RNDr. David Wiesner, Ph.D.

Research specialist, Centre for Biomedical Image Analysis


Correspondence Address:
Botanická 554/68a, 602 00 Brno

social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Personal Information
 • David Wiesner
  languages: Czech (native), English
Workplace
 • Centre for Biomedical Image Analysis
  Faculty of Informatics
  Masaryk University
  Botanicka 68a
  602 00 Brno, Czech Republic
Position
 • PhD student
Education and Academic Qualifications
 • 2020: RNDr.; computer science, FI MU, Brno. RNDr thesis: "Utilization of Machine Learning in Biomedical Image Synthesis"
 • 2018: MSc.; computer science, FI MU, Brno. Master's thesis: "Paralelization of the image simulator of cell populations"
 • 2012: BSc.; computer science, FI MU, Brno. Bachelor's thesis: "GPU-Based Implementation of Ideal Responses of Filters in Optical Flow Computation"
Research Projects and Grants
 • 2020-present: research & programming; Grant Agency of Masaryk University, Czech Republic, MUNI/G/1446/2018: "Deciphering the mechanisms of mammary epithelial branched pattern formation through iterative biological and mathematical modelling"
 • 2019: programming work; Czech Science Foundation, Czech Republic, GA19-09323S: "Mimetic complexes and the evolution of inaccurate mimics"
 • 2018: programming work; Czech Science Foundation, Czech Republic, GJ16-03909Y: "Development of reliable methods for automated quantitative characterization of cell motility in fluorescence microscopy"
 • 2018: programming work; Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic, LM2015062: "National research infrastructure for biological and medical imaging"
Pedagogical Activities
 • 2019-present: Supervision/consulting of bachelor's and master's theses
 • 2018-present: Assistant teacher of digital image processing courses
Scientific and Research Activities
 • machine learning; biomedical image synthesis; cell populations; modeling and simulation; optimization strategies; parallel and distributed processing
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2021/09/01 – 2021/11/30: University of Twente, Enschede, NLD
  • Tříměsíční stáž na University of Twente, Nizozemí. Termín 1. září - 30. listopadu 2021. Náplň stáže: Pod vedením předních odborníků v oboru se budu věnovat výzkumu a vývoji metod hlubokého učení pro simulaci 3D časových sekvencí živých buněčných populací. Řešení tohoto tématu je stále otevřený problém díky výsoké dimenzionalitě dat a limitacím, které plynou z dostupné výpočetní kapacity soudobých počítačů. Kontrétně je záměrem prozkoumat možnosti nových přístupů hlubokého učení, jako jsou grafové neuronové sítě a mesh-based konvoluční sítě, pro vizuálně věrnou simulaci vývoje tvaru buňky v průběhu buněčného cyklu, spolu s pohybem, dělením a interakcemi mezi jednotlivými buňkami v populaci.
Vybrané publikace
 • WIESNER, David, Julian SUK, Sven DUMMER, Tereza NEČASOVÁ, Ulman VLADIMÍR, David SVOBODA a Jelmer WOLTERINK. Generative modeling of living cells with SO(3)-equivariant implicit neural representations. Medical Image Analysis. Netherlands: Elsevier, 2024, roč. 2024, č. 91, s. 102991-103008. ISSN 1361-8415. doi:10.1016/j.media.2023.102991. URL info
 • WIESNER, David a Julian SUK. Spatiotemporal cell surface generator. 2023. URL info
 • WIESNER, David, Julian SUK, Sven DUMMER, David SVOBODA a Jelmer WOLTERINK. Implicit Neural Representations for Generative Modeling of Living Cell Shapes. In Linwei Wang, Qi Dou, P. Thomas Fletcher, Stefanie Speidel, Shuo Li. International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention. Switzerland: Springer Nature Switzerland, 2022. s. 58-67. ISBN 978-3-031-16439-2. doi:10.1007/978-3-031-16440-8_6. URL info
 • ULMAN, Vladimír a David WIESNER. Review of cell image synthesis for image processing. In Ninon Burgos, David Svoboda. Biomedical Image Synthesis and Simulation - Methods and Applications. 1st ed. Neuveden: Elsevier, 2022. s. 447-489. The MICCAI Society book Series. ISBN 978-0-12-824349-7. doi:10.1016/B978-0-12-824349-7.00028-1. URL info
 • MAŠKA, Martin, Tereza NEČASOVÁ, David WIESNER, Dmitry SOROKIN, Igor PETERLÍK, Vladimír ULMAN a David SVOBODA. Toward Robust Fully 3D Filopodium Segmentation and Tracking in Time-Lapse Fluorescence Microscopy. In 26th IEEE International Conference on Image Processing. Taipei: IEEE, 2019. s. 819-823. ISBN 978-1-5386-6249-6. doi:10.1109/ICIP.2019.8803721. URL info
 • WIESNER, David, David SVOBODA, Martin MAŠKA a Michal KOZUBEK. CytoPacq: A web-interface for simulating multi-dimensional cell imaging. Bioinformatics. Oxford University Press, 2019, roč. 35, č. 21, s. 4531-4533. ISSN 1367-4803. doi:10.1093/bioinformatics/btz417. URL info
 • WIESNER, David, Tereza NEČASOVÁ a David SVOBODA. On Generative Modeling of Cell Shape Using 3D GANs. In Ricci Elisa, Rota Buló Samuel, Snoek Cees, Lanz Oswald, Messelodi Stefano, Sebe Nicu. Image Analysis and Processing – ICIAP 2019. LNCS 11752. Trento: Springer, 2019. s. 672-682. ISBN 978-3-030-30644-1. doi:10.1007/978-3-030-30645-8_61. URL info

2021/01/14

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info