doc. PhDr. David Kroča, Ph.D.

Department head, Department of Czech Language and Literature


Office: bldg. B/5018
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5277
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • doc. PhDr. David Kroča, Ph.D.
Workplace
 • Department of Czech Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University, Poříčí 7, 603 00 Brno, Czech Republic
Employment Position
 • 2019-now: Head of the Department of Czech Language and Literature
Education and Academic Qualifications
 • 1997: Mgr., Faculty of Education, Masaryk University
 • 2003: Ph.D., Czech Literature, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2007: PhDr., Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 2021: doc., Czech Literature, Faculty of Arts, Masaryk University
Pedagogical Activities
 • Teorie literatury 1, 2
 • Teorie literatury pro učitele 1, 2
 • Umělecký přednes
 • Úvod do studia literatury a literární vědy
 • Literární kritika a textologie
 • Kapitoly z literární teorie 1, 2
Academical Stays
 • 2013: Erasmus teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2015: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2016: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovak Republic
 • 2016: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2017: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovak Republic
 • 2019: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovenia
 • 2022: Internship, University of Regensburg, Faculty of Arts, Center for Czech Studies Bohemicum, Germany
 • 2023: Teaching Internship, National Education Center Bratislava, Cultural Center, Slovak Republic, Dolný Kubín
 • 2023: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovenská republika
University Activities
 • 2015-2019: Vice-Dean for Masters Studies and Student Welfare
 • 2019-2023: Vice-Dean for Masters Studies
 • 2023-now: Scientific Board of the Faculty of Education
Selected Publications
 • KROČA, David. Tázání a sebereflexe: dramatická tvorba Vítězslava Gardavského. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2023, roč. 71, č. 4, s. 407-429. ISSN 0009-0468. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51305/cl.2023.04.01. URL info
 • KROČA, David. Z fikčního světa Jaroslava Foglara: Zkáza Jezerní kotliny. Bohemica litteraria. Brno: Masaryk University Press, 2022, roč. 25, č. 1, s. 43-54. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2022-1-3. Plný text výsledku info
 • KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die stilisierte Form der Sprache in den Stücken von Alena Vostrá. In XVII. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2022. info
 • KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Zur sprachlichen Charakterisierung der Figuren in Ladislav Smočeks Theaterstücken. In XVI. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2021. info
 • KROČA, David. Čechovskaja tragikomedija. Interpretacija Trech sester v Gorodskom teatre Brno. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s FF MU, 2021, roč. 14, č. 1, s. 31-39. ISSN 1803-4950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/NR2021-1-3. URL info
 • KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. In Holger Kusse, Šárka Atzenbeck (Hrsg.). Václav Havel: Sprache und Diskurs. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2021, s. 97-102. Specimina philologiae Slavicae 205. ISBN 978-3-631-86035-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b18603. URL info
 • SVOBODOVÁ, Hana a David KROČA. Das Bild von Jan Amos Komenský in den Prosawerken von František Kožík. In Jan Amos Komenský, Johann Amos Comenius: Tschechisch und International. 12. Bohemicum Dresdense. 2021. info
 • KROČA, David. Tematizacija na zatvorenoto prostranstvo v groteskovite piesi na pražkija teatar „Činoherní klub“. Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologičeski fakultet Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, 2020, roč. 17, č. 25, s. 67-75. ISSN 1312-5346. URL info
 • KROČA, David. Literary Conception of Drama in the Work of Jiří Veltruský. In Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination. 2019. info
 • KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts. In 11. Bohemicum Dresdense. Václav Havel: Sprache und Diskurs. Institut für Slavistik der TU Dresden. 2019. info
 • KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019. online info
 • KROČA, David. Čovekat v sistemata i protiv sistemata. Obrazite na žertvite i buntarite v češkata dramaturgija ot 60-te godini na XX vek. Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologičeski fakultet Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, 2019, roč. 16, č. 24, s. 93-104. ISSN 1312-5346. URL info
 • KROČA, David. Česko-slovenský festival poezie jako společenský a kulturní fenomén. In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost ‒ nevzájemnost vstřícnost – rezistence ústup – expanze). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017, s. 123-128. ISBN 978-80-906183-9-8. info
 • KROČA, David. Poetics of Names of Drama Characters in Czech Theatre of the Absurd. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya, Tomsk State University Journal of Philology. Tomsk: Tomsk State University, 2017, roč. 2017, č. 45, s. 186-192. ISSN 1998-6645. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17223/19986645/45/13. URL info
 • KROČA, David. Paradoxy válečné paraboly: Performativita Mahlerova Mlýna. In Lenka Jungmannová. Performativita válek a konfliktů. 1. vyd. Praha: Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis, 2016, s. 169-175. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. ISBN 978-80-7470-118-4. info
 • KROČA, David. Básník tónů a lyrických zkratek. Nad poezií Otakara Horkého. In Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2015, s. 95-101. Brněnské texty k slovakistice. ISBN 978-80-905336-8-4. info
 • KROČA, David. Příběh zrání a proměny. Nad románovým debutem Jaroslava Nováka. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 85-98. ISSN 1213-2144. info
 • KROČA, David. A Reciter with Handicap. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 59-69. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • KROČA, David. Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 155-162. ISBN 978-80-210-6053-1. info
 • KROČA, David. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. In Vítková, M. - Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011, s. 459-466. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • KROČA, David. Škola a výzkum III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 96 s. ISBN 978-80-210-5265-9. info
 • KROČA, David. K problému problémové dramatiky: Já, Jákob Vítězslava Gardavského. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 59, č. 1-2, s. 189-197. ISSN 1213-2144. info
 • KROČA, David. Práce s dyslektickým recitátorem v inkluzivní škole. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 209-216. Paido. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • KROČA, David. Handicapovaný hrdina v románové trilogii Miloše Zapletala. In Jirásek Ivo (ed.). Zet. Miloš Zapletal. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 102-106. ISBN 978-80-244-2662-4. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace (Zkušenosti z Wolkrova Prostějova v letech 2000-2008). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 12-23. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace. In Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 105-108. ISBN 978-80-210-4533-0. info
 • KROČA, David. Krize řádu i jazyka: drama absurdní a modelové. Red. Pavel Janoušek. In Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 439-459. sv. 3. ISBN 978-80-200-1583-9. info
 • KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1. info
 • KROČA, David. Jaroslav Foglar jako recenzent Zlatého máje. In Jirásek, I. (ed.) Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha: Prázdninová škola Lipnice ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, 2007, s. 190-195. ISBN 978-80-239-9736-1. info
 • KROČA, David. V tišinách próz Oty Pavla. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, roč. 53, č. 1, s. 117-120. ISSN 0009-0468. info
 • KROČA, David. Poetika dramat a básní Josefa Topola. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, 123 s. Edice pedagogické literatury, č. 211. ISBN 80-7315-101-4. info
 • KROČA, David. Proměny a návraty v poezii Josefa Topola. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 4, s. 485-503. ISSN 0009-0468. info
 • KROČA, David. Krize mikrosvěta. K jednomu tématu v české dramatice 90. let. Weles. Brno: Wendryňská literárně-estetická spol., 2004, č. 20, s. 80-87. ISSN 1214-2948. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav, David KROČA, Tomáš KUBÍČEK, Petr LYČKA, Petr HRUŠKA, Alena PŘÍBÁŇOVÁ, Michal PŘIBÁŇ, Richard SVOBODA, Milena ŠUBRTOVÁ, Libor VODIČKA a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host - Votobia, 2002, 334 s. ISBN 80-7294-041-4. info
 • KROČA, David. Dětský přednes a současná poezie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, 25 s. Edice Item. ISBN 80-7204-147-9. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes - texty. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, 20 s. ISBN 80-7204-180-0. info

2023/10/31

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info