prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

Didactics of Physic


Office: bldg. B/2035
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7096
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., born 6. května 1944 in Uherské Hradiště Jan Novotný is Professor of the Physics Department. Novotny's research focuses on STR, GR and cosmology. He deals with philosophical problems of physics too. He is an author of many scientific papers and co-authored university textbooks. He also writes essays and philosophical reflections. He is diligent reviewer and succesful translator of physical and scientific texts into Czech. He is active popularizer of physics and member of the Society of Kurt Gödel and JČMF.
Department
 • Department of Physics, Chemistry and Vocational Education, Faculty of Education, Masaryk University
Employment - Position
 • Professor
Education and Academic Qualifications
 • 1995: Professor of General Physics and Mathematical Physics
 • 1992: doc., "Zákony zachování v obecné teorii relativity" (in czech)
 • 1989: CSc., "Zákony zachování a principy symetrie" (in czech)
Employment
 • 1964: Faculty of Science Masaryk University
 • 2012: Faculty of Education
Teaching Activities
 • Cosmology
 • Theoretical Physics
 • Philosophical Problems of Science
 • Lectures for M.A.
Scientific and Research Activities
 • General relativity
 • Mathematical Physics
 • History of Physics
 • Cosmology
Internship
 • 1992 Institute for Theoretical Physics. University of Bern
 • 1999 Universiteit Utrecht, Institute for History and Foundations of Science
University Activities
 • Member of doctoral boards - Charles University in Prague and Masaryk University
Activities Outside University
 • Union of Czech Mathematicians and Physicists
 • Czech Physical Society
 • Masaryk Democratic Academy
Major Publications
 • NOVOTNÝ, Jan. Relativita a vnímání světa. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 10. 2023. info
 • NOVOTNÝ, Jan. John D.Barrow o problému svobodné vůle. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Union of Czech Mathematicians and Physicists, 2022, roč. 67, č. 1, s. 45-50. ISSN 0032-2423. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ, Radim POLČÁK, Jindřiška SVOBODOVÁ, Jiří DUŠEK a Jan PAVLÍK. Tribute to Kurt Gödel 2020 (TKG2020). 2020. URL info
 • FRANEK, Juraj, Daniel ŠPELDA, Jan NOVOTNÝ, Jindřiška SVOBODOVÁ a Helena DURNOVÁ. Isaac Newton : Matematické principy přírodní filozofie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020, 351 s. Fontes scientiae 1. ISBN 978-80-210-9558-8. info
 • RACLAVSKÝ, Jiří, Helena DURNOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Blažena ŠVANDOVÁ a Jiří DUŠEK. Po stopách Kurta Gödela. Brno: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace statutárního města Brna, 2020. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů. In VNUF 24, UHK. 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Experience of Cosmology Course for Beginners. In SCON International Convention on Astro Physics and Particle Physics. 2019. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Demonstration Experiments and Thought Problems from Newton’s Principia. In International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT). 2019. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Život a vědomí pro kosmologii. In XVII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2018. Olomouc, Konvikt, 29.–30. ledna 2018 info
 • NOVOTNÝ, Jan. Gödel, Brno, Time, Universe. In 8th Central European Relativity Seminar. 2018. meeting initiated at the Erwin Schroedinger Institute in Vienna info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. A New Variation of Probability Paradox. In ICAS 2018 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN STATISTICS. 2018. ISBN 978-605-68450-0-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. IS THEORY OF SCIENCE SIGNIFICANT FOR EVERY UNIVERSITY STUDENT? In Chova, LG Martinez, AL Torres, IC. 12TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED). Valencia, Spain: IATED-INT Assoc Technology Education & Development, 2018, s. 7864-7867. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.1879. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Antropický princip. In Matematika a fyzika ve škole 21. – 23. srpna 2018, G Jevíčko. 2018. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Čas – nejběžnější a nejzáhadnější realita. In XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu. 2017. ISBN 978-80-7394-635-7. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are Science Teacher’s Ideas about the Universe? (AIP). In Valovicova, L; Ondruska, J. AIP Conference Proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2017, s. 2045-2048. ISBN 978-0-7354-1472-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1063/1.4974401. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. The Reflection of the Basic Cosmology Hypothesis. The Academic Journal of Science. London, 2017, Vol. 07, No. 02, s. 309-312. ISSN 2165-6282. URL URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. "The Similarity between Science Ideas of Today's Students and Those of Early Scientists". In ICEET Barcelona 2017: 19th International Conference on Education and Educational Technology. 1. vyd. Barcelona: Academy of Science, Engineering and Technology, 2017, s. 2630-2631. ISSN 2522-3631. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Gravitační vlny: historie, současnost, perspektivy. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, 2016, roč. 66, č. 3, s. 144-149, 5 s. ISSN 0009-0700. vyhledávání v číslech info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. What are science teacher’s ideas about the Universe? In 20. ročník konferencie DIDFYZ „Od koreňov po súčasné vzdelávanie vo fyzike“. 2016. ISBN 978-80-558-1080-5. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. THE RECEPTION OF THE BASIC COSMOLOGY HYPOTHESIS. In The International Journal of Arts & Sciences. 2016. https://www.ijasconferences.org/new-cover-page/ info
 • NOVOTNÝ, Jan. Lidská mysl a fyzika - Od Demokrita k Penroseovi. 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Skrývá před námi foton ještě něco zásadního? Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AVČR, 2015, roč. 65, č. 4, s. 234-236. ISSN 0009-0700. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Neviditelné světlo. In veřejná zvaná přednáška v Moravské zemské knihovně. 2015. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. 100 let Obecné teorie relativity. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2015, Issue 3, Volume 60, s. 177-188. ISSN 0032-2423. Issue 3, Volume 60, 2015 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie) info
 • NOVOTNÝ, Jan, Jindřiška SVOBODOVÁ a Jana JURMANOVÁ. Informal Teaching of Special Theory of Relativity. In Leoš Dvořák and Věra Koudelková. The International Conference on Physics Education Active learning – in a changing world of new technologies Conference Proceedings. 1. vyd. Prague: Charles University in Prague, MATFYZPRESS publisher, 2014, s. 607-612. ISBN 978-80-7378-266-5. Publication of ICPE-EPEC 2013 Conference Proceedings info
 • NOVOTNÝ, Jan. Does an Observer Belong in Physics? Human affairs. Slovenská akadémia vied, 2014, roč. 24, č. 2, s. 170-177. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s13374-014-0217-x. Springer info
 • NOVOTNÝ, Jan. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU - člen. oborová komise Obecné otázky fyziky na PřF MU, 2014. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. The Cartoon Guide to Relativity. 1. vyd. Kosice, Slovakia: The Hands-on Science Network, 2013, s. 327-330. ISBN 978-989-98032-2-0. URL info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Modelové kresby pro výuku přírodovědných předmětů. In Hájková Eva, Vémolová Rita. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: University of Defence, 2013, 8 s. ISBN 978-80-7231-923-7. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Průzkum dovedností pro teorii relativity. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 169-176. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Myšlenkové experimenty a princip relativity. In Elektronický sborník Vyučování fyziky v kontextu potřeb současné společnosti. 1. vyd. 2013, 5 s. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Mořská dmutí. In In Robert Seifert. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. Sborník semináře Jak získat žáky pro fyziku. 1. vyd. Praha: JČMF, 2013. ISBN 978-80-7015-016-0. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Kurt Goedel jako fyzik. In přednáška pro seminář na UK v Praze. 2013. info
 • NOVOTNÝ, Jan a Jindřiška SVOBODOVÁ. Environmentální užití metod dálkového průzkumu Země. 2013. info
 • ŠVANDOVÁ, Blažena a Jan NOVOTNÝ. Gödelův den 2013. 2013. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Godelův vesmír. In Novotná, Jiřina,. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 37-42. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Fyzika tří tisíciletí. Školská fyzika. 2012, roč. 2/12, č. 2. URL info
 • NOVOTNÝ, Jan. Ernst Mach, Kurt Gödel a vesmír. In Petr Dub, Jana Musilová. Ernst Mach - fyzika - filosofie - vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 165-172. ISBN 978-80-210-4808-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-4808-2011-165. Fulltext info
 • NOVOTNÝ, Jan. Twins Paradox. In Birx, H. James. Encyclopedia of Time : Science, Philosophy, Theology & Culture. 1. vyd. Los Angeles - London - Washington DC: SAGE, 2009, s. 1382-1385. 1. Time-Encyclopedias. I Birx, H. James. ISBN 978-1-4129-4164-8. info
 • NOVOTNÝ, Jan. Tři dary Roberta Dickeho teoriím gravitace. Vesmír. Praha: Vesmír, 1997, roč. 76, č. 9, s. 525-527. ISSN 0042-4544. URL info

2015/03/28

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info