, I., č. 1, 25 s. ISSN 1338-130X. info
 • VOLEK, Jaromír. The market takes all. Czech Republic: Playing the game of media trumps. In Eurozine. Vídeň: Eurozine, 2009, 12 s. The media in central and eastern Europe. URL info
 • VOLEK, Jaromír. Vybraná profesní dilemata editorů českých seriózních deníků. In mezinárodní konference Masmediálna komunikácia a realita. 2009. info
 • VOLEK, Jaromír. Three Professional Dilemmas of Czech Newspaper Editors: Twenty Years After Collapse of Old Media System. In ‘Keywords in Communication’ 59th annual conference of the International Communication Association (ICA) , session: 20 Years of Free Media and the Public Sphere in Central Europe. 2009. info
 • VOLEK, Jaromír. Quality Press or Economic Success? Commercialization of Press According to Czech Editors. Observatorio. Lisbon: The Observatory for Media, 2009, roč. 3, č. 2, s. 40-61, 21 s. ISSN 1646-5954. info
 • ŠTĚTKA, Václav, Jaromír VOLEK, Irena REIFOVÁ a Jan PUNČOCHÁŘ. Channels of Transition. 2nd Czech-Polish-Slovak Communication Conference. 2009. info
 • ŠTĚTKA, Václav, Jaromír VOLEK a Marta FIALOVÁ. Campaign materials and media coverage in the 2009 European parliament elections in the Czech Republic. In Symposium Campaigning for Europe 2009, Landau. 2009. info
 • VOLEK, Jaromír. Seriózní nebo bulvární? Vybraná profesní dilemata editorů českých seriózních deníků. In Magál, S., Mistrík, M., Solík, M: Masmediálna komunikácia a realita. I. Trnava, Slovenská republika: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2009, s. 47-62, 15 s. ISBN 978-80-8105-125-8. info
 • VOLEK, Jaromír a Jan JIRÁK. Professional self-image of the Czech journalists: selected attributes. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2008, II., č. 4, s. 358-375. ISSN 1801-9978. info
 • VOLEK, Jaromír, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Media studies: perspectives and challenges. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů, 2008, II., č. 4, s. 343-357, 14 s. ISSN 1801-9978. info
 • VOLEK, Jaromír. Prezidentská volba v českých médiích jako ritualizované melodrama. In Médiá, spoločnosť a mediálna fikcia. Vedecká konferencia s medzinárodnou účastiou. 2008. info
 • VOLEK, Jaromír. Quality press and (or) economic success? Professional attitudes of Czech editors to the commercialization of press. In International Media and Communication Conference: 1st Polish - Czech and Slovak Forum on Political and Communication Sciences.University of Wroclaw, Poland. 2008. info
 • VOLEK, Jaromír. Proměny chování mediálních publik: postkritická perspektiva. In Foret, M. - Lapčík, M. - Orság, M. (eds.): Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s. 215 - 233, 18 s. Media a komunikace. ISBN 978-80-244-2023-3. info
 • VOLEK, Jaromír. Klaus nebo Švejnar? Prezidentská volba v českých médiích jako ritualizované melodrama. In Magál, S., Mistrík, M., Solík, M.(eds.): Médiá, spoločnosť, mediálna fikcia. I. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM, 2008, s. 275-281. ISBN 978-80-8105-072-5. info
 • VOLEK, Jaromír. Profesní sebepojetí českých novinářů. In Magál, S., Mistrík, M.(eds): Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM, 2007, s. 191-196. ISBN 80-89220-48-7. info
 • VOLEK, Jaromír. Regionální žurnalisté v posttransformační etapě: Vybrané socioprofesní charakteristiky. In Waschková Císařová (ed): Regionální média v evropském kontextu. I. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 35-51, 16 s. Média, kultura, komunikace, svazek 8. ISBN 978-80-210-4473-9. info
 • VOLEK, Jaromír. Czech Journalists After Collapse of Old Media System: Looking for New Professional Self-Image. In International Media and Communication Conference: Comparative Media Systems –East Meets West. University of Wroclaw, Poland. 2007. info
 • VOLEK, Jaromír. Teorie médií. In Teorie médií: Institut fur Slawische Sprachen Wirtschaftsuniversitaet, Wien. 2007. info
 • VOLEK, Jaromír. Proměny mediálních publik v éře digitalizace. In Česká mediální krajina. Filosofická fakulta, UP Olomouc. 2007. info
 • VOLEK, Jaromír a Jan JIRÁK. Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2006, I., 1., s. 26-45, 101 s. ISSN 1801-9978. info
 • VOLEK, Jaromír, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Mediální studia: východiska a výzvy. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2006, I., 1., s. 12-25, 101 s. ISSN 1801-9978. info
 • VOLEK, Jaromír. Profesionalizace českých novinářů. In Vědecká konference s mezinárodní účastí. 2006. info
 • VOLEK, Jaromír. Profesní sebepojetí českých novinářů. In Mezinárodní konference. Masmédia v interdisciplinárnom výskume. 2006. info
 • VOLEK, Jaromír. Niezamierzone skutki "komunikacyjnej ideologii" w kontekscie spoleczenstwa informacyjnego. Dobek-Ostrowska (redakcja). In Media masowe w demokratyzujacych sie systemach politycznych. W drodze do wolnosci slowa i mediow. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2005, s. 37-60, 23 s. Komunikowanie i media. ISBN 83-229-2697-9. info
 • VOLEK, Jaromír a Jan JIRÁK. Český novinář: Sociologický portrét lidí pracujících v masových médiích (závěrečná zpráva). Neuveden, 2005. info
 • VOLEK, Jaromír a Pavlína BINKOVÁ. Média a realita. Brno: Masarykova universita v Brně, 2004, 298 s. Média, kultura, komunikace sv.6. ISBN 80-210-3308-8. info
 • VOLEK, Jaromír. Populární kultura. In Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 115-118, 5 s. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7. info
 • VOLEK, Jaromír. Birminghamská škola. In Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 250-253. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7. info
 • VOLEK, Jaromír. Publikum a jeho typy. In Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 200-205. Reklama, public relations, média. ISBN 80-7178-926-7. info
 • VOLEK, Jaromír. Eskapismus; Opera mýdlová; Peoplemetr; Publikum, jeho aktivita, Prime time, Užití a gratifikace; Zábava. In Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 35-36, 12 s. 659-Reklama. Public relations. Média. ISBN 80-7178-926-7. info
 • VOLEK, Jaromír. Mediální studia mezi kritikou ideologie a kritikou informace. In Média a realita. 1:. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, s. 11-34. Média a komunikace, 6. ISBN 80-210-3308-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2403.7209. info
 • VOLEK, Jaromír. Nezamýšlené důsledky "komunikační ideologie" v kontextu informační společnosti. In Média a realita: sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002, s. 11-38. Média a komunikace, 4. ISBN 80-210-3083-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3714.4404. info
 • VOLEK, Jaromír a Václav (eds.) ŠTĚTKA. Médiální a realita. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002, 270 s. Média, kultura, komunikace, 5. ISBN 80-210-3083-6. info
 • VOLEK, Jaromír. Média v "omezené válce". Brno, 2002. info
 • VOLEK, Jaromír. Být či nebýt? Tři důvody pro existenci televize veřejné služby. Praha: Borgis a.s., 2001. info
 • VOLEK, Jaromír. Nebezpečné bezpečí. Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2001, roč. 3, č. 2, s. 48-49. ISSN 1211-3883. info
 • VOLEK, Jaromír. Konstrukce morální paniky a sociální exkluze. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 97-113, 16 s. ISSN 1212-365X. info
 • VOLEK, Jaromír. Objektivita a vyváženost hlavních diskusních pořadů (V pravé poledne, Sedmička, Partie). In: Zpráva o stavu vysílání a činnosti RRTV ČR. Praha: Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, 2000, 22 s. Výroční zpráva RRTV. info
 • VOLEK, Jaromír. Televize jako spolutvůrce domova a extenze rodiny. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 17-41. ISSN 1212-365X. info
 • VOLEK, Jaromír. Televize a konstrukce ontologického bezpečí. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 15-31. ISSN 1212-365X. info
 • VOLEK, Jaromír. Analýza obsahové a formální podoby hlavní zpravodajské relace ČT - Události. Brno: Rada ČT, 1997, 36 s. Média. info
 • VOLEK, Jaromír. Analýza obsahové a formální podoby diskusních pořadů ČT. Praha: Rada ČT, 1997. Výroční zpráva Rada ČT. info
 • VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, č. 36, s. 47-73. ISSN 0231-5122. info

2011/03/14

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info