doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.

Associate professor, Department of Machine Learning and Data Processing


Office: B306
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6129
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  Narozen v Brně dne 17. prosince 1947
Pracoviště
 • Katedra informačních technologií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno
  telefon 549 496 129
  e-mail prokes@fi.muni.cz
  www.fi.muni.cz/usr/qprokes
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: obor Dějiny české literatury
  nabytý titul - docent
  název habilitační práce - K interpretaci obrazu dětského světa v české próze 60. let dvacátého století
  instituce - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • 1999: obor - 7310 V Filologie - česká literatura
  nabytý titul - Ph.D.
  název disertační práce - Výstavba české folkové písně v kontextech 60. - 80. let
  instituce - Ústav české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 1993: obor - Kvalifikační studium pro řídící školské pracovníky
  instituce - Masarykova univerzita v Brně, Centrum pro další vzdělávání
 • 1981: obor - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - pedagogika
  nabytý titul - PhDr.
  instituce - Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně
 • 1981: obor - 76-27-8 Učitelství společenskovědních oborů pro školy II. cyklu (čeština - pedagogika)
  nabytý titul - Mgr.
  název diplomní práce - K tematice dětství v české próze šedesátých let
  instituce - Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně
 • 1970: obor - učitelství pro školy I. cyklu (český jazyk - občanská výchova)
  nabytý titul - Mgr.
  název diplomní práce - Obraz dětského světa v současné české próze
  instituce - Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1998 - dosud:
  zaměstnanec Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  docent
 • 1996 - 1997:
  externí výuka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  - externí výuka na dalších vysokých školách (Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU v Brně, Katedra teorie a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a jiné)
 • 1992 - 1995:
  Centrum pro další vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
  odborný asistent - vedoucí oddělení českého jazyka a literatury, pedagogiky, psychologie a řízení škol
 • 1970 - 1992:
  Školský úřad Brno
  učitel a středoškolský profesor na různých typech škol
Pedagogická činnost - názvy přednášek a seminářů
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně:
  Školní pedagogika
  Obecná a alternativní didaktika
  Vývojová a sociální psychologie pro učitele
  Interpretace textů
  Vstup absolventa vysoké školy do praxe
  Kultura postmoderny
  Laboratoř slovesné tvorby
  Folková hudba
  Psychologie v informatice
  Divadelní hra
 • Katedra teorie a dějin umění
  Fakulty výtvarných umění VUT v Brně:

  Politika a kultura
  Etika a duchovní kultura
  Dějiny literatury a poetika
  Základy duchovní kultury a etiky
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

  Integrace a tvořivost (pro studenty dramatické výchovy)
  Tvořivé psaní (pro studenty knihovnictví)
Vědeckovýzkumná činnost - účast na řešení grantů
 • 2006 - hlavní řešitel grantu FRVŠ 1439/2006/F5/a
  "Inovace předmětu VV024 Interpretace textů"
 • 2003 - hlavní řešitel grantu FRVŠ 761/2003
  "Inovace předmětu Folková hudba"
 • 2003 - spoluřešitel gratu FRVŠ 758/2003
  "Celouniverzitní poradenský portál MU"
 • 2002 - hlavní řešitel grantu FRVŠ 591/2002
  "E-centrum pro poradenství studentům"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 2001 - spoluřešitel grantu FRVŠ 426/2001
  "Příprava učitelů informatiky a studentů učitelských oborů s výpočetní technikou"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1995 - spoluřešitel grantu 100/95
  "Možnosti aplikace imaginativní výchovy ve školní práci"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1994 - spoluřešitel grantu
  "Některé specifické aspekty rozvoje pojmotvorné činnosti a myšlenkových operací dětí"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1994 - hlavní řešitel grantu
  "Nečítankové dětství aneb řešení aktuálních výchovných problémů perspektivou pedagogiky, psychologie a beletrie"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - člen řešitelského týmu grantu
  "Kvalifikační studium školních inspektorů"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - člen řešitelského týmu grantu
  "Kvalifikační studium ředitelů základních škol"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - spoluřešitel grantu
  "Některé psychologické aspekty vzdělávání a kultivace dětí a mládeže ve škole"
  v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Nečítankové dospívání aneb průhledy do adolescence perspektivou pedagogiky, psychologie a beletrie"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Harmonizace rozvoje racionálních a imaginativních složek osobnosti žáka"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Trendy současného výtvarného umění"
  v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Moderní folková hudba"
  v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
Mimouniverzitní aktivity, ohlasy a recenze na publikace
 • Spolupráce s agenturou Rady vysokých škol Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR jako oponent rozvojových projektů
 • Spolupráce s Národním centrem distančního vzdělávání při Centru pro studium vysokého školství jako oponent projektů
 • Člen Obce moravskoslezských spisovatelů
 • Člen Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním
 • Člen redakční rady literárněkulturního časopisu TAHY

  Recenze na knihy a divadelní hry Josefa Prokeše:
 • Tomáš Staudek: Postmoderní Emodrink z divadelní krve, pepře a soli.
  In: Rozrazil(online) 10.12.2009 (recenze na divadelní hru Emodrink z Elsinoru a její premiéru ve sklepní scéně Centra experimentálního divadla Divadla Husa na provázku)
 • Luboš Mareček: Odvar z Hamleta.
  In: Divadelní noviny 3/2010 (recenze na divadelní hru Emodrink z Elsinoru a jednu z jejích repríz v Café Práh v Galerii Vaňkovka)
 • David Povolný: Studenti Fakulty informatiky uvedou Kunderovu hru Ptákovina
  In: muni.cz 23.4.2009 (recenze na nastudování hry Milana Kundery Ptákovina)
 • Milena Fucimanová: Jenom o tom jednom?
  In: Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře, 2/2009, str. 81 (recenze na povídkovou knihu "Na sviňu svět")
 • Jan Tlustý: Až do dna.
  In: Literární noviny, ročník XIX, číslo 51, 15. prosince 2008 (recenze na /knihu "Na sviňu svět")
 • Petr Matula: Trpký svět za kulisou bodrého humoru.
  In: literární obtýdeník TVAR, 03/04/2008 (recenze na knihu "Na sviňu svět")
 • Kamila Dufková: Kniha vhodná i pro nečtenáře.
  In: časopis Študák 05-06 2008 (recenze na knihu "Na sviňu svět" a CD "Platím utopence, kafe a rum")
 • Radim Ošmera: Platím utopence, kafe a rum.
  In: Kult 07/07 (recenze na CD "Platím utopence, kafe a rum")
 • David Kroča: Josef Prokeš: Na sviňu svět.
  In: Recenze na Českém rozhlasu Vltava, vysíláno v srpnu 2008
 • David Povolný: Cukrárna Myriam otevřela na FI
  In: muni.cz 4.7.2008 (recenze na premiéru divadelní hry Ivana Klímy Cukrárna Myriam)
 • Vendula Borůvková: Doma v Königu.
  In: MF Dnes, 22. 2. 2008 (recenze na knihu "Na sviňu svět")
 • Jiří Rambousek: Čeští spisovatelé šedesátých let o dětech a dětství.
  In: Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně, číslo 1/2005, str. 72
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60. let XX. století")
 • Petr Poslední: Průniky do dětského světa.
  In: Český jazyk a literatura, ročník 55/2004-2005, č. 1, str. 45 - 46
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60. let XX. století")
 • Jiří Trávníček: O českém folku a písničkářích.
  In: Česká literatura - časopis pro literární vědu ÚČL AV ČR, roč. 51, č. 6, prosinec 2003, str. 769 - 772
  (recenze na knihu "Estetická výstavba české folkové písně v 60. - 80. letech XX. století")
 • Milena Šubrtová: Dětský svět v literatuře pro dospělé.
  In: Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury), 3/2003, str. 31
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60. let . století")
 • Ivo Pospíšil: Josef Prokeš: Dětský svět v české próze XX. století.
  In: Univerzitní noviny, roč. X, číslo 6, str. 60 - 61, 2003
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60.let XX. století")
 • Tomáš Staudek: On Josef Prokes's Human & Computer Considerations.
  In: http://members.fortunecity.co.uk/review/
  University of Bristol, Dept. of Computer Science, March 2002
  (recenze na knihu "Člověk a počítač")
 • Marek Navrátil: Průvodce do světa cyberspace.
  In: www.psu.cas.cz
  Psychologický ústav Akademie věd ČR, Marek Navrátil: zaujalo mne
  (recenze na knihu "Člověk a počítač")
 • Ladislav Soldán: Pozoruhodná kniha.
  In: Sedmá generace, X. ročník, č. 3, březen 2001, str. 13
  (recenze na knihu "Člověk a počítač")
 • Lubomír Machala: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990 - 1995
  Rubico, Olomouc 1966, str. 126
 • Drahomíra Vlašínová: Trpká generační zpověď.
  In: Brněnský Večerník, 3. dubna 1995
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Jaromír Slomek: Pod jednou střechou (fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění).
  In: Literární noviny č.9, 2. března 1995
  (recenze na knihu "Pod jednou střechou")
 • -cís-: Pod jednou střechou.
  In: Nové knihy č.1, 11. ledna 1995
  (recenze na knihu "Pod jednou střechou")
 • Martin Reissner: Pod jednou střechou.
  In: RT Rovnost, 9. listopadu 1994
  (recenze na knihu "Pod jednou střechou")
 • Roman Burián: Moderní folk na klandru u smetiště.
  In: RT Rovnost, 3. prosince 1994
  (recenze na knihu "Nebýt stádem Hamletů")
 • Ilona Pospěchová: O dospívání bez příkras.
  In: Brněnský Večerník, 18. srpna 1994
  (recenze na knihu "Nečítankové dospívání")
 • Miroslav Tmé: Úvahy nad nečítankovým dospíváním.
  In: Svobodné Slovo, 17. června 1994
  (recenze na knihu "Nečítankové dospívání")
 • Jiří Rambousek: Spisovatelé o mladých lidech.
  In: Lidové noviny, 14. června 1994
  (recenze na knihu "Nečítankové dospívání")
 • Jaromír Blažejovský: Učitelská odysea.
  In: RT Rovnost, 11. října 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Jan Malura: Bloudění učitele.
  In: Tvar č. 16, 6. října 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Aleš Haman: Román, nebo pedagogická encyklopedie?
  In: Literární noviny č. 27, 7. července 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Ladislav Soldán: O hledání životní poctivosti.
  In: Svobodné Slovo, 23. června 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Jaroslav Šimůnek: Život ve svěrací kazajce.
  In: Nové knihy č. 22, 8. června 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")

14. 8. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info